PHPCon Poland 2024

ctype_alpha

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ctype_alphaSınama, abecesel karakterler için yapılır

Açıklama

ctype_alpha(mixed $metin): bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer harf ise true döner. Standart C yerelinde harfler [A-Za-z] aralığında olup ctype_alpha() işlevi, $metin tek bir karakterden ibaretse (ctype_upper($metin) || ctype_lower($metin)) ifadesine denktir. Ancak bazı dillerde harfler ne büyük ne de küçük harf olarak nitelenebilmektedir.

Bağımsız Değişkenler

metin

Sınanacak dizge.

Bilginize:

-128 ile 255 (dahil) arasında bir tamsayı belirtilmişse bu, tek bir karakterin ASCII değeri olarak yorumlanır (negatif değerlere 256 eklenerek genişletimiş ASCII karakterlerin kullanımı sağlanmıştır). Bu aralığın dışındaki tüm tamsayılar, sayının rakamlarını oluşturan bir dizge olarak yorumlanır.

Uyarı

PHP 8.1.0 itibariyle, dizge olmayan bağımsız değişken aktarımı önerilmemektedir. Gelecek sürümlerde, bağımsız değişken bir ASCII karakter kodu olarak değil bir dizge olarak yorumlanacaktır. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, bağımsız değişken ya string türe dönüştürülmeli ya da doğrudan chr() çağrısı yapılmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer harf ise true, değilse false döner. Boş dizge ile çağrıldığında sonuç daima false olur.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_alpha() örneği (öntanımlı yerel kullanılarak)

<?php
$dizgeler
= array('KjgWZC', 'arf12');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
if (
ctype_alpha($dizge)) {
echo
"$dizge tamamen harflerden oluşuyor.\n";
} else {
echo
"$dizge tamamen harflerden oluşmuyor.\n";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

KjgWZC tamamen harflerden oluşuyor.
arf12 tamamen harflerden oluşmuyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-45
Tyrunur
15 years ago
It works if you set the locale correctly:

<?php

setLocale
(LC_CTYPE, 'FR_fr.UTF-8');

?>

with this change you will get "yes" "yes"
To Top