The PHP Online Conference 2021

ctype_punct

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_punctSınama, birer alfasayısal veya boşluk karakteri olmayan basılabilir karakterler için yapılır

Açıklama

ctype_punct ( string $metin ) : bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer noktalama karakteri ise TRUE döner.

Değiştirgeler

metin

Sınanacak dizge.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer noktalama karakteri (harf, rakam ve boşluklar dışında kalan basılabilir karakterler) ise TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_punct() örneği

<?php
$dizgeler 
= array('ABasdk!@!$#''!@ # $''*&$()');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
    if (
ctype_punct($tdizge)) {
        echo 
"$dizge tamamen noktalama işaretlerinden oluşuyor.\n";
    } else {
        echo 
"$dizge tamamen noktalama imlerinden oluşmuyor.\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

ABasdk!@!$# tamamen noktalama imlerinden oluşmuyor.
!@ # $ tamamen noktalama imlerinden oluşmuyor.
*&$() tamamen noktalama işaretlerinden oluşuyor.

Ayrıca Bakınız

  • ctype_cntrl() - Sınama, denetim karakterleri için yapılır
  • ctype_graph() - Sınama, boşluk karakterleri hariç basılabilir karakterler için yapılır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top