PHP 8.1.28 Released!

mb_language

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_languageGeçerli dili tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_language(?string $dil = null): string|bool

Geçerli dili tanımlar/döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dil

Eposta iletilerini kodlamak için kullanılır. Geçerli değerler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. mb_send_mail() bu değeri epostayı kodlamak için kullanır.

Dil Karakter Kümesi Kodlama Takma Ad
German/de ISO-8859-15 Quoted-Printable Deutsch
English/en ISO-8859-1 Quoted-Printable  
Armenian/hy ArmSCII-8 Quoted-Printable  
Japanese/ja ISO-2022-JP BASE64  
Korean/ko ISO-2022-KR BASE64  
neutral UTF-8 BASE64  
Russian/ru KOI8-R Quoted-Printable  
Turkish/tr ISO-8859-9 Quoted-Printable  
Ukrainian/ua KOI8-U Quoted-Printable  
uni UTF-8 BASE64 evrensel
Simplified Chinese/zh-cn HZ BASE64  
Traditional Chinese/zh-tw BIG-5 BASE64  

Dönen Değerler

dil atlanmışsa veya null ise dil ismini bir dizge olarak döndürür. dil belirtilmişse ve geçerliyse true, aksi takdirde false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 dil artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top