Sürüm Bilgisi

PHP paketinde gelen eklentilerin işlevlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

VersionFunctionDescription
PECL OCI8 1.4oci_set_prefetchBefore this release, rows must be >= 1.
PECL OCI8 1.3.4oci_set_prefetchBefore this release, prefetching was limited to the lesser of rows rows and 1024 * rows bytes. The byte size restriction has now been removed.
PECL 3.0.0IntlDateFormatter::formatdeğer bağımsız değişkenine artık IntlCalendar nesneleri belirtilebiliyor.
8.2.0ArrayIterator::asortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayIterator::ksortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayIterator::natcasesortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayIterator::natsortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayIterator::uasortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayIterator::uksortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayObject::asortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayObject::ksortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayObject::natcasesortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayObject::natsortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayObject::uasortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ArrayObject::uksortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 DateInterval::__constructYalnızca y'den f'ye kadar özellikler ile invert ve days özelliklerine ek olarak yeni mantıksal from_string özelliği görünür olacaktır.
 DateInterval::createFromDateStringDateInterval bu yöntem ile oluşturulduğunda yalnızca from_string ve date_string özellikleri görünür olur.
 DatePeriod::__constructDatePeriod::INCLUDE_END_DATE sabiti eklendi.
 DateTimeInterface::formatThe format characters X and x have been added.
 DateTimeImmutable::createFromFormatThe X and x format specifiers have been added.
 DateTimeImmutable::getLastErrorsBefore PHP 8.2.0, this function did not return false when there were no warnings or errors. Instead, it would always return the documented array structure.
 FilesystemIterator::__constructPrior to PHP 8.2.0, FilesystemIterator::SKIP_DOTS was always set and could not be removed.
 arsortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 asortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 dba_fetchdba_fetch's optional skip argument is now at the end in line with PHP userland semantics. The previously overloaded signature is still accepted but discouraged.
 dba_openflags is added.
 dba_openhandler is now nullable.
 dba_popenflags is added.
 getimagesizeArtık görüntünün boyutları, bitleri ve AVIF görüntü kanalları dönüyor; evvelce boyutlar için 0x0 döndürülür, bitler ve kanallarla ilgili bir dönüş olmazdı.
 idateN (ISO-8601 gün ismi) ve o (ISO-8601 yıl) biçem karakterleri eklendi.
 iterator_countThe type of iterator has been widened from Traversable to Traversablearray.
 iterator_to_arrayThe type of iterator has been widened from Traversable to Traversablearray.
 krsortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ksortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 lcfirstBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 natcasesortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 natsortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 pg_closeDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 pg_untraceDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 random_bytesIn case of a CSPRNG failure, this function will now throw a Random\RandomException. Previously a plain Exception was thrown.
 random_intIn case of a CSPRNG failure, this function will now throw a Random\RandomException. Previously a plain Exception was thrown.
 rsortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 setcookieÇerezin tarih biçemi 'D, d M Y H:i:s \G\M\T' oldu; evvelce 'D, d-M-Y H:i:s T' idi.
 snmp_set_enum_printDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 snmp_set_oid_output_formatDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 snmp_set_quick_printDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 snmp_set_valueretrievalDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 sortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 str_ireplaceBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
 str_splitdizge boşsa boş bir dizi döner. Evvelce boş dizge içeren bir dizi dönerdi.
 strcasecmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strcmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 striposBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
 stristrBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
 strnatcasecmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strnatcmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strncasecmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strncmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strriposBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
 strtolowerBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 strtoupperBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 substr_compareBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 uasortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ucfirstBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 ucwordsBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 uksortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 usortDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 utf8_decodeBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 utf8_encodeBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 var_exportDışa aktarılan sınıf adları artık tamamen niteleniyor, evvelce baştaki ters eğik çizgi konulmazdı.
 IntlCalendar::clearDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 IntlCalendar::setDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 IntlCalendar::setFirstDayOfWeekDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 IntlCalendar::setLenientDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 IntlCalendar::setRepeatedWallTimeOptionDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 IntlCalendar::setSkippedWallTimeOptionDönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
 ReflectionEnum::getBackingTypeThe return type is now declared as ?ReflectionNamedType. Previously, ?ReflectionType was declared.
8.1.14, 8.2.1SplFileObject::__toStringChanged from an alias of SplFileObject::fgets to an implementation of SplFileObject::current which returns a CSV string when the SplFileObject::READ_CSV flag is set.
8.1.0DateTime::setTimeThe behaviour with double existing hours (during the fall-back DST transition) changed. Previously PHP would pick the second occurrence (after the DST transition), instead of the first occurrence (before DST transition).
 DateTimeImmutable::setTimeThe behaviour with double existing hours (during the fall-back DST transition) changed. Previously PHP would pick the second occurrence (after the DST transition), instead of the first occurrence (before DST transition).
 DirectoryIterator::keyWhen the iterator is uninitialized, an Error is thrown now. Previously, the method returned false.
 DOMDocument::createCommentHata durumunda artık bir DomException yavrulanıyor. Evvelce false dönerdi.
 DOMDocument::createDocumentFragmentHata durumunda artık bir DomException yavrulanıyor. Evvelce false dönerdi.
 DOMDocument::createTextNodeHata durumunda artık bir DomException yavrulanıyor. Evvelce false dönerdi.
 currentBu işlevin nesnelerden çağrılması artık önerilmiyor. Ya nesne önce get_mangled_object_vars kullanılarak bir diziye dönüştürülmeli ya da bunun yerine Iterator arayüzünü gerçekleyen bir sınıf tarafından sağlanan ArrayIterator gibi yöntemler kullanılmalıdır.
 date_sunriseBu işlevin kullanımı önerilmemekte olup yerine date_sun_info işlevi önerilmektedir.
 date_sunsetBu işlevin kullanımı önerilmemekte olup yerine date_sun_info işlevi önerilmektedir.
 dba_popenhandler is now nullable.
 endBu işlevin nesnelerden çağrılması artık önerilmiyor. Ya nesne önce get_mangled_object_vars kullanılarak bir diziye dönüştürülmeli ya da bunun yerine Iterator arayüzünü gerçekleyen bir sınıf tarafından sağlanan ArrayIterator gibi yöntemler kullanılmalıdır.
 finfo_bufferfinfo bağımsız değişkeni artık finfo nesnesi kabul ediyor, evvelce bir finfo özkaynağı kabul ederdi.
 finfo_closefinfo bağımsız değişkeni artık finfo nesnesi kabul ediyor, evvelce bir finfo özkaynağı kabul ederdi.
 finfo_filefinfo bağımsız değişkeni artık finfo nesnesi kabul ediyor, evvelce bir finfo özkaynağı kabul ederdi.
 finfo_openArtık finfo nesnesi dönüyor; evvelce finfo özkaynağı dönerdi.
 finfo_set_flagsfinfo bağımsız değişkeni artık finfo nesnesi kabul ediyor, evvelce bir finfo özkaynağı kabul ederdi.
 fputcsvSeçimlik satır_sonu bağımsız değişkeni eklendi.
 ftp_allocftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_appendftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_cdupftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_chdirftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_chmodftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_closeftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_connectBaşarı durumunda artık FTP\Connection nesnesi dönüyor, evvelce bir özkaynak dönerdi.
 ftp_deleteftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_execftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_fgetftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_fputftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_getftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_get_optionftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_loginftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_mdtmftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_mkdirftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_mlsdftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_nb_continueftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_nb_fgetftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_nb_fputftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_nb_getftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_nb_putftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_nlistftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_pasvftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_putftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_pwdftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_rawftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_rawlistftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_renameftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_rmdirftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_set_optionftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_siteftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_sizeftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 ftp_ssl_connectBaşarı durumunda artık FTP\Connection nesnesi dönüyor, evvelce bir özkaynak dönerdi.
 ftp_systypeftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
 get_html_translation_tableseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 hashseçenekler bağımsız değişkeni eklendi.
 hash_algosMurmurHash3 ve xxHash algoritmaları desteği eklendi.
 hash_fileseçenekler bağımsız değişkeni eklendi.
 hash_initseçenekler bağımsız değişkeni eklendi.
 html_entity_decodeseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlentitiesseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlspecialcharsseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlspecialchars_decodeseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 imagecharyazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
 imagecharupyazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
 imagefilledpolygonnokta_sayısı bağımsız değişkeninin kullanımı artık önerilmiyor.
 imagefontheightyazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
 imagefontwidthyazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
 imageloadfontArtık GdFont örneği dönüyor, evvelce tamsayı bir değer dönerdi.
 imageopenpolygonnokta_sayısı bağımsız değişkeninin kullanımı artık önerilmiyor.
 imagepolygonnokta_sayısı bağımsız değişkeninin kullanımı artık önerilmiyor.
 imagestringyazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
 imagestringupyazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
 imagetypesIMG_AVIF eklendi.
 imap_appendimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_bodyimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_bodystructimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_checkimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_clearflag_fullimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_closeimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_createmailboximap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_deleteimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_deletemailboximap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_expungeimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_fetch_overviewimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_fetchbodyimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_fetchheaderimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_fetchmimeimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_fetchstructureimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_gcimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_get_quotaimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_get_quotarootimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_getaclimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_getmailboxesimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_getsubscribedimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_headerinfoimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_headersimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_listimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_listscanimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_lsubimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_mail_copyimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_mail_moveimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_mailboxmsginfoimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_msgnoimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_num_msgimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_num_recentimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_openArtık IMAP\Connection nesnesi dönüyor; evvelce imap akımı özkaynağı dönerdi.
 imap_pingimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_renamemailboximap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_reopenimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_savebodyimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_searchimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_set_quotaimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_setaclimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_setflag_fullimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_sortimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_statusimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_subscribeimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_threadimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_uidimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_undeleteimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 imap_unsubscribeimap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
 ini_setdeğer artık herhangi bir sayıl türü (null dahil) kabul ediyor. Evvelce sadece string türündeki değerleri kabul ediyordu.
 keyBu işlevin nesnelerden çağrılması artık önerilmiyor. Ya nesne önce get_mangled_object_vars kullanılarak bir diziye dönüştürülmeli ya da bunun yerine Iterator arayüzünü gerçekleyen bir sınıf tarafından sağlanan ArrayIterator gibi yöntemler kullanılmalıdır.
 ldap_addldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_add_extArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_add_extldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_bindldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_bind_extldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_bind_extArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_compareldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_connectReturns an LDAP\Connection instance now; previously, a resource was returned.
 ldap_count_entriesldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_count_entriessonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.
 ldap_count_referencessonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.
 ldap_count_referencesldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_deleteldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_delete_extldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_delete_extArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_errnoldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_errorldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_exopldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_exop_passwdldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_exop_refreshldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_exop_whoamildap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_first_attributeldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_first_attributegirdi bağımsız değişkeni artık LDAP\ResultEntry nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result entry değeri kabul ederdi.
 ldap_first_entrysonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.
 ldap_first_entryldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_first_entryArtık LDAP\ResultEntry nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_free_resultsonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.
 ldap_get_attributesldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_get_attributesgirdi bağımsız değişkeni artık LDAP\ResultEntry nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result entry değeri kabul ederdi.
 ldap_get_dnldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_get_dngirdi bağımsız değişkeni artık LDAP\ResultEntry nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result entry değeri kabul ederdi.
 ldap_get_entriesldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_get_entriessonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.
 ldap_get_optionldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_get_valuesldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_get_valuesgirdi bağımsız değişkeni artık LDAP\ResultEntry nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result entry değeri kabul ederdi.
 ldap_get_values_lenldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_get_values_lengirdi bağımsız değişkeni artık LDAP\ResultEntry nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result entry değeri kabul ederdi.
 ldap_listArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_listldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_mod_addldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_mod_delldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_mod_replaceldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_modify_batchldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_mod_add_extldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_mod_add_extArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_mod_del_extldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_mod_del_extArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_mod_replace_extArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_mod_replace_extldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_next_attributegirdi bağımsız değişkeni artık LDAP\ResultEntry nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result entry değeri kabul ederdi.
 ldap_next_attributeldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_next_entrygirdi bağımsız değişkeni artık LDAP\ResultEntry nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result entry değeri kabul ederdi.
 ldap_next_entryArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_next_entryldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_parse_exopsonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.
 ldap_parse_exopldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_parse_resultsonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.
 ldap_parse_resultldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_readldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_readArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_renameldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_rename_extArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_rename_extldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_sasl_bindldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_searchldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_searchArtık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
 ldap_set_optionldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_set_rebind_procldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 ldap_unbindldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
 mb_check_encodingdeğer belirtilmeksizin veya bağımsız değişkene null atanarak işlevin çağrılması önerilmemektedir.
 mhashBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine hash_*() işlevleri kullanılmalıdır.
 mhash_countBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine hash_*() işlevleri kullanılmalıdır.
 mhash_get_block_sizeBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine hash_*() işlevleri kullanılmalıdır.
 mhash_get_hash_nameBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine hash_*() işlevleri kullanılmalıdır.
 mhash_keygen_s2kBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine hash_*() işlevleri kullanılmalıdır.
 nextBu işlevin nesnelerden çağrılması artık önerilmiyor. Ya nesne önce get_mangled_object_vars kullanılarak bir diziye dönüştürülmeli ya da bunun yerine Iterator arayüzünü gerçekleyen bir sınıf tarafından sağlanan ArrayIterator gibi yöntemler kullanılmalıdır.
 odbc_result_allBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 openssl_cms_encryptThe default cipher algorithm (cipher_algo) is now AES-128-CBC (OPENSSL_CIPHER_AES_128_CBC). Previously, PKCS7/CMS was used (OPENSSL_CIPHER_RC2_40).
 openssl_decryptetiket artık null olabiliyor.
 openssl_pkcs7_encryptÖntanımlı şifreleme algoritması (algoritma) artık AES-128-CBC (OPENSSL_CIPHER_AES_128_CBC) olabiliyor. Evvelce, PKCS7/CMS kullanılırdı (OPENSSL_CIPHER_RC2_40).
 pg_affected_rowssonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_cancel_querybağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_client_encodingbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_closebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_connectReturns an PgSql\Connection instance now; previously, a resource was returned.
 pg_connect_pollbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_connection_busybağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_connection_resetbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_connection_statusbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_consume_inputbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_convertbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_copy_frombağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_copy_tobağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_dbnamebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_deletebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_end_copybağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_escape_byteabağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_escape_identifierbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_escape_literalbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_escape_stringbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_executebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_executeArtık PgSql\Result nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
 pg_fetch_allsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_fetch_all_columnssonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_fetch_arraysonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_fetch_assocsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_fetch_objectsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_fetch_resultsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_fetch_rowsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_field_is_nullsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_field_namesonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_field_numsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_field_prtlensonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_field_sizesonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_field_tablesonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_field_typesonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_field_type_oidsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_flushbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_free_resultsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_get_notifybağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_get_pidbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_get_resultArtık PgSql\Result nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
 pg_get_resultbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_hostbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_insertArtık PgSql\Result nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
 pg_insertbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_last_errorbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_last_noticebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_last_oidsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_closelob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_createbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_exportbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_importbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_openbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_openReturns an PgSql\Lob instance now; previously, a resource was returned.
 pg_lo_readlob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_read_alllob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_seeklob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_telllob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_truncatelob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_unlinkbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_lo_writelob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_meta_databağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_num_fieldssonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_num_rowssonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_optionsbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_parameter_statusbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_pconnectReturns an PgSql\Connection instance now; previously, a resource was returned.
 pg_pingbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_portbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_prepareArtık PgSql\Result nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
 pg_preparebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_put_linebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_queryArtık PgSql\Result nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
 pg_querybağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_query_paramsbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_query_paramsArtık PgSql\Result nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
 pg_result_errorsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_result_error_fieldsonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_result_seeksonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_result_statussonuç bağımsız değişkeni artık PgSql\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_selectbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_send_executebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_send_preparebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_send_querybağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_send_query_paramsbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_set_client_encodingbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_set_error_verbositybağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_socketbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_tracebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_transaction_statusbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_ttybağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_untracebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_updatebağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 pg_versionbağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
 prevBu işlevin nesnelerden çağrılması artık önerilmiyor. Ya nesne önce get_mangled_object_vars kullanılarak bir diziye dönüştürülmeli ya da bunun yerine Iterator arayüzünü gerçekleyen bir sınıf tarafından sağlanan ArrayIterator gibi yöntemler kullanılmalıdır.
