IntlChar::getBidiPairedBracket

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::getBidiPairedBracketGet the paired bracket character for a code point

Açıklama

public static IntlChar::getBidiPairedBracket(int|string $codepoint): int|string|null

Maps the specified character to its paired bracket character.

For Bidi_Paired_Bracket_Type!=None, this is the same as IntlChar::charMirror(). Otherwise codepoint itself is returned.

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns the paired bracket code point, or codepoint itself if there is no such mapping. Returns null on failure.

Unicode karakter kodu string türünde ise dönüş türü string, Unicode karakter kodu int türündeyse dönüş türü int olacaktır. Başarısızlık durumunda null döner.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::getBidiPairedBracket(91));
var_dump(IntlChar::getBidiPairedBracket('['));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(93)
string(1) "]"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top