PHP 8.0.3 Released!

mb_ereg_search_init

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_initÇok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

Açıklama

mb_ereg_search_init ( string $dizge , string $şablon = ? , string $seçenek = "msr" ) : bool

mb_ereg_search_init() işlevi, çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar. Bu değerler, mb_ereg_search(), mb_ereg_search_pos() ve mb_ereg_search_regs() işlevleri tarafından kullanılır.

Değiştirgeler

dizge

Şablonun aranacağı dizge.

şablon

Aranacak şablon.

seçenek

Arama seçeneği. 'msr' öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top