 pspell_add_to_personalThe dictionary parameter expects an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_add_to_sessionThe dictionary parameter expects an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_checkThe dictionary parameter expects an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_clear_sessionThe dictionary parameter expects an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_config_createReturns an PSpell\Config instance now; previously, a resource was returned.
 pspell_config_data_dirThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_config_dict_dirThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_config_ignoreThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_config_modeThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_config_personalThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_config_replThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_config_runtogetherThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_config_save_replThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_newReturns an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was returned.
 pspell_new_configReturns an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was returned.
 pspell_new_configThe config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_new_personalReturns an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was returned.
 pspell_save_wordlistThe dictionary parameter expects an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_store_replacementThe dictionary parameter expects an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was expected.
 pspell_suggestThe dictionary parameter expects an PSpell\Dictionary instance now; previously, a resource was expected.
 resetBu işlevin nesnelerden çağrılması artık önerilmiyor. Ya nesne önce get_mangled_object_vars kullanılarak bir diziye dönüştürülmeli ya da bunun yerine Iterator arayüzünü gerçekleyen bir sınıf tarafından sağlanan ArrayIterator gibi yöntemler kullanılmalıdır.
 snmp3_getThe auth_protocol now accepts "SHA256" and "SHA512" when supported by libnetsnmp.
 snmp3_getnextThe auth_protocol now accepts "SHA256" and "SHA512" when supported by libnetsnmp.
 snmp3_real_walkThe auth_protocol now accepts "SHA256" and "SHA512" when supported by libnetsnmp.
 snmp3_walkThe auth_protocol now accepts "SHA256" and "SHA512" when supported by libnetsnmp.
 strptimeBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine, yerelden bağımsız çözümleme için date_parse_from_format veya yerele bağımlı çözümleme için IntlDateFormatter::parse kullanılması öneriliyor.
 MultipleIterator::currentA RuntimeException is now thrown if MultipleIterator::current is called on an invalid iterator. Previously, false was returned.
 MultipleIterator::keyA RuntimeException is now thrown if MultipleIterator::key is called on an invalid iterator. Previously, false was returned.
 mysqli_driver::$report_modeThe default value is now MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT. Previously, it was MYSQLI_REPORT_OFF.
 mysqli_result::fetch_allNow also available when linking against libmysqlclient.
 mysqli_stmt::executeThe optional params parameter has been added.
 mysqli_stmt::next_resultNow also available when linking against libmysqlclient.
 mysqli::$client_infoCalling mysqli_get_client_info with the mysql argument has been deprecated. This function never required a parameter, but incorrectly allowed it as an optional parameter.
 mysqli::$client_infoThe object-oriented style mysqli::get_client_info has been deprecated.
 mysqli::initThe object-oriented style mysqli::init method has been deprecated. Replace calls to parent::init with parent::__construct.
 Phar::buildFromDirectoryPhar::buildFromDirectory no longer returns false.
 Phar::buildFromIteratorPhar::buildFromIterator no longer returns false.
 PharData::buildFromDirectoryPharData::buildFromDirectory no longer returns false.
 PharData::buildFromIteratorPharData::buildFromIterator no longer returns false.
 ReflectionFunctionAbstract::isStaticThis method has been pulled up. Previously, it was only defined in ReflectionMethod.
 ReflectionClassConstant::getNameThrows an Error in case the name property has not been initialized. Previously, the method returned false on failure.
 ReflectionExtension::__cloneBu yöntem artık final değil.
 ReflectionFunctionAbstract::__cloneBu yöntem artık final değil.
 ReflectionParameter::__cloneBu yöntem artık final değil.
 ReflectionProperty::__cloneBu yöntem artık final değil.
 ReflectionProperty::getValuePrivate ve protected özellikler ReflectionProperty::getValue tarafından hemen erişilebilir olur. Evvelce erişilebilir olmaları için ReflectionProperty::setAccessible çağrısı yapmak gerekirdi; özellik erişilebilir değilse ReflectionException istisnası oluşurdu.
 ReflectionProperty::setValuePrivate ve protected özellikler ReflectionProperty::setValue tarafından hemen erişilebilir olur. Evvelce erişilebilir olmaları için ReflectionProperty::setAccessible çağrısı yapmak gerekirdi; özellik erişilebilir değilse ReflectionException istisnası oluşurdu.
 ReflectionZendExtension::__cloneThis method is no longer final.
 SimpleXMLElement::currentAn Error is now thrown if SimpleXMLElement::current is called on an invalid iterator. Previously, null was returned.
 SimpleXMLElement::keyAn Error is now thrown if SimpleXMLElement::key is called on an invalid iterator. Previously, false was returned.
 SplFileObject::fputcsvThe optional eol parameter has been added.
 SplObjectStorage::currentSplObjectStorage::current now throws an Error exception if the current position is invalid. Previously, false was returned instead.
8.0.5imageinterlaceimageinterlace artık bool değer döndürüyor; evvelce int değer dönerdi (geçişimliyse sıfırdan farklı, değilse sıfır).
8.0.3DOMDocument::getElementsByTagNameNSisimalanı artık null olabiliyor.
 DOMElement::getElementsByTagNameNSisimalanı artık null olabiliyor.
 DOMImplementation::createDocumentisimalanı artık null olabiliyor.
 finfo::__constructmagic_database artık null olabiliyor.
 bind_textdomain_codesetkarküm artık null olabiliyor. Evvelce, geçerli karakter kümesi döndürülemiyordu.
 bindtextdomaindizin artık null olabiliyor. Evvelce, geçerli dizin döndürülemiyordu.
 finfo_openmagic_database artık null olabiliyor.
 imagegddosya artık null olabiliyor.
 imagegd2dosya artık null olabiliyor.
 SoapClient::__setLocationlocation is nullable now.
 SoapVar::__constructtypeName, typeNamespace, nodeName,and nodeNamespace are nullable now.
8.0.0, PECL OCI8 3.0.0oci_connectconnection_string is now nullable.
 oci_errorconnection_or_statement is now nullable.
 oci_lob_copylength is now nullable.
 oci_new_collectionschema is now nullable.
 oci_new_connectconnection_string is now nullable.
 OCICollection::appendThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::assignThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::assignElemThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::freeThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::getElemThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::maxThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::sizeThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::trimThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCILob::appendThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::closeThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::eofThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::eraseoffset and length are now nullable.
 OCILob::eraseThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::exportoffset and length are now nullable.
 OCILob::exportThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::flushThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::freeThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::getBufferingThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::importThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::loadThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::readThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::rewindThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::saveThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::saveFileThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::seekThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::setBufferingThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::sizeThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::tellThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::truncateThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::writeThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::writelength is now nullable.
 OCILob::writeTemporaryThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::writeToFileThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::writeToFileoffset and length are now nullable.
8.0.0 sürümünden berieaster_daysyil artık null olabiliyor.
8.0.0 / 1.18.1ZipArchive::addGlob"comp_method", "comp_flags", "enc_method" and "enc_password" in options were added.
8.0.0 / 1.18.0ZipArchive::addEmptyDirseçenekler eklendi.
 ZipArchive::addFileseçenekler eklendi.
 ZipArchive::addFromStringseçenekler eklendi.
 ZipArchive::addGlob"flags" in options was added.
 ZipArchive::GetStatusStringBu yöntem artık kapalı bir arşivde çağrılabiliyor.
 ZipArchive::GetStatusStringBu yöntem başarısızlık durumunda artık falsedöndürmüyor.
8.0.0CURLFile::__constructmime_type ve posted_filename artık null olabiliyor; evvelce 0 öntanımlıydı.
 DateInterval::__constructW artık D ile birlikte belirtilebiliyor.
 DateTime::createFromImmutableThe method returns an instance of the currently invoked class now. Previously, it created a new instance of DateTime.
 DateTimeInterface::formatThe format character p has been added.
 DateTimeInterface::getTimestampThese functions no longer return false on failure.
 DateTimeImmutable::createFromMutableThe method returns an instance of the currently invoked class now. Previously, it created a new instance of DateTimeImmutable.
 DateTimeZone::listIdentifiersPrior to this version, false was returned on failure.
 Directory::closeArtık bağımsız değişken kabul edilmiyor. Evvelce bir dizin tanıtıcısı kabul edilirdi.
