mb_parse_str

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_parse_strGET/POST/COOKIE verisini çözümler ve küresel değişkenleri tanımlar

Açıklama

mb_parse_str ( string $kodlu_dizge [, array &$sonuç ] ) : bool

GET/POST/COOKIE verisini çözümler ve küresel değişkenleri tanımlar. PHP ham POST/COOKIE verisi sağlamadığından şimdilik sadece GET verisi için kullanılabilmektedir. İşlev, URL kodlu veriyi çözümler, kodlamayı algılar ve dahili kodlamaya dönüştürüp değerleri sonuç dizisine veya küresel değişkenlere atar.

Değiştirgeler

kodlu_dizge

URL kodlu veri.

sonuç

Çözümlenip karakter kodlaması dönüştürülmüş değerleri içeren bir dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
kehaovista at qq dot com
4 years ago
$str = 'email=kehaovista@qq.com&city=shanghai&job=Phper';
mb_parse_str($str, $result);
print_r($result);

//结果
Array
(
    [email] => kehaovista@qq.com
    [city] => shanghai
    [job] => Phper
)
To Top