The PHP Online Conference 2021

ctype_cntrl

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_cntrlSınama, denetim karakterleri için yapılır

Açıklama

ctype_cntrl ( string $metin ) : bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer denetim karakteri (ASCII kodu 32'den küçük karakterler) ise TRUE döner.

Değiştirgeler

metin

Sınanacak dizge.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer denetim karakteri ise TRUE değilse FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_cntrl() örneği

<?php
$dizgeler 
= array('dizge1' => "\n\r\t",
                  
'dizge2' => 'arf12');
foreach (
$dizgeler as $isim => $dizge) {
    if (
ctype_cntrl($dizge)) {
        echo 
"'$isim' tamamen denetim karakterlerinden oluşuyor.\n";
    } else {
        echo 
"'$isim' tamamen denetim karakterlerinden oluşmuyor.\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'dizge1' tamamen denetim karakterlerinden oluşuyor.
'dizge2' tamamen denetim karakterlerinden oluşmuyor.

Ayrıca Bakınız

  • ctype_print() - Sınama, basılabilir karakterler için yapılır

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Tor
7 years ago
Returns true if bytes are in the range of \x00-\x1f or \x7f (del). Returns false if bytes are in the range of \x20-\x7e or \x80-\xff.
To Top