PHPCon Poland 2024

IntlChar::getCombiningClass

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::getCombiningClassGet the combining class of a code point

Açıklama

public static IntlChar::getCombiningClass(int|string $codepoint): ?int

Returns the combining class of the code point.

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns the combining class of the character. Returns null on failure.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::getCombiningClass("A"));
var_dump(IntlChar::getCombiningClass("\u{0334}"));
var_dump(IntlChar::getCombiningClass("\u{0358}"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(0)
int(1)
int(232)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top