PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

IntlChar::isalpha

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::isalphaCheck if code point is a letter character

Açıklama

public static IntlChar::isalpha(mixed $codepoint): bool

Determines whether the specified code point is a letter character. true for general categories "L" (letters).

Değiştirgeler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns true if codepoint is a letter character, false if not.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::isalpha("A"));
var_dump(IntlChar::isalpha("1"));
var_dump(IntlChar::isalpha("\u{2603}"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top