International PHP Conference Berlin 2021

mb_convert_variables

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_convert_variablesDeğişken içeriğinin karakter kodlamasını dönüştürür

Açıklama

mb_convert_variables ( string $kodlamaya , mixed $kodlamadan , mixed &$değişkenler , mixed &$... = ? ) : string

Belirtilen değişkenlerin karakter kodlamasını kodlamadan kodlamaya dönüştürür.

mb_convert_variables() işlevi, kodlama algılamasının kısa dizgelerde başarısız olmaması için dizgeleri bir dizi veya nesne içinde birleştirir. Bu bakımdan kodlamayı karıştırmak tek bir dizi veya nesne içinde imkansızdır.

Değiştirgeler

kodlamaya

Dizgenin dönüştürüleceği karakter kodlaması.

kodlamadan

kodlamadan değiştirgesinde, dizge kodlamasını algılamak için kullanılacak karakter kodlamaları bir dizi veya virgül ayraçlı liste olarak belirtilir. Belirtilmezse dahili algılama sırası kullanılır.

değişkenler

Kodlaması değiştirilecek değişkenler belirtilir. Dizi, dizge veya nesne belirtilebilir. İşlev tüm değişkenlerin aynı karakter kodlamasına sahip olduğunu varsayar.

...

Diğer değişkenler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda dönüşüm öncesi karakter kodlaması, aksi takdirde false döner.

Örnekler

Örnek 1 - mb_convert_variables() örneği

<?php
/* $post1, $post2 değişkenlinin içeriğini dahili kodlamaya dönüştürelim */
$dahilikod mb_internal_encoding();
$girdikodu mb_convert_variables($dahilikod"ASCII,UTF-8,SJIS-win"$post1$post2);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top