PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

ctype_lower

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ctype_lowerSınama, küçük harfler için yapılır

Açıklama

ctype_lower(mixed $metin): bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer küçük harf ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

metin

Sınanacak metin.

Bilginize:

-128 ile 255 (dahil) arasında bir tamsayı belirtilmişse bu, tek bir karakterin ASCII değeri olarak yorumlanır (negatif değerlere 256 eklenerek genişletimiş ASCII karakterlerin kullanımı sağlanmıştır). Bu aralığın dışındaki tüm tamsayılar, sayının rakamlarını oluşturan bir dizge olarak yorumlanır.

Uyarı

PHP 8.1.0 itibariyle, dizge olmayan bağımsız değişken aktarımı önerilmemektedir. Gelecek sürümlerde, bağımsız değişken bir ASCII karakter kodu olarak değil bir dizge olarak yorumlanacaktır. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, bağımsız değişken ya string türe dönüştürülmeli ya da doğrudan chr() çağrısı yapılmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer küçük harf ise true döner. Boş dizge ile çağrıldığında sonuç daima false olur.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_lower() örneği (öntanımlı yerel kullanılarak)

<?php
$dizgeler
= array('aac123', 'qiutoas', 'QASsdks');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
if (
ctype_lower($dizge)) {
echo
"$dizge tamamen küçük harflerden oluşuyor.\n";
} else {
echo
"$dizge tamamen küçük harflerden oluşmuyor";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

aac123 tamamen küçük harflerden oluşmuyor.
qiutoas tamamen küçük harflerden oluşuyor.
QASsdks tamamen küçük harflerden oluşmuyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top