The PHP Online Conference 2021

ctype_alpha

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_alphaSınama, abecesel karakterler için yapılır

Açıklama

ctype_alpha ( string $metin ) : bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer harf ise TRUE döner. Standart C yerelinde harfler [A-Za-z] aralığında olup ctype_alpha() işlevi, $metin tek bir karakterden ibaretse (ctype_upper($metin) || ctype_lower($metin)) ifadesine denktir. Ancak bazı dillerde harfler ne büyük ne de küçük harf olarak nitelenebilmektedir.

Değiştirgeler

metin

Sınanacak dizge.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer harf ise TRUE, değilse FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_alpha() örneği (öntanımlı yerel kullanılarak)

<?php
$dizgeler 
= array('KjgWZC''arf12');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
    if (
ctype_alpha($dizge)) {
        echo 
"$dizge tamamen harflerden oluşuyor.\n";
    } else {
        echo 
"$dizge tamamen harflerden oluşmuyor.\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

KjgWZC tamamen harflerden oluşuyor.
arf12 tamamen harflerden oluşmuyor.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-15
Tyrunur
11 years ago
It works if you set the locale correctly:

<?php

setLocale
(LC_CTYPE, 'FR_fr.UTF-8');

?>

with this change you will get "yes" "yes"
To Top