IntlChar::ispunct

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::ispunctCheck if code point is punctuation character

Açıklama

public static IntlChar::ispunct(int|string $codepoint): ?bool

Determines whether the specified code point is a punctuation character.

true for characters with general categories "P" (punctuation).

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns true if codepoint is a punctuation character, false if not. Returns null on failure.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::ispunct("."));
var_dump(IntlChar::ispunct(","));
var_dump(IntlChar::ispunct("\n"));
var_dump(IntlChar::ispunct("$"));

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(true)
bool(false)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • ctype_punct() - Sınama, birer alfasayısal veya boşluk karakteri olmayan basılabilir karakterler için yapılır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top