PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ctype_graph

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ctype_graphSınama, boşluk karakterleri hariç basılabilir karakterler için yapılır

Açıklama

ctype_graph(mixed $metin): bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi görsel çıktı oluşturuyorsa true döner.

Değiştirgeler

metin

Sınanacak dizge.

Bilginize:

-128 ile 255 (dahil) arasında bir tamsayı belirtilmişse bu, tek bir karakterin ASCII değeri olarak yorumlanır (negatif değerlere 256 eklenerek genişletimiş ASCII karakterlerin kullanımı sağlanmıştır). Bu aralığın dışındaki tüm tamsayılar, sayının rakamlarını oluşturan bir dizge olarak yorumlanır.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi basılabilirse ve birer görsel çıktı oluşturuyorlarsa (boşluk karakterleri değilseler) true, aksi takdirde false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_graph() örneği

<?php
$dizgeler 
= array('dizge1' => "asdf\n\r\t",
                  
'dizge2' => 'arf12',
                  
'dizge3' => 'LKA#@%.54');
foreach (
$dizgeler as $isim => $dizge) {
    if (
ctype_graph($dizge)) {
      echo 
"'$isim' tamamen (görsel) basılabilir karakterlerden oluşuyor.\n";
    } else {
      echo 
"'$isim' tamamen (görsel) basılabilir karakterlerden oluşmuyor.\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'dizge1' tamamen (görsel) basılabilir karakterlerden oluşmuyor.
'dizge2' tamamen (görsel) basılabilir karakterlerden oluşuyor.
'dizge3' tamamen (görsel) basılabilir karakterlerden oluşuyor.

Ayrıca Bakınız

  • ctype_alnum() - Sınama, abecesayısal karakterler için yapılır
  • ctype_print() - Sınama, basılabilir karakterler için yapılır
  • ctype_punct() - Sınama, birer alfasayısal veya boşluk karakteri olmayan basılabilir karakterler için yapılır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top