mb_check_encoding

(PHP 4 >= 4.4.3, PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PHP 8)

mb_check_encodingDizgelerin belirtilen kodlama için geçerli olup olmadığını sınar

Açıklama

mb_check_encoding(array|string|null $değer = null, ?string $kodlama = null): bool

Belirtilen bayt diziliminin belirtilen kodlamaya uygun olup olmadığını sınar. değer bir dizi ise tüm anahtarlar ve değerler sırayla doğrulanır. "Geçersiz Kodlama Saldırısı"'nı önlemek için yararlıdır.

Bağımsız Değişkenler

değer

Sınanacak bayt akımı veya bir dizi. Belirtilmezse, isteğin başlangıcından itibaren tüm girdi sınanır.

Uyarı

PHP 8.1.0 ve sonrasında, bu bağımsız değişkenin atlanması veya null aktarılması önerilmemektedir.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 değer belirtilmeksizin veya bağımsız değişkene null atanarak işlevin çağrılması önerilmemektedir.
8.0.0 değer ve kodlama artık null olabiliyor.
7.2.0 İşlev değer olarak artık bir dizi olabiliyor. Evvelce sadece dizgeler destekleniyordu.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top