mb_output_handler

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_output_handlerÇıktı tamporundaki karakter kodlamasını dönüştüren geriçağırım işlevi

Açıklama

mb_output_handler ( string $içerik , int $durum ) : string

mb_output_handler() bir ob_start() geriçağırım işlevidir. mb_output_handler() işlevi çıktı tamponundaki karakterlerin dahili karakter kodlamasını HTTP çıktısı karakter kodlamasına dönüştürür.

Değiştirgeler

içerik

Çıktı tamponunun içeriği.

durum

Çıktı tamponunun durumu.

Dönen Değerler

Dönüştürülen dizge.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.1.0

Bu işlev artık aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde charset HTTP başlığını eklemektedir:

  • header() işlevi kullanılarak Content-Type başlığı tanımlanmazsa.
  • Öntanımlı MIME türü text/ ile başlarsa.
  • mbstring.http_input değeri pass değilse.

Örnekler

Örnek 1 - mb_output_handler() örneği

<?php
mb_http_output
("UTF-8");
ob_start("mb_output_handler");
?>

Notlar

Bilginize:

PHP 4.3.0 ve sonrası ile, bir resim verisi gibi bir ikil veriyi PHP betiğinizden göndermek isterseniz bu veriyi istemciye göndermeden önce header() işlevini kullanarak Content-Type: başlığını (örneğin, header("Content-Type: image/png") olarak) göndermelisiniz. Content-Type: başlığı gönderilmişse karakter kodlaması dönüşümü uygulanmaz.

header() işlevini kullanılarak 'Content-Type: text/*' gönderilmişse gönderilen verinin metin olarak ele alınacağını ve karakter kodlaması ayarlarına uygun olarak karakter kodlaması dönüşümü yapılacağını unutmayın.

PHP 4.2.x ve öncesi ile, bir resim verisi gibi bir ikil veriyi PHP betiğinizden göndermek isterseniz çıktı kodlamasına mb_http_output() işlevini kullanarak "pass" değerini atamalısınız.

Ayrıca Bakınız

  • ob_start() - Çıktı tamponlamasını başlatır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top