PHP 7.4.22 Released!

mb_strimwidth

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_strimwidthDizgeyi belirtilen genişlikte kırpar

Açıklama

mb_strimwidth(
    string $dizge,
    int $başlangıç,
    int $genişlik,
    string $kırpıcı = "",
    ?string $kodlama = null
): string

Belirtilen dizge dizgesini genişlik ile belirtilen genişlikten kırpar. Burada yarım genişlikte karakterler 1, tam genişlikte karakterler 2 sayılır. Doğu Asya karakter genişlikleri ile ilgili ayrıntılar için bkz.» http://www.unicode.org/reports/tr11/

Değiştirgeler

dizge

Kırpılacak dizge.

başlangıç

Kırpma genişliğinin başlatılacağı konum. Dizgenin başından itibaren sayılır. İlk karakterin indisi 0'dır. Negatifse dizgenin sonundan itibaren karater sayısıdır.

genişlik

Kırpma genişliği. Negatifse dizgenin sonundan itibaren karater sayısıdır.

kırpıcı

Dizge kırpılırken dizgenin sonuna eklenen bir dizge.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Kırpılmış dizge ile döner. kırpıcı belirtilmişse, genişlikinci karakterin yerini alır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.
7.1.0 başlangıçs ve genişlik artık negatif olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - mb_strimwidth() örneği

<?php
$str 
mb_strimwidth($str040"..>");
echo 
mb_strimwidth("Hello World"010"...");
// output: "Hello W..."

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top