PHPCon Poland 2024

IntlChar::getIntPropertyMaxValue

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::getIntPropertyMaxValueGet the max value for a Unicode property

Açıklama

public static IntlChar::getIntPropertyMaxValue(int $property): int

Gets the maximum value for an enumerated/integer/binary Unicode property.

Bağımsız Değişkenler

property

Aranacak Unicode özelliği (bkz. IntlChar::PROPERTY_* sabitleri).

Dönen Değerler

The maximum value returned by IntlChar::getIntPropertyValue() for a Unicode property. <=0 if the property selector is out of range.

Örnekler

Örnek 1 Farklı özelliklerin denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::getIntPropertyMaxValue(IntlChar::PROPERTY_BIDI_CLASS));
var_dump(IntlChar::getIntPropertyMaxValue(IntlChar::PROPERTY_SCRIPT));
var_dump(IntlChar::getIntPropertyMaxValue(IntlChar::PROPERTY_IDEOGRAPHIC));
var_dump(IntlChar::getIntPropertyMaxValue(999999999)); // Some made-up value
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(22)
int(166)
int(1)
int(-1)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top