PHPCon Poland 2024

IntlChar::digit

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::digitGet the decimal digit value of a code point for a given radix

Açıklama

public static IntlChar::digit(int|string $codepoint, int $base = 10): int|false|null

Returns the decimal digit value of the code point in the specified radix.

If the radix is not in the range 2<=radix<=36 or if the value of codepoint is not a valid digit in the specified radix, false is returned. A character is a valid digit if at least one of the following is true:

  • The character has a decimal digit value. Such characters have the general category "Nd" (decimal digit numbers) and a Numeric_Type of Decimal. In this case the value is the character's decimal digit value.
  • The character is one of the uppercase Latin letters 'A' through 'Z'. In this case the value is c-'A'+10.
  • The character is one of the lowercase Latin letters 'a' through 'z'. In this case the value is ch-'a'+10.
  • Latin letters from both the ASCII range (0061..007A, 0041..005A) as well as from the Fullwidth ASCII range (FF41..FF5A, FF21..FF3A) are recognized.

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

base

The radix (defaults to 10).

Dönen Değerler

Returns the numeric value represented by the character in the specified radix, or false if there is no value or if the value exceeds the radix. Returns null on failure.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::digit("0"));
var_dump(IntlChar::digit("3"));
var_dump(IntlChar::digit("A"));
var_dump(IntlChar::digit("A", 16));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(0)
int(3)
bool(false)
int(10)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top