IntlChar::isalnum

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::isalnumCheck if code point is an alphanumeric character

Açıklama

public static IntlChar::isalnum(int|string $codepoint): ?bool

Determines whether the specified code point is an alphanumeric character (letter or digit). true for characters with general categories "L" (letters) and "Nd" (decimal digit numbers).

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns true if codepoint is an alphanumeric character, false if not. Returns null on failure.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::isalnum("A"));
var_dump(IntlChar::isalnum("1"));
var_dump(IntlChar::isalnum("\u{2603}"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top