LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

İpuçları

İleriye yönelik güçlü kodlar yazmak istiyorsanız, küresel alana yerleştireceğiniz bütün isimlere alt çizgi imi aracılığıyla uygun bir önek veya sonek koymanızı öneririz. Diğer projelerin isim alanları ile çakışmalardan kaçınmak için bu projelerde kullanılan önek ve sonekler için bir araştırma yapmanızı ve seçtiğiniz öneki veya soneki ilan etmenizi öneririz. Örnekler

  • MyPx_someFunc()

  • Foo_Date

  • $asdf_dbh

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top