mb_substr_count

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_substr_countMevcut alt dizgelerin sayısı ile döner

Açıklama

mb_substr_count(string $samanlık, string $iğne, ?string $kodlama = null): int

samanlık ile belirtilen dizge içinde iğne ile belirtilen dizgelerden kaç tane bulunduğu bilgisini verir.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

İçinde arama yapılacak dizge.

needle

Aranacak dizge.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

samanlık ile belirtilen dizge içinde iğne ile belirtilen dizgelerden kaç tane bulunduğu.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - mb_substr_count() örneği

<?php
echo mb_substr_count("Bu da Buda bu da Buda.", "Bu"); // 3 basar
?>

Ayrıca Bakınız

  • mb_strpos() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür
  • mb_substr() - Dizgenin bir alt dizgesini alır
  • substr_count() - Bir dizge içinde belli bir alt dizgeden kaç tane bulunduğunu bulur

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top