ctype_lower

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_lowerSınama, küçük harfler için yapılır

Açıklama

ctype_lower ( string $metin ) : bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer küçük harf ise TRUE döner.

Değiştirgeler

metin

Sınanacak metin.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi geçerli yerele göre birer küçük harf ise TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_lower() örneği (öntanımlı yerel kullanılarak)

<?php
$dizgeler 
= array('aac123''qiutoas''QASsdks');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
    if (
ctype_lower($dizge)) {
        echo 
"$dizge tamamen küçük harflerden oluşuyor.\n";
    } else {
        echo 
"$dizge tamamen küçük harflerden oluşmuyor";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

aac123 tamamen küçük harflerden oluşmuyor.
qiutoas tamamen küçük harflerden oluşuyor.
QASsdks tamamen küçük harflerden oluşmuyor.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top