CascadiaPHP 2024

mb_substitute_character

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_substitute_characterİkame karakteri atar/döndürür

Açıklama

mb_substitute_character(string|int|null $ikamekrk = null): string|int|bool

Girdi karakter kodlaması geçersiz olduğunda veya bir karakter kodunun çıktı karakter kodlamasında mevcut olmadığı durumda geçersiz karakterin yerine kullanılacak karakteri belirtmek için kullanılır. Geçersiz karakterlerin yerine Bir "none" (çıktı yok), string veya int türünde bir değer (Unidode karakter kodu) belirtilebilir.

Bu ayarlamadan etkilenen işlevler: mb_convert_encoding(), mb_convert_variables(), mb_output_handler() ve mb_send_mail().

Bağımsız Değişkenler

ikamekrk

Bir integer olarak bir Evrenkod değeri veya bir string olarak aşağıdaki dizgelerden biri belirtilir:

  • "none": hiçbir şey çıktılanmaz
  • "long": Karakterin kod değeri çıktılanır (Örnek: U+3000, JIS+7E7E)
  • "entity": Karakter öğesi (Örnek: Ȁ)

Dönen Değerler

Eğer ikamekrk atanabilmişse başarı durumunda true, aksi takdirde false döner. Eğer ikamekrk belirtilmemişse veya null ise, geçerli ayarlarla döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ikamekrk artık boş dizgeyi desteklemiyor, yerine "none" belirtilmeli.
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - mb_substitute_character() örneği

<?php
/* Unicode U+3013 (GETA MARK) basılsın */
mb_substitute_character(0x3013);

/* Onaltılık biçeme ayarlayalım */
mb_substitute_character("long");

/* Geçerli ayarı göster */
echo mb_substitute_character();
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top