 Directory::readArtık bağımsız değişken kabul edilmiyor. Evvelce bir dizin tanıtıcısı kabul edilirdi.
 Directory::rewindArtık bağımsız değişken kabul edilmiyor. Evvelce bir dizin tanıtıcısı kabul edilirdi.
 DirectoryIterator::__constructNow throws a ValueError if directory is an empty string; previously it threw a RuntimeException.
 DOMImplementation::createDocumentbelgeTürü artık null olabiliyor.
 FFI::cdeflib is nullable now.
 FFI::stringsize is nullable now; previously, its default was 0.
 FilesystemIterator::__constructNow throws a ValueError if directory is an empty string; previously it threw a RuntimeException.
 absnum no longer accepts internal objects which support numeric conversion.
 apache_notenote_değeri artık boş olabiliyor.
 array_chunkuzunluk 1'den küçükse bir artık ValueError nesnesi yavrulanıyor; evvelce E_WARNING seviyesinde bir hata oluşur ve işlev null döndürürdü.
 array_columnDöndürülecek dizinin indis ile belirlenen sütundaki nesneler artık dizgeye dönüştürülmüyor, bunun yerine bir TypeError yavrulanıyor.
 array_combinearray_combine dizilerdeki eleman sayısı aynı değilse artık ValueError yavruluyor, evvelce false dönerdi.
 array_diffBu işlev artık yalnızca tek bir bağımsız değişken ile çağrılabiliyor. Evvelve en az iki bağımsız değişken gerekirdi.
 array_diff_assocBu işlev artık yalnızca tek bir bağımsız değişken ile çağrılabiliyor. Evvelve en az iki bağımsız değişken gerekirdi.
 array_diff_keyBu işlev artık yalnızca tek bir bağımsız değişken ile çağrılabiliyor. Evvelve en az iki bağımsız değişken gerekirdi.
 array_fillmiktar kabul edilen aralığın içinde değilse artık ValueError yavrulanıyor, evvelce bir E_WARNING çıktılanıyordu ve işlev false döndürüyordu.
 array_filterEğer işleve bağımsız değişkenlerinden biri gönderimli aktarılıyorsa, bu artık E_WARNING seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.
 array_filterişlev artık null olabiliyor.
 array_intersectBu işlev artık yalnızca tek bir bağımsız değişken ile çağrılabiliyor. Evvelve en az iki bağımsız değişken gerekirdi.
 array_intersect_assocBu işlev artık yalnızca tek bir bağımsız değişken ile çağrılabiliyor. Evvelve en az iki bağımsız değişken gerekirdi.
 array_intersect_keyBu işlev artık yalnızca tek bir bağımsız değişken ile çağrılabiliyor. Evvelve en az iki bağımsız değişken gerekirdi.
 array_mapEğer işleve bağımsız değişkenlerinden biri gönderimli aktarılıyorsa, bu artık E_WARNING seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.
 array_reduceEğer işleve bağımsız değişkenlerinden biri gönderimli aktarılıyorsa, bu artık E_WARNING seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.
 array_spliceuzunluk artık boş olabiliyor.
 array_walkişlev geri çağırım işlevinin ikinci ve üçüncü bağımsız değişkeni için de gönderimli bağımsız değişken gerekiyorsa bu işlev artık E_WARNING seviyesinde bir uyarı üretiyor.
 assertassert artık dizge savları değerlendirmeye almıyor, herhangi bir bağımsız değişken gibi ele alıyor. Örneğin, assert('$a == $b') yerine artık assert($a == $b) kullanılması gerekiyor. assert.quiet_eval php.ini yönergesi ve ASSERT_QUIET_EVAL sabiti de kaldırıldı ve artık herhangi bir etkisi olmayacak.
 assertBir isim alanı içinde assert() adlı bir işlevin bildirilmesine artık izin verilmiyor ve böyle bir bildirim olursa E_COMPILE_ERROR çıktılanıyor.
 bcaddbasamak artık null olabiliyor.
 bccompbasamak artık null olabiliyor.
 bcdivbasamak artık null olabiliyor.
 bcmodbasamak artık null olabiliyor.
 bcmulbasamak artık null olabiliyor.
 bcpowmodbasamak artık null olabiliyor.
 bcscalebasamak artık null olabiliyor.
 bcsqrtbasamak artık null olabiliyor.
 bcsqrtterim iyi biçemli BCMath sayısal dizgesi değilse veya negatifse artık bir ValueError nesnesi oluşuyor. Evvelce, bunun yerine E_WARNING çıktılanırdı.
 bcsqrtbasamak artık 0 ila 2147483647 arasında olmalı; evvelce negatif değerler sessizce 0 olarak ele alınırdı.
 bcsubbasamak artık null olabiliyor.
 bzdecompressufak bağımsız değişkeninin int iken bool oldu. Evvelce, 0 öntanımlıydı.
 bzwriteuzunluk artık null olabiliyor.
 call_user_func_arraybağımsız_değişken_dizisi anahtarları artık bağımsız değişken ismi olarak yorumlanıyor, evvelce sessizce yok sayılırdı.
 ceilnum no longer accepts internal objects which support numeric conversion.
 closedirArtık bağımsız değişken kabul edilmiyor. Evvelce bir dizin tanıtıcısı kabul edilirdi.
 com_event_sinkalici_arayuz artık null olabiliyor.
 com_get_active_objectkod_sayfası artık null olabiliyor.
 constantSabir tanımlanmamışsa, constant işlevi artık Error istisnası yavruluyor; evvelce E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir ve null dönerdi.
 convert_uuencodeBu sürümden önce, boş bir dizgeyi dönüştürmeye çalışınca sebepsiz yere false dönerdi.
 countdeğer bağımsız değişkenine geçerli olmayan sayılabilir türler aktarıldığında işlev artık bir TypeError yavruluyor.
 count_charsBu sürümden önce, işlev başarısız olunca false dönerdi.
 crypttuz bağımsız değişkeni artık isteğe bağlı değil.
 curl_closetanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_copy_handletanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_copy_handleBaşarı durumunda bu işlev artık bir CurlHandle örneği döndürüyor, evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 curl_errnotanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_errortanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_escapetanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_exectanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_getinfotanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_getinfoseçenek artık null olabiliyor; evvelce 0 öntanımlı değerdi.
 curl_initBaşarı durumunda bu işlev artık bir CurlHandle örneği döndürüyor; evvelvce resource türünde bir değer dönerdi.
 curl_initurl artık null olabiliyor.
 curl_multi_add_handleçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_add_handletanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_closeçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_errnoBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 curl_multi_errnoçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_execçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_getcontenttanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_info_readçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_initBaşarı durumunda bu işlev artık bir CurlMultiHandle örneği döndürüyor; evvelce, resource türünde bir değer dönerdi.
 curl_multi_remove_handleçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_remove_handletanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_selectçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_setoptçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_pausetanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_resettanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_setopttanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_setopt_arraytanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_share_closetanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_share_errnoBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 curl_share_errnotanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_share_initİşlev artık CurlShareHandle örneği döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 curl_share_setopttanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_unescapetanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_versionSeçimlik age bağımsız değişkeni kaldırıldı.
 datezaman_damgası artık null olabiliyor.
 date_sunriseenlem, botlam, başucu ve utc_farkı artık null olabiliyor.
 date_sunsetenlem, boylam, başucu ve utc_farkı artık null olabiliyor.
 defineharf_büyüklüğüne_duyarsız bağımsız değişkeninde true aktarımı artık bir E_WARNING çıktılıyor. false aktarımı ise hala destekleniyor.
 deflate_addcontext expects a DeflateContext instance now; previously, a resource was expected.
 deflate_initOn success, this function returns a DeflateContext instance now; previously, a resource was returned.
 dirbağlam artık null olabiliyor.
 dom_import_simplexmlBu işlev başarısızlık durumunda artık null döndürmüyor.
 easter_dateyıl artık null olabiliyor.
 enchant_broker_describePrior to this version, the function returned false on failure.
 enchant_broker_describebroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_dict_existsbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_freebroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_free_dictdictionary expects a EnchantDictionary now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_get_dict_pathbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_get_errorbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_initOn success, this function returns an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was retured.
 enchant_broker_list_dictsbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_list_dictsPrior to this version, the function returned false on failure.
 enchant_broker_request_dictbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_request_dictOn success, this function returns an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was retured.
