mb_regex_set_options

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

mb_regex_set_optionsmbregex işlevleri için öntanımlı seçenekleri tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_regex_set_options ([ string $seçenekler = "msr" ] ) : string

Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için seçenekler dizgesiyle belirtilen örtanımlı seçenekleri tanımlar.

Değiştirgeler

seçenekler

Tanımlanacak seçenekler.

Dönen Değerler

Önceki seçenekler. seçenekler belirtilmemişse geçerli seçenekleri içeren bir dizge ile döner.

Ayrıca Bakınız

  • mb_split() - Çok baytlı bir dizgeyi düzenli ifade ile parçalara ayırır
  • mb_ereg() - Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir
  • mb_eregi() - Harf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı düzenli ifade eşleştirmesi uygular

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
indeyets at php dot net
10 years ago
It's a bit trickier, than patryk wrote:

There are parameters (you can specify several of these at the same time):

'i': ONIG_OPTION_IGNORECASE;
'x': ONIG_OPTION_EXTEND;
'm': ONIG_OPTION_MULTILINE;
's': ONIG_OPTION_SINGLELINE;
'p': ONIG_OPTION_MULTILINE | ONIG_OPTION_SINGLELINE;
'l': ONIG_OPTION_FIND_LONGEST;
'n': ONIG_OPTION_FIND_NOT_EMPTY;
'e': eval() resulting code

And there are "modes" (if you specify several of these, the LAST one will be used):
'j': ONIG_SYNTAX_JAVA;
'u': ONIG_SYNTAX_GNU_REGEX;
'g': ONIG_SYNTAX_GREP;
'c': ONIG_SYNTAX_EMACS;
'r': ONIG_SYNTAX_RUBY;
'z': ONIG_SYNTAX_PERL;
'b': ONIG_SYNTAX_POSIX_BASIC;
'd': ONIG_SYNTAX_POSIX_EXTENDED;

You can find descriptions of these constants here: http://www.geocities.jp/kosako3/oniguruma/doc/API.txt
up
1
patryk dot szczyglowski at gmail dot com
11 years ago
Supported options are:

i - ONIG_OPTION_IGNORECASE
x - ONIG_OPTION_EXTEND
m - ONIG_OPTION_MULTILINE
s - ONIG_OPTION_SINGLELINE
p - ONIG_OPTION_MULTILINE | ONIG_OPTION_SINGLELINE
l - ONIG_OPTION_FIND_LONGEST
n - ONIG_OPTION_FIND_NOT_EMPTY
j - ONIG_SYNTAX_JAVA
u - ONIG_SYNTAX_GNU_REGEX
g - ONIG_SYNTAX_GREP
c - ONIG_SYNTAX_EMACS
r - ONIG_SYNTAX_RUBY
z - ONIG_SYNTAX_PERL
b - ONIG_SYNTAX_POSIX_BASIC
d - ONIG_SYNTAX_POSIX_EXTENDED
e - eval() resulting code

Constants above are from Oniguruma regexp library, which is used internally. Default value for PHP 5.2.x is 'pr'.
To Top