mb_language

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_languageGeçerli dili tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_language ( string $dil = ? ) : mixed

Geçerli dili tanımlar/döndürür.

Değiştirgeler

dil

Eposta iletilerini kodlamak için kullanılır. Geçerli değerler: "Japanese", "ja","English","en" ve "uni" (UTF-8). mb_send_mail() bu değeri epostayı kodlamak için kullanır.

Dil ve kodlama: Japonca için ISO-2022-JP/Base64, uni için UTF-8/Base64, İngilizce için ISO-8859-1/quoted printable.

Dönen Değerler

dil belirtilmiş ve geçerli ise true yoksa false döner. dil belirtilmezse, dilin adı bir dizge olarak döndürülür. Evvelce tanımlanmış bir dil yoksa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top