mb_chr

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

mb_chrUnicode karakter koduna göre karakteri döndürür

Açıklama

mb_chr(int $karakter_kodu, ?string $kodlama = null): string|false

Belirtilen karakter kodlamasına göre belirtilen karakter kodunun Unicode karakterini döndürür.

mb_ord() işlevinin tersiniridir.

Bağımsız Değişkenler

karakter_kodu

Unicode karakter kodu. Örn, "🐘" karakterini döndürmek için 128024 belirtilmelidir.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda Unicode karakter kodu belirtilen karakterin belirtilen karakter kodlamasındaki gösterimini, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
$values
= [65, 63, 0x20AC, 128024];
foreach (
$values as $value) {
var_dump(mb_chr($value, 'UTF-8'));
var_dump(mb_chr($value, 'ISO-8859-15'));
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(1) "A"
string(1) "A"
string(1) "?"
string(1) "?"
string(3) "€"
string(1) "�"
string(4) "🐘"
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top