mb_regex_set_options

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_regex_set_optionsmbregex işlevleri için öntanımlı seçenekleri tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_regex_set_options(?string $seçenekler = null): string

Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için seçenekler dizgesiyle belirtilen örtanımlı seçenekleri tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

seçenekler

Tanımlanacak seçenekler. Her karakterin bir seçeneğe karşılık geldiği bir dizge olmalıdır. Kip belirtmek için, kip karakteri sonuncu karakter olmalıdır. Çok sayıda seçenek olabilir ama tek bir kip belirtilebilir.

Düzenli ifade seçenekleri
Seçenek Anlamı Sürüm Bilgisi
i Belirsiz eşleşme etkin olur  
x Genişletilmiş kalıp biçimi etkin olur  
m '.' satırsonları ile eşleşir  
s '^' -> '\A', '$' -> '\Z'  
p m ve s seçenekleri ile aynı  
l En uzun eşleşmeyi bulur  
n Boş eşleşmeler yok sayılır  
e eval() sonucu kod PHP 7.1.0 ve sonrasında kullanımı önerilmiyor. PHP 8.0.0'da kaldırılmıştır.

Bilginize:

mb_regex_set_options() etkinse "e" seçeneği etkisizdir. mb_ereg_replace() veya mb_eregi_replace() ile kullanılır.

Düzenli ifade sözdizimi kipleri (yalnıca biri)
Kip Anlamı
j Java (Sun java.util.regex)
u GNU regex
g grep
c Emacs
r Ruby
z Perl
b POSIX Temel regex
d POSIX Genişletilmiş regex

Dönen Değerler

Önceki seçenekler. seçenekler belirtilmemişse veya null ise, geçerli seçenekleri içeren bir dizge ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 seçenekler belirtilmemişse veya null ise, artık önceki seçenekleri içeren bir dizge dönüyor. Evvelce, geçerli seçenekler dönerdi.
8.0.0 seçenekler artık null olabiliyor.
8.0.0 "e" seçeneği kaldırıldığından artık ValueError istisnası oluşturuyor.
7.1.0 "e" seçeneğinin kullanımı önerilmediğinden artık E_DEPRECATED hatası veriyor.

Ayrıca Bakınız

  • mb_split() - Çok baytlı bir dizgeyi düzenli ifade ile parçalara ayırır
  • mb_ereg() - Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir
  • mb_eregi() - Harf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı düzenli ifade eşleştirmesi uygular

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
indeyets at php dot net
14 years ago
It's a bit trickier, than patryk wrote:

There are parameters (you can specify several of these at the same time):

'i': ONIG_OPTION_IGNORECASE;
'x': ONIG_OPTION_EXTEND;
'm': ONIG_OPTION_MULTILINE;
's': ONIG_OPTION_SINGLELINE;
'p': ONIG_OPTION_MULTILINE | ONIG_OPTION_SINGLELINE;
'l': ONIG_OPTION_FIND_LONGEST;
'n': ONIG_OPTION_FIND_NOT_EMPTY;
'e': eval() resulting code

And there are "modes" (if you specify several of these, the LAST one will be used):
'j': ONIG_SYNTAX_JAVA;
'u': ONIG_SYNTAX_GNU_REGEX;
'g': ONIG_SYNTAX_GREP;
'c': ONIG_SYNTAX_EMACS;
'r': ONIG_SYNTAX_RUBY;
'z': ONIG_SYNTAX_PERL;
'b': ONIG_SYNTAX_POSIX_BASIC;
'd': ONIG_SYNTAX_POSIX_EXTENDED;

You can find descriptions of these constants here: http://www.geocities.jp/kosako3/oniguruma/doc/API.txt
up
0
patryk dot szczyglowski at gmail dot com
15 years ago
Supported options are:

i - ONIG_OPTION_IGNORECASE
x - ONIG_OPTION_EXTEND
m - ONIG_OPTION_MULTILINE
s - ONIG_OPTION_SINGLELINE
p - ONIG_OPTION_MULTILINE | ONIG_OPTION_SINGLELINE
l - ONIG_OPTION_FIND_LONGEST
n - ONIG_OPTION_FIND_NOT_EMPTY
j - ONIG_SYNTAX_JAVA
u - ONIG_SYNTAX_GNU_REGEX
g - ONIG_SYNTAX_GREP
c - ONIG_SYNTAX_EMACS
r - ONIG_SYNTAX_RUBY
z - ONIG_SYNTAX_PERL
b - ONIG_SYNTAX_POSIX_BASIC
d - ONIG_SYNTAX_POSIX_EXTENDED
e - eval() resulting code

Constants above are from Oniguruma regexp library, which is used internally. Default value for PHP 5.2.x is 'pr'.
To Top