PHPerKaigi 2024

IntlChar::isUWhiteSpace

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::isUWhiteSpaceCheck if code point has the White_Space Unicode property

Açıklama

public static IntlChar::isUWhiteSpace(int|string $codepoint): ?bool

Check if a code point has the White_Space Unicode property.

This is the same as IntlChar::hasBinaryProperty($codepoint, IntlChar::PROPERTY_WHITE_SPACE)

Bilginize:

This is different from both IntlChar::isspace() and IntlChar::isWhitespace().

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns true if codepoint has the White_Space Unicode property, false if not. Returns null on failure.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::isUWhiteSpace("A"));
var_dump(IntlChar::isUWhiteSpace(" "));
var_dump(IntlChar::isUWhiteSpace("\n"));
var_dump(IntlChar::isUWhiteSpace("\t"));
var_dump(IntlChar::isUWhiteSpace("\u{00A0}"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)
bool(true)
bool(true)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top