CascadiaPHP 2024

IntlChar::getIntPropertyMinValue

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::getIntPropertyMinValueGet the min value for a Unicode property

Açıklama

public static IntlChar::getIntPropertyMinValue(int $property): int

Gets the minimum value for an enumerated/integer/binary Unicode property.

Bağımsız Değişkenler

property

Aranacak Unicode özelliği (bkz. IntlChar::PROPERTY_* sabitleri).

Dönen Değerler

The minimum value returned by IntlChar::getIntPropertyValue() for a Unicode property. 0 if the property selector is out of range.

Örnekler

Örnek 1 Farklı özelliklerin denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::getIntPropertyMinValue(IntlChar::PROPERTY_BIDI_CLASS));
var_dump(IntlChar::getIntPropertyMinValue(IntlChar::PROPERTY_SCRIPT));
var_dump(IntlChar::getIntPropertyMinValue(IntlChar::PROPERTY_IDEOGRAPHIC));
var_dump(IntlChar::getIntPropertyMinValue(999999999)); // Some made-up value
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(0)
int(0)
int(0)
int(0)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top