 enchant_broker_request_pwl_dictbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_request_pwl_dictOn success, this function returns an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was retured.
 enchant_broker_set_dict_pathbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_set_orderingbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_adddictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_add_to_sessiondictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_checkdictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_describedictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_describePrior to this version, the function returned false on failure.
 enchant_dict_get_errordictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_is_addeddictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_quick_checkdictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_store_replacementdictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_suggestdictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 error_loghedef ve ek_başlıklar artık null olabiliyor.
 execkomut boşsa veya null baytlar içeriyorsa artık bir ValueError oluşmaktadır. Evvelce bir E_WARNING çıktılanır ve false dönerdi.
 exif_read_databölümler artık boş olabiliyor.
 explodeayraç olarak boş bir dize ("") belirtildiğinde explode artık bir ValueError yavruluyor; evvelce false dönerdi.
 fgetcsvuzunluk artık null olabiliyor.
 file_get_contentsuzunluk artık null olabiliyor.
 finfo_buffercontext artık null olabiliyor.
 finfo_filecontext artık null olabiliyor.
 floatvalNesneden dönüşümde hata düzeyi E_NOTICE iken E_WARNING oldu.
 floornum no longer accepts internal objects which support numeric conversion.
 fprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 fprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 fprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 fprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 fprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 fsockopenzaman_aşımı artık null olabiliyor.
 fwriteuzunluk artık null olabiliyor.
 get_classBu işlevin bir sınıf dışından bağımsız değişkensiz çağrılması Error istisnası yavrulanmasına sebep olur. Evvelce, E_WARNING seyiyesinde bir uyarı ile işlev false döndürürdü.
 get_class_methodsnesne_veya_sınıf bağımsız değişkeni artık sadece nesneleri veya sınıf isimlerini kabul ediyor.
 get_defined_functionsiptal_edilen_hariç için öntanımlı değer artık true; evvelce false idi.
 get_headersilişkisel bağımsız değişkeninin veri türü int iken bool oldu.
 get_parent_classnesne_veya_sınıf bağımsız değişkeninde artık sadece nesne veya geçerli sınıf isimlari kabul ediliyor.
 get_resourcestür artık null olabiliyor.
 getdatezaman_damgası artık null olabiliyor.
 gmdatezaman_damgası artık null olabiliyor.
 gmmktimesaat artık seçimlik değil.
 gmmktimedakika, saniye, ay, gün ve yıl artık null olabiliyor.
 gmp_binomialThis function no longer returns false on failure.
 gmp_exportThis function no longer returns false on failure.
 gmp_importThis function no longer returns false on failure.
 gmp_random_seedIf seed is invalid, gmp_random_seed now throws a ValueError. Previously it emitted an E_WARNING and returned false.
 gmstrftimezaman_damgası artık null olabiliyor.
 grapheme_substrİşlev artık sınır dışı başlangıçları daima dizge sınırına kenetliyor. Evvelce, bazı durumlarda false yerine boş dizge dönerdi.
 gzgetsuzunluk artık null olabiliyor; evvelce, 1024 öntanımlıydı.
 gzwriteuzunluk artık null olabiliyor; evvelce 0 öntanımlıydı.
 hashalgo bilinmiyorsa hash işlevi artık bir ValueError istisnası oluşturuyor; evvelce, false dönerdi.
 hash_hkdfArtık hata durumunda ValueError istisnası oluşuyor. Evvelce false döner ve bir E_WARNING iletisi çıktılanırdı.
 hash_hmacalgo bilinmiyorsa artık bir ValueError istisnası oluşuyor; evvelce, false dönerdi.
 hash_hmac_fileArtık algo bilinmiyorsa veya kriptografik olmayan bir aşlama algoritmasıysa bir ValueError istisnası oluşuyor. Evvelce false dönerdi.
 hash_initArtık algo bilinmiyorsa veya kriptografik olmayan bir aşlama algoritmasıysa ya da anahtar boşsa ValueError istisnası oluşuyor. Evvelce false döner ve bir E_WARNING iletisi çıktılanırdı.
 hash_pbkdf2Artık hata durumunda ValueError istisnası oluşuyor. Evvelce false döner ve bir E_WARNING iletisi çıktılanırdı.
 hash_update_fileakım null olabiliyor.
 header_removeisim artık null olabiliyor.
 html_entity_decodekodlama artık null olabiliyor.
 htmlentitieskodlama artık null olabiliyor.
 http_build_queryayraç artık null olabiliyor.
 iconv_mime_decodekarküm artık null olabiliyor.
 iconv_mime_decode_headerskarküm artık boş olabiliyor.
 iconv_strlenkarküm artık null olabiliyor.
 iconv_strposkarküm artık null olabiliyor.
 iconv_strrposkarküm artık null olabiliyor.
 iconv_substrkarküm artık null olabiliyor.
 idatezaman_damgası artık null olabiliyor.
 ignore_user_abortdeğer artık null olabiliyor.
 imageaffinekırpma_bölgesi artık null olabiliyor.
 imageaffineBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagealphablendinggörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imageantialiasgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagearcgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagebmpgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagebmpsıkıştır artık mantıksal bir değer; evvelce bir tamsayı idi.
 imagechargörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecharupgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorallocategörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorallocatealphagörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecoloratgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorclosestgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorclosesthwbgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolordeallocategörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorexactgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorexactalphagörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolormatchgörüntü1 ve görüntü2 artık GdImage örneği; evvelce, resource türünde bir değer kabul edilirdi.
 imagecolorresolvegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorresolvealphagörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorsetgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorsforindeximagecolorsforindex işlevi renk kapsam dışında ise artık ValueError istisnası oluşturuyor; evvelce bu durumda false dönerdi.
 imagecolorsforindexgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolorstotalgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolortransparentgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecolortransparentrenk artık null olabiliyor.
 imageconvolutiongörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecopyhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecopymergehedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecopymergegrayhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecopyresampledhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecopyresizedhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecreateBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefrombmpBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagecreatefromgdBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromgd2Başarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromgd2partBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromgifBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromjpegBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefrompngBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromstringBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromtgaBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
 imagecreatefromwbmpBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromwebpBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagecreatefromxbmBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromxpmBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatetruecolorBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecropgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagecropBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagecropautoBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagecropautogörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagedashedlinegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagedestroygörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagedestroyBu işlev artık hiçbir şey yapmıyor.
 imageellipsegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagefillgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagefilledarcgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagefilledellipsegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagefilledpolygongörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagefilledrectanglegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagefilltobordergörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagefiltergörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imageflipgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagefttextgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagegammacorrectgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagegdgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagegd2görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagegetclipgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagegetinterpolationgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagegifgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagegrabscreenBaşarı durumunda işlev artık GDImage nesnesi döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagegrabwindowBaşarı durumunda işlev artık GDImage nesnesi döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagegrabwindowistemci_alanı artık bool tür kabul ediyor; evvelce bu, int idi.
 imageinterlacegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imageinterlaceetkin artık bool kabul ediyor; evvelce bu, int idi.
 imageistruecolorgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagejpeggörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagelayereffectgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagelinegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imageopenpolygongörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagepalettecopyhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagepalettetotruecolorgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagepnggörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagepolygongörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagerectanglegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imageresolutionçözünürlük_x ve çözünürlük_y artık null olabiliyor.
 imagerotateBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagerotategörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagerotateKullanılmayan şeffaflığı_yoksay artık bool türünde değer kabul ediyor, evvelce int idi.
 imagesavealphagörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagescaleİşlev başarı durumunda artık bir GDImage örneği döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagescalegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagesetbrushgörüntü ve fırça artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagesetclipgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagesetinterpolationgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagesetpixelgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagesetthicknessgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagesettilegörüntü ve karo artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagestringgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagestringupgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagesxgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagesygörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagetruecolortopalettegörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagettfbboxseçenekler bağımsız değişkeni eklendi.
 imagettftextseçenekler bağımsız değişkeni eklendi.
 imagewbmpartalan artık null olabiliyor.
 imagewbmpgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagewebpgörüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
 imagexbmönalan artık null olabiliyor.
 imagexbmKullanılmayan dördüncü bağımsız değişken kaldırıldı.
 imap_appendseçenekler ve rfc2060_tarih artık null olabiliyor.
 imap_headerinfoKullanılmayan öntanımlı_konak bağımsız değişkeni kaldırıldı.
