PHP 8.0.24 Released!

ctype_upper

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ctype_upperSınama, büyük harfler için yapılır

Açıklama

ctype_upper(mixed $metin): bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer büyük harf ise true döner.

Değiştirgeler

metin

Sınanacak dizge.

Bilginize:

-128 ile 255 (dahil) arasında bir tamsayı belirtilmişse bu, tek bir karakterin ASCII değeri olarak yorumlanır (negatif değerlere 256 eklenerek genişletimiş ASCII karakterlerin kullanımı sağlanmıştır). Bu aralığın dışındaki tüm tamsayılar, sayının rakamlarını oluşturan bir dizge olarak yorumlanır.

Uyarı

PHP 8.1.0 itibariyle, dizge olmayan değiştirge aktarımı önerilmemektedir. Gelecek sürümlerde, değiştirge bir ASCII karakter kodu olarak değil bir dizge olarak yorumlanacaktır. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, değiştirge ya string türe dönüştürülmeli ya da doğrudan chr() çağrısı yapılmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer büyük harf ise true döner. Boş dizge ile çağrıldığında sonuç daima false olur.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_upper() örneği (öntanımlı yereli kullanarak)

<?php
$dizgeler 
= array('AKLMC139''LMNSDO''akwSKBsm');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
    if (
ctype_upper($dizge)) {
        echo 
"$dizge tamamen büyük harflerden oluşuyor.\n";
    } else {
        echo 
"$dizge tamamen büyük harflerden oluşmuyor.\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

AKLMC139 tamamen büyük harflerden oluşmuyor.
LMNSDO tamamen büyük harflerden oluşuyor.
akwSKBsm tamamen büyük harflerden oluşmuyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
9
chris at theothernews dot co dot nz
8 years ago
Underscores in the string will result in false, so you have to remove them first.
up
-16
Anonymous
6 years ago
// after screwing around with function.ctype-upper
// I found this simple solution

if (strtolower($string) != $string)// its so simple!
{
  echo "uppercase letters found in $string";
}

source: http://stackoverflow.com/questions/4426327/how-to-detect-if-string-contains-1-uppercase-letter-in-php
To Top