PHP 8.1.28 Released!

IntlChar::getBlockCode

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::getBlockCodeGet the Unicode allocation block containing a code point

Açıklama

public static IntlChar::getBlockCode(int|string $codepoint): ?int

Returns the Unicode allocation block that contains the character.

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns the block value for codepoint. See the IntlChar::BLOCK_CODE_* constants for possible return values. Returns null on failure.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::getBlockCode("A") === IntlChar::BLOCK_CODE_BASIC_LATIN);
var_dump(IntlChar::getBlockCode("Φ") === IntlChar::BLOCK_CODE_GREEK);
var_dump(IntlChar::getBlockCode("\u{2603}") === IntlChar::BLOCK_CODE_MISCELLANEOUS_SYMBOLS);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(true)
bool(true)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top