 imap_mailek_başlıklar, cc, bcc ve dönüş_yolu artık null olabiliyor.
 imap_sorttersine artık int değil bool türünde.
 imap_sortarama_kuralı ve karküm artık null olabiliyor.
 implodeayraç bağımsız değişkeninin dizi bağımsız değişkeninden sonra aktarılması artık desteklenmiyor.
 inflate_addcontext expects an InflateContext instance now; previously, a resource was expected.
 inflate_get_read_lencontext expects an InflateContext instance now; previously, a resource was expected.
 inflate_get_statuscontext expects an InflateContext instance now; previously, a resource was expected.
 inflate_initOn success, this function returns an InflateContext instance now; previously, a resource was returned.
 intvalNesneden dönüşümde hata düzeyi E_NOTICE iken E_WARNING oldu.
 is_numericBoşlukla biten sayısal dizgeler ("42 ") için artık true dönüyor. Evvelce, false dönerdi.
 jdtounixBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor, bir ValueError yavruluyor.
 ldap_adddenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_add_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_bind_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_comparedenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_control_paged_resultThis function has been removed.
 ldap_control_paged_result_responseThis function has been removed.
 ldap_deletedenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_delete_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_exop_passwddenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_first_attributeThe unused third parameter ber_identifier is no longer accepted.
 ldap_listdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_adddenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_deldenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_replacedenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_modify_batchdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_add_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_del_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_replace_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_next_attributeThe unused third parameter ber_identifier is no longer accepted.
 ldap_readdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_renamedenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_rename_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_sasl_binddn, password, mech, realm, authc_id, authz_id and props are nullable now.
 ldap_searchdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_set_rebind_proccallback is nullable now.
 ldap_sortThis function has been removed.
 levenshteinBu sürümden önce, levenshtein iki ya da beş bağımsız değişken ile çağrılabiliyordu.
 levenshteinBu sürümden önce, dizgelerden biri 255 karakterden uzunsa levenshtein -1 döndürürdü.
 libxml_use_internal_errorshatalar_etkin artık null olabiliyor. Evvelce, false öntanımlıydı.
 localtimezaman_damgası artık null olabiliyor.
 maxmax throws a ValueError on failure now; previously, false was returned and an E_WARNING error was emitted.
 mb_check_encodingdeğer ve kodlama artık null olabiliyor.
 mb_chrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_convert_encodingkodlamaya geçersiz bir kodlama içeriyorsa mb_convert_encoding artık bir ValueError yavruluyor. Evvelce sadece E_WARNING çıktılanırdı.
 mb_convert_encodingkodlamadan geçersiz bir kodlama içeriyorsa mb_convert_encoding artık bir ValueError yavruluyor. Evvelce sadece E_WARNING çıktılanırdı.
 mb_convert_encodingkodlamadan artık null olabiliyor.
 mb_convert_kanakodlama artık null olabiliyor.
 mb_decode_numericentitykodlama artık null olabiliyor.
 mb_detect_orderkodlama artık null olabiliyor.
 mb_encode_mimeheaderkarküm ve aktarım_kodlaması artık null olabiliyor.
 mb_encode_numericentitykodlama artık null olabiliyor.
 mb_encoding_aliaseskodlama bilinmiyorsa artık ValueError istisnası oluşuyor, evvelce bir E_WARNING çıktılanır ve işlev false döndürürdü.
 mb_eregBu işlev başarılı olursa artık true döndürüyor. Evvelce sonuç atlanmışsa, kalıp ve dizge eşleşirse veya dizge uzunluğu 0 ise işlev 1 döndürürdü. sonuç bağımsız değişkeni belirtilmişse, eşleşen alt dizge sonuç bağımsız değişkenine yerleştirilip uzunluğu dönüş değeri olarak döndürülürdü.
 mb_ereg_matchseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_replaceseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_replace_callbackseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_searchkalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_search_initkalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_search_poskalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_search_regskalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.
 mb_eregiBu işlev başarılı olursa artık true döndürüyor. Evvelce sonuç atlanmışsa, kalıp ve dizge eşleşirse veya dizge uzunluğu 0 ise işlev 1 döndürürdü. sonuç bağımsız değişkeni belirtilmişse, eşleşen alt dizge sonuç bağımsız değişkenine yerleştirilip uzunluğu dönüş değeri olarak döndürülürdü.
 mb_eregi_replaceseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_get_info"func_overload" ve "func_overload_list" artık desteklenmiyor.
 mb_http_inputtür artık null olabiliyor.
 mb_http_outputkodlama artık null olabiliyor.
 mb_internal_encodingkodlama artık null olabiliyor.
 mb_internal_encodingkodlama geçersizse artık ValueError yavrulanıyor. Evvelce E_WARNING çıktılanırdı.
 mb_languagedil artık null olabiliyor.
 mb_ordkodlama artık null olabiliyor.
 mb_parse_strİkinci bağımsız değişken artık seçimlik değil.
 mb_regex_encodingkodlama artık null olabiliyor.
 mb_regex_set_optionsseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_regex_set_optionsseçenekler belirtilmemişse veya null ise, artık önceki seçenekleri içeren bir dizge dönüyor. Evvelce, geçerli seçenekler dönerdi.
 mb_scrubkodlama artık null olabiliyor.
 mb_send_mailek_bağımsız değişkenler artık boş olabiliyor.
 mb_str_splitkodlama artık null olabiliyor.
 mb_str_splitBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 mb_strcutkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strimwidthkodlama artık null olabiliyor.
 mb_striposiğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_striposkodlama artık null olabiliyor.
 mb_stristriğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_stristrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strlenkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strposkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strposiğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrchriğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrchrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strrichriğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrichrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strriposkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strriposiğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrposkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strrposiğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrposBaşlangıç bağımsız değişkenini kaldırmadan üçüncü bağımsız değişken olarak kodlama bağımsız değişkeni aktarılıyor.
 mb_strstriğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strstrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strwidthkodlama artık null olabiliyor.
 mb_substitute_characterikamekrk artık boş dizgeyi desteklemiyor, yerine "none" belirtilmeli.
 mb_substitute_characterkodlama artık null olabiliyor.
 mb_substrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_substr_countkodlama artık null olabiliyor.
 metaphoneBaşarısızlık durumunda işlev artık false döndürüyor.
 mhashanahtar artık null olabiliyor.
 minmin throws a ValueError on failure now; previously, false was returned and an E_WARNING error was emitted.
 mktimedakika, saniye, ay, gün ve yıl artık boş olabiliyor.
 mktimesaat artık seçimlik değil.
 msg_get_queueOn success, this function returns a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was returned.
 msg_receivequeue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 msg_remove_queuequeue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 msg_sendqueue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 msg_set_queuequeue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 msg_stat_queuequeue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 number_formatBu sürümden önce, number_format bir, iki veya dört (üç değil) bağımsız değişken kabul ediyordu.
 ob_implicit_flushetkin artık bir bool değer alıyor; evvelce int değer alırdı.
 odbc_columnsşema, tablo ve sütun artık null olabiliyor.
 odbc_errorodbc artık null olabiliyor.
 odbc_errormsgodbc artık null olabiliyor.
 odbc_execseçenekler bağımsız değişkeni kaldırıldı.
 odbc_fetch_rowsatır artık null olabiliyor.
 odbc_procedurecolumnsBu sürümden önce, işlev ya bir ya da beş bağımsız değişken ile çağrılabiliyordu.
 odbc_proceduresBu sürümden önce, işlev ya bir ya da beş bağımsız değişken ile çağrılabiliyordu.
 odbc_tablesşema, tablo ve türler artık null olabiliyor.
 opendirbağlam artık null olabiliyor.
 openssl_csr_exportcsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_export_to_filecsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_get_public_keyBaşarı durumunda artık OpenSSLAsymmetricKey örneği dönüyor; evvelce OpenSSL key türünde bir özkaynak dönerdi.
 openssl_csr_get_public_keycsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_get_subjectcsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_newgizli_anh artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL key türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_newBaşarı durumunda artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği dönüyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak dönerdi.
 openssl_csr_signCA_sert artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_signgizli_anh artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL key veya OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_signcsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_signBaşarı durumunda artık OpenSSLCertificate örneği dönüyor; evvelce OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak dönerdi.
 openssl_dh_compute_keygizli_anh artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL key türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_free_keyArtık bir etkisi kalmadığından bu işlevin kullanımı önerilmiyor.
