PHP 8.1.26 Released!

Küresel İsim alanı

Küresel isim alanında kullanılabilecek oluşumlar:

  • işlevler

  • sınıflar

  • arayüzler

  • sabitler (sınıf sabitleri hariç)

  • işlev/yöntemlerin dışında tanımlanmış değişkenler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top