CascadiaPHP 2024

ctype_upper

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ctype_upperSınama, büyük harfler için yapılır

Açıklama

ctype_upper(mixed $metin): bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer büyük harf ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

metin

Sınanacak dizge.

Bilginize:

-128 ile 255 (dahil) arasında bir tamsayı belirtilmişse bu, tek bir karakterin ASCII değeri olarak yorumlanır (negatif değerlere 256 eklenerek genişletimiş ASCII karakterlerin kullanımı sağlanmıştır). Bu aralığın dışındaki tüm tamsayılar, sayının rakamlarını oluşturan bir dizge olarak yorumlanır.

Uyarı

PHP 8.1.0 itibariyle, dizge olmayan bağımsız değişken aktarımı önerilmemektedir. Gelecek sürümlerde, bağımsız değişken bir ASCII karakter kodu olarak değil bir dizge olarak yorumlanacaktır. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, bağımsız değişken ya string türe dönüştürülmeli ya da doğrudan chr() çağrısı yapılmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer büyük harf ise true döner. Boş dizge ile çağrıldığında sonuç daima false olur.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_upper() örneği (öntanımlı yereli kullanarak)

<?php
$dizgeler
= array('AKLMC139', 'LMNSDO', 'akwSKBsm');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
if (
ctype_upper($dizge)) {
echo
"$dizge tamamen büyük harflerden oluşuyor.\n";
} else {
echo
"$dizge tamamen büyük harflerden oluşmuyor.\n";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

AKLMC139 tamamen büyük harflerden oluşmuyor.
LMNSDO tamamen büyük harflerden oluşuyor.
akwSKBsm tamamen büyük harflerden oluşmuyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
6
chris at theothernews dot co dot nz
10 years ago
Underscores in the string will result in false, so you have to remove them first.
up
-28
Anonymous
8 years ago
// after screwing around with function.ctype-upper
// I found this simple solution

if (strtolower($string) != $string)// its so simple!
{
echo "uppercase letters found in $string";
}

source: http://stackoverflow.com/questions/4426327/how-to-detect-if-string-contains-1-uppercase-letter-in-php
To Top