PHPCon Poland 2024

IntlChar::ord

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::ordReturn Unicode code point value of character

Açıklama

public static IntlChar::ord(int|string $character): ?int

Returns the Unicode code point value of the given character.

This function complements IntlChar::chr().

Bağımsız Değişkenler

character

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns the Unicode code point value as an integer.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::ord("A"));
var_dump(IntlChar::ord(" "));
var_dump(IntlChar::ord("\u{2603}"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(65)
int(32)
int(9731)

Ayrıca Bakınız

  • IntlChar::chr() - Return Unicode character by code point value
  • mb_ord() - Karakterin Unicode karakter kodunu döndürür
  • ord() - Dizgenin ilk baytını 0-255 arasında bir değere dönüştürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top