PHP 8.1.24 Released!

IntlChar::istitle

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::istitleCheck if code point is a titlecase letter

Açıklama

public static IntlChar::istitle(int|string $codepoint): ?bool

Determines whether the specified code point is a titlecase letter.

true for general category "Lt" (titlecase letter).

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns true if codepoint is a titlecase letter, false if not. Returns null on failure.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::istitle("A"));
var_dump(IntlChar::istitle("a"));
var_dump(IntlChar::istitle("Φ"));
var_dump(IntlChar::istitle("φ"));
var_dump(IntlChar::istitle("1"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)
bool(false)
bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top