mb_strimwidth

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_strimwidthDizgeyi belirtilen genişlikte kırpar

Açıklama

mb_strimwidth ( string $dizge , int $başlangıç , int $genişlik , string $kırpıcı = ? , string $kodlama = ? ) : string

Belirtilen dizge dizgesini genişlik ile belirtilen genişlikten kırpar.

Değiştirgeler

dizge

Kırpılacak dizge.

başlangıç

Kırpma genişliğinin başlatılacağı konum. Dizgenin başından itibaren sayılır. İlk karakterin indisi 0'dır.

genişlik

Kırpma genişliği.

kırpıcı

Dizge kırpılırken dizgenin sonuna eklenen bir dizge.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Kırpılmış dizge ile döner. kırpıcı belirtilmişse, kırpıcı dönen değere eklenir.

Örnekler

Örnek 1 - mb_strimwidth() örneği

<?php
$str 
mb_strimwidth($str040"..>");
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top