mb_ereg_search_init

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_initÇok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

Açıklama

mb_ereg_search_init(string $dizge, ?string $kalıp = null, ?string $seçenekler = null): bool

mb_ereg_search_init() işlevi, çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar. Bu değerler, mb_ereg_search(), mb_ereg_search_pos() ve mb_ereg_search_regs() işlevleri tarafından kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Kalıbın aranacağı dizge.

kalıp

Aranacak kalıp.

seçenekler

Arama seçenekleri. Ayrıntılar mb_regex_set_options() işlevinde bulunabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 kalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_ereg_search_regs() - Çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçası ile döner

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top