 openssl_free_keyanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey nesnesi kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key türünde bir özkaynak kabul edilirdi.
 openssl_opengizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_openalgoritma artık seçimlik değil.
 openssl_pkcs7_decryptgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs7_encryptsertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs7_signsertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs7_signgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi. was accepted.
 openssl_pkcs7_verifyimzacı_sertifikaları_dosyası, güvenilmez_sertifikalar_dosyası, içerik ve çıktı_dosyası artık null olabiliyor.
 openssl_pkcs12_exportsertifita artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs12_exportgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce,OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs12_export_to_filegizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs12_export_to_filesertifita artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_exportanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_export_to_fileanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_freeArtık bir etkisi olmadığı için bu işlevin kullanımı önerilmemektedir.
 openssl_pkey_freeanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_get_detailsanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_get_privateparola artık null olabiliyor.
 openssl_pkey_get_privategizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_get_privateBaşarı durumunda işlev artık OpenSSLAsymmetricKey örneği döndürüyor; evvelce OpenSSL key özkaynağı dönerdi.
 openssl_pkey_get_publicgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_get_publicBaşarı durumunda işlev artık OpenSSLAsymmetricKey örneği döndürüyor; evvelce OpenSSL key özkaynağı dönerdi.
 openssl_pkey_newBaşarı durumunda işlev artık OpenSSLAsymmetricKey örneği döndürüyor; evvelce OpenSSL key özkaynağı dönerdi.
 openssl_private_decryptgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_private_encryptgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_public_decryptgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_public_encryptgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_random_pseudo_bytesgüçlü_sonuç artık null olabiliyor.
 openssl_sealilklendirme_yöneyi artık null olabiliyor.
 openssl_sealalgoritma artık seçimlik değil.
 openssl_sealgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_signgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_spki_newprivate_key accepts an OpenSSLAsymmetricKey instance now; previously, a resource of type OpenSSL key was accepted.
 openssl_verifygenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_check_private_keysertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_check_private_keygizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_checkpurposesertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_checkpurposegüvenilmez_sertifikalar_dosyası artık null olabiliyor.
 openssl_x509_exportsertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_export_to_filesertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_fingerprintcertificate accepts an OpenSSLCertificate instance now; previously, a resource of type OpenSSL X.509 was accepted.
 openssl_x509_freegenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_freeEtkisiz olduğundan bu işlevin kullanılması artık önerilmiyor.
 openssl_x509_parsesertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_readBaşarı durumunda işlev artık OpenSSLAsymmetricKey örneği döndürüyor; evvelce OpenSSL key özkaynağı dönerdi.
 openssl_x509_readgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_verifycertificate accepts an OpenSSLCertificate instance now; previously, a resource of type OpenSSL X.509 was accepted.
 openssl_x509_verifypublic_key accepts an OpenSSLAsymmetricKey or OpenSSLCertificate instance now; previously, a resource of type OpenSSL key or OpenSSL X.509 was accepted.
 packBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 parse_urlparse_url artık eksik ve boş sorguları ve parçaları ayırt ediyor.
 passthrukomut boşsa veya null baytlar içeriyorsa artık bir ValueError oluşmaktadır. Evvelce bir E_WARNING çıktılanır ve false dönerdi.
 password_hashalgo bağımsız değişkeni artık null olabiliyor.
 password_hashpassword_hash başarısız olduğunda artık false döndürmüyor, onun yerine parola aşlama algoritması geçersizse ValueError, bilinmeyen bir hatadan dolayı parola aşlanamazsa Error istisnası oluşuyor.
 pcntl_async_signalsetkin artık null olabiliyor.
 pcntl_getprioritypid artık null olabiliyor.
 pcntl_setprioritypid artık null olabiliyor.
 pfsockopenzaman_aşımı artık null olabiliyor.
 pg_client_encodingconnection is now nullable.
 pg_closeconnection is now nullable.
 pg_dbnameconnection is now nullable.
 pg_end_copyconnection is now nullable.
 pg_fetch_allpg_fetch_all will now return an empty array instead of false for result sets with zero rows.
 pg_hostconnection is now nullable.
 pg_last_errorconnection is now nullable.
 pg_lo_writelength is now nullable.
 pg_optionsconnection is now nullable.
 pg_pingconnection is now nullable.
 pg_portconnection is now nullable.
 pg_traceconnection is now nullable.
 pg_ttyconnection is now nullable.
 pg_untraceconnection is now nullable.
 pg_versionconnection is now nullable.
 phpversioneklenti bağımsız değişkeninde artık null belirtilebiliyor.
 print[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 print[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 printf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 readdirdizin_tanıtıcısı artık null olabiliyor.
 readline_infovar_name and value are nullable now.
 readline_read_historyfilename is nullable now.
 readline_write_historyfilename is nullable now.
 rewinddirdizin_tanıtıcısı artık null olabiliyor.
 roundnum no longer accepts internal objects which support numeric conversion.
 sapi_windows_vt100_supportetkin artık null olabiliyor.
 scandirbağlam artık null olabiliyor.
 sem_acquiresemaphore expects a SysvSemaphore instance now; previously, a resource was expected.
 sem_getThe type of auto_release has been changed from int to bool.
 sem_getOn success, this function returns a SysvSemaphore instance now; previously, a resource was returned.
 sem_releasesemaphore expects a SysvSemaphore instance now; previously, a resource was expected.
 sem_removesemaphore expects a SysvSemaphore instance now; previously, a resource was expected.
 session_cache_expiresüre artık null olabiliyor.
 session_cache_limitersınırlayıcı artık null olabiliyor.
 session_idkimlik artık null olabiliyor.
 session_module_namemodül artık null ollabiliyor.
 session_nameisim artık null olabiliyor.
 session_save_pathyol artık null olabiliyor.
 session_set_cookie_paramspath, domain ve secure artık null olabiliyor.
 set_error_handlererrcontext kaldırıldı ve artık kullanıcının geri çağırım işlevine aktarılmayacak.
 shm_attachOn success, this function returns an SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was returned.
 shm_attachsize is nullable now.
 shm_detachshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_get_varshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_has_varshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_put_varshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_removeshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_remove_varshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_closeshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_deleteshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_openOn success, this function returns an Shmop instance now; previously, a resource was returned.
 shmop_openIf mode is invalid, or size is less than or equal to zero, a ValueError is thrown; previously E_WARNING was emitted instead, and the function returned false.
 shmop_readshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_readIf offset or size are out of range, a ValueError is thrown; previously E_WARNING was emitted, and false was returned,
 shmop_sizeshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_writePrior to PHP 8.0.0, false was returned on failure.
 shmop_writeshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 sleepsüre olarak negatif bir değer belirtilirse ValueError istisnası oluşur; evvelce, E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir ve işlev false döndürürdü.
 socket_acceptBaşarı durumunda artık bir Socket nesnesi dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 socket_addrinfo_bindOn success, this function returns a Socket instance now; previously, a resource was returned.
 socket_addrinfo_bindadres artık bir AddressInfo örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_addrinfo_connectOn success, this function returns a Socket instance now; previously, a resource was returned.
 socket_addrinfo_connectadres artık bir AddressInfo örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_addrinfo_explainadres artık bir AddressInfo örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_addrinfo_lookupOn success, this function returns a array of AddressInfo instances now; previously, an array of resources was returned.
 socket_addrinfo_lookupservice is nullable now.
 socket_bindsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_clear_errorsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_clear_errorsoket artık null olabiliyor.
 socket_closesoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_connectsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_connectsoket artık null olabiliyor.
 socket_createBaşarı durumunda artık bir Socket nesnesi dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 socket_create_listenBaşarı durumunda artık bir Socket nesnesi dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 socket_create_pairçift dizisine artık Socket örnekleri yerleştiriliyor; evvelce dizi elemanları resource türünde olabiliyordu.
 socket_export_streamsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_get_optionsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_getpeernamesoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_getsocknamesoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_import_streamOn success, this function returns a Socket instance now; previously, a resource was returned.
 socket_last_errorsoket artık null olabiliyor.
 socket_last_errorsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_listensoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_readsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_recvsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_recvfromsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_recvmsgsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_sendsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_sendmsgsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_sendtoport artık null olabiliyor.
 socket_sendtosoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_set_blocksoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_set_nonblocksoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_set_optionsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_shutdownsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_writesoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_writeuzunluk artık null olabiliyor.
