mb_substitute_character

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_substitute_characterİkame karakteri atar/döndürür

Açıklama

mb_substitute_character ( mixed $ikamekrk = ? ) : mixed

Girdi karakter kodlaması geçersiz olduğunda veya bir karakter kodunun çıktı karakter kodlamasında mevcut olmadığı durumda geçersiz karakterin yerine kullanılacak karakteri belirtmek için kullanılır. Geçersiz karaktermerin yerine Bir null değer (çıktı yok), string veya integer (Evrenkodlu karakter) türünde bir değer belirtilebilir.

Bu ayarlamadan etkilenen işlevler: mb_convert_encoding(), mb_convert_variables(), mb_output_handler() ve mb_send_mail().

Değiştirgeler

ikamekrk

Bir integer olarak bir Evrenkod değeri veya bir string olarak aşağıdaki dizgelerden biri belirtilir:

  • "none": hiçbir şey çıktılanmaz
  • "long": Geçersiz karakterin kod değeri çıktılanır (Örnek: U+3000, JIS+7E7E)

Dönen Değerler

Eğer ikamekrk atanabilmişse true, aksi takdirde false döner. Eğer ikamekrk belirtilmemişse, geçerli ikame karakterinin Evrenkod değeriyle ya da "none" veya "long" değeriyle döner.

Örnekler

Örnek 1 - mb_substitute_character() örneği

<?php
/* Unicode U+3013 (GETA MARK) basılsın */
mb_substitute_character(0x3013);

/* Onaltılık biçeme ayarlayalım */
mb_substitute_character("long");

/* Geçerli ayarı göster */
echo mb_substitute_character();
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top