IntlChar::iscntrl

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::iscntrlCheck if code point is a control character

Açıklama

public static IntlChar::iscntrl(int|string $codepoint): ?bool

Determines whether the specified code point is a control character.

A control character is one of the following:

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns true if codepoint is a control character, false if not. Returns null on failure.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::iscntrl("A"));
var_dump(IntlChar::iscntrl(" "));
var_dump(IntlChar::iscntrl("\n"));
var_dump(IntlChar::iscntrl("\u{200e}"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(false)
bool(true)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top