mb_eregi

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_eregiHarf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı düzenli ifade eşleştirmesi uygular

Açıklama

mb_eregi ( string $şablon , string $dizge [, array $sonuç ] ) : int

Bir düzenli ifadeyi harf büyüklüğüne duyarsız olarak çok baytlı bir dizge ile eşleştirir.

Değiştirgeler

şablon

Düzenli ifade şablonu.

dizge

Şablonun aranacağı dizge.

sonuç

Eşleşen alt dizgeyi içerecek dizge.

Dönen Değerler

Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle çalıştırır ve eşleşme sağlanırsa 1 döndürür. İsteğe bağlı olan sonuç değiştirgesi belirtilmişse eşleşen alt dizge sonuç değiştirgesine yerleştirilip uzunluğu dönüş değeri olarak döndürülür. Boş dizgeyle eşleşme halinde işlev 1 değeriyle döner. Eğer bir eşleşme bulunamazsa veya bir hata oluşursa FALSEdöner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
  • mb_ereg() - Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
9
bubalula at gmail dot com
9 years ago
This function does not work - it is not case insensitive for non latin characters.
up
0
steve at brainwashstudios dot com
16 years ago
When this function is perfected, and is not experimental, it may be very usefull in the searching and pinpointing of places inside large text files.
up
-6
lasmit at what dot com
7 years ago
I simulated it:
<?php
   $text
= 'Äpfel';
  
mb_internal_encoding( 'utf-8' );
  
printf( "%d\n", mb_eregi( 'äpfel', $text ) ); // Output: 0
  
printf( "%d\n", mb_ereg( 'äpfel', mb_strtolower( $text ) ) ); // Output: 1
  
printf( "%d\n", mb_eregi( 'äpfel', mb_strtolower( $text ) ) ); // Output: 1
?>
To Top