PHP 8.0.24 Released!

mb_parse_str

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_parse_strGET/POST/COOKIE verisini çözümler ve küresel değişkenleri tanımlar

Açıklama

mb_parse_str(string $dizge, array &$sonuç): bool

GET/POST/COOKIE verisini çözümler ve küresel değişkenleri tanımlar. PHP ham POST/COOKIE verisi sağlamadığından şimdilik sadece GET verisi için kullanılabilmektedir. İşlev, URL kodlu veriyi çözümler, kodlamayı algılar ve dahili kodlamaya dönüştürüp değerleri sonuç dizisine veya küresel değişkenlere atar.

Değiştirgeler

dizge

URL kodlu veri.

sonuç

Çözümlenip karakter kodlaması dönüştürülmüş değerleri içeren bir dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 İkinci değiştirge artık seçimlik değil.
7.2.0 İkinci değiştirge olmadan mb_parse_str() çağrısı yapmak artık önerilmiyor

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
kehaovista at qq dot com
6 years ago
$str = 'email=kehaovista@qq.com&city=shanghai&job=Phper';
mb_parse_str($str, $result);
print_r($result);

//结果
Array
(
    [email] => kehaovista@qq.com
    [city] => shanghai
    [job] => Phper
)
To Top