PHPCon Poland 2024

Kullanıcı Alanı İsimlendirme Kılavuzu

İçindekiler

Bu belge, PHP kullanıcısı tarafından betimleyicilerin en iyi nasıl seçilebileceğini açıklayan bir kılavuzdur. Bir kodun küresel isim alanını oluşturan isimler seçilirken, bunların gelecekteki PHP sürümlerinde kullanılması olası isimlerle çakışmayacak şekilde seçilmesi için aşağıdaki açıklamaları hesaba katmak önem kazanmaktadır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top