CascadiaPHP 2024

mb_output_handler

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_output_handlerÇıktı tamporundaki karakter kodlamasını dönüştüren geriçağırım işlevi

Açıklama

mb_output_handler(string $dizge, int $durum): string

mb_output_handler() bir ob_start() geriçağırım işlevidir. mb_output_handler() işlevi çıktı tamponundaki karakterlerin dahili karakter kodlamasını HTTP çıktısı karakter kodlamasına dönüştürür.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Çıktı tamponunun içeriği.

durum

Çıktı tamponunun durumu.

Dönen Değerler

Dönüştürülen dizge.

Örnekler

Örnek 1 - mb_output_handler() örneği

<?php
mb_http_output
("UTF-8");
ob_start("mb_output_handler");
?>

Notlar

Bilginize:

Bir resim verisi gibi bir ikil veriyi PHP betiğinizden göndermek isterseniz bu veriyi istemciye göndermeden önce header() işlevini kullanarak Content-Type: başlığını (örneğin, header("Content-Type: image/png") olarak) göndermelisiniz. Content-Type: başlığı gönderilmişse karakter kodlaması dönüşümü uygulanmaz.

header() işlevini kullanılarak 'Content-Type: text/*' gönderilmişse gövdenin metin içerip içermediğine bakılmaksızın karakter kodlaması dönüşümü yapılacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

  • ob_start() - Çıktı tamponlamasını başlatır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top