 socket_wsaprotocol_info_exportsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_wsaprotocol_info_importOn success, this function returns a Socket instance now; previously, a resource was returned.
 soundexBu sürümden önce, işlev boş dizge ile çağrıldığında belli bir sebep olmaksızın false dönerdi.
 spl_autoloadfile_extensions is now nullable.
 spl_autoload_extensionsfile_extensions is now nullable.
 spl_autoload_functionsReturn value was updated to always be an array; previously this function returned false if the autoload queue wasn't activated.
 spl_autoload_registercallback is now nullable.
 sprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 sprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 sprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 sprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 sprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 str_splituzunluk 1'den küçükse artık ValueError yavrulanıyor, evvelce E_WARNING seviyesinde bir hata oluşurdu ve işlev false döndürürdü.
 str_word_countkarakterler artık null olabiliyor.
 strcspnuzunluk artık null olabiliyor.
 strftimetimestamp is nullable now.
 strip_tagsayıklanmayacaklar artık null olabiliyor.
 striposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 stristriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strrchriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strriposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strrposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strspnuzunluk artık null olabiliyor.
 strstriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strtotimebaseTimestamp is nullable now.
 substruzunluk artık null olabiliyor. uzunluk bağımsız değişkenine açıkça null atanmışsa dizgenin sonunda biten bir alt dizge döner, evvelce bu durumda boş dizge dönerdi.
 substrİşlev evvelce false döndürdüğü durumda şimdi boş bir dizge döndürüyor.
 substr_compareuzunluk artık null olabiliyor.
 substr_countuzunluk artık null olabiliyor.
 substr_replaceuzunluk artık null olabiliyor.
 touchzaman ve ezamanı artık null olabiliyor.
 uasortEğer işleve bağımsız değişkenlerinden biri gönderimli aktarılıyorsa, bu artık E_WARNING seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.
 uksortEğer işleve bağımsız değişkenlerinden biri gönderimli aktarılıyorsa, bu artık E_WARNING seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.
 umaskmaske artık null olabiliyor.
 unixtojdzaman_damgası artık null olabiliyor.
 usortEğer işleve bağımsız değişkenlerinden biri gönderimli aktarılıyorsa, bu artık E_WARNING seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.
 vfprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vfprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vfprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 vfprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vfprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 vprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vsprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vsprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 vsprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vsprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vsprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 xml_get_current_byte_indexayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_get_current_column_numberayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_get_current_line_numberayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_get_error_codeayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_parseayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_parse_into_structayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_parser_createkodlama artık boş olabiliyor.
 xml_parser_createBu işlev artık bir XMLParser örneği döndürüyor; evvelce, resource türünde bir değer dönerdi, başarısızlık durumunda false döner.
 xml_parser_create_nskodlama artık boş olabiliyor.
 xml_parser_create_nsBu işlev artık bir XMLParser örneği döndürüyor; evvelce, resource türünde bir değer dönerdi, başarısızlık durumunda false döner.
 xml_parser_freeayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_parser_get_optionayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_parser_set_optionayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_character_data_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_default_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_element_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_end_namespace_decl_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_external_entity_ref_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_notation_decl_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_objectayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_processing_instruction_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_start_namespace_decl_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 xml_set_unparsed_entity_decl_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
 XMLWriter::writeAttributenesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 zip_closeNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::close.
 zip_entry_closeNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 zip_entry_compressedsizeNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 zip_entry_compressionmethodNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 zip_entry_filesizeNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 zip_entry_nameNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 zip_entry_openNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 zip_entry_readNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::getFromIndex.
 zip_openNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::open.
 zip_readNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 GlobIterator::__constructNow throws a ValueError if directory is an empty string; previously it threw a RuntimeException.
 IntlCalendar::setMinimalDaysInFirstWeekA ValueError is now thrown on invalid input. Previously, false was returned.
 IntlTimeZone::getIDForWindowsIDregion is now nullable.
 LimitIterator::__constructNow throws a ValueError if offset is less than 0; previously it threw a RuntimeException.
 LimitIterator::__constructNow throws a ValueError if limit is less than -1; previously it threw a RuntimeException.
 Locale::getDisplayLanguageadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 Locale::getDisplayNameadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 Locale::getDisplayRegionadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 Locale::getDisplayScriptadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 Locale::getDisplayVariantadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 mysqli_result::fetch_objectconstructor_args now accepts [] for constructors with 0 parameters; previously an exception was thrown.
 mysqli_stmt::closeThis function now always returns true. Previously it returned false on failure.
 mysqli_stmt::__constructquery is now nullable.
 mysqli::begin_transactionname is now nullable.
 mysqli::closeThis function now always returns true. Previously it returned false on failure.
 mysqli::commitname is now nullable.
 mysqli::debugThis function now always returns true. Previously it returned false on failure.
 mysqli::rollbackname is now nullable.
 NumberFormatter::createkalıp artık null olabiliyor.
 PDOStatement::fetchAllBu yöntem artık daima bir dizi döndürüyor, evvelce başarısızlık durumunda false dönerdi.
 Phar::addFilelocalName is now nullable.
 Phar::buildFromIteratorbaseDirectory is now nullable.
 Phar::compressextension is now nullable.
 Phar::convertToDataformat, compression, and extension are now nullable.
 Phar::convertToExecutableformat, compression, and extension are now nullable.
 Phar::createDefaultStubindex and webIndex are now nullable.
 Phar::decompressextension is now nullable.
 Phar::getMetadataThe parameter unserializeOptions has been added.
 Phar::setDefaultStubwebIndex is nullable now.
 Phar::setSignatureAlgorithmprivateKey is now nullable.
 Phar::webPharfileNotFoundScript and rewrite are nullable now.
 PharData::addFilelocalName is now nullable.
 PharData::buildFromIteratorbaseDirectory is now nullable.
 PharData::compressextension is now nullable.
 PharData::convertToDataformat, compression, and extension are now nullable.
 PharData::convertToExecutableformat, compression, and localName are now nullable.
 PharData::decompressextension is now nullable.
 PharData::setDefaultStubwebIndex is nullable now.
 PharData::setSignatureAlgorithmprivateKey is now nullable.
 PharFileInfo::getMetadataThe parameter unserializeOptions has been added.
 PharFileInfo::isCompressedcompression is now nullable.
 RecursiveDirectoryIterator::__constructNow throws a ValueError if directory is an empty string; previously it threw a RuntimeException.
 RecursiveIteratorIterator::getSubIteratorlevel is now nullable.
 ReflectionClass::getConstantsfilter eklendi.
 ReflectionClass::getReflectionConstantsfilter eklendi.
 ReflectionFunction::invokeArgsbağımsız_değişkenler anahtarları artık sessizce yok sayılmıyor ve bağımsız değişken isimleri olarak yorumlanıyor.
 ReflectionMethod::getClosureobject is now nullable.
 ReflectionMethod::invokeArgsbağımsız_değişkenler anahtarları artık sessizce yok sayılmıyor ve bağımsız değişken isimleri olarak yorumlanıyor.
 ReflectionParameter::getDefaultValueBu yöntem artık yerleşik işlev ve sınıf yöntemlerinin bağımsız değişkenlerinin de öntanımlı değerlerini döndürüyor; evvelce bu durumda bir ReflectionException yavrulanırdı.
 ReflectionParameter::getDefaultValueConstantNameThis method now allows getting the default values' constant names of built-in functions and built-in class methods. Previously, a ReflectionException was thrown.
 ReflectionProperty::getValuenesne artık null olabiliyor.
 ReflectionProperty::isInitializedobject is nullable now.
 SimpleXMLElement::asXMLdosya artık null olabiliyor.
 SoapClient::__doRequestThe type of oneWay is bool now; formerly it was int.
 SoapClient::__setCookievalue is now nullable.
 SoapServer::handlerequest is now nullable.
 SplFileInfo::getFileInfoclass is now nullable.
 SplFileInfo::getPathInfoclass is now nullable.
 SplFileInfo::openFilecontext is now nullable.
 SplFixedArray::__constructNow throws a ValueError if size is a negative; previously it threw a InvalidArgumentException.
 tidy::__constructfilename, config, encoding ve useIncludePath artık null olabiliyor.
 tidy::parseFileayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.
 tidy::parseStringayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.
 tidy::repairFileayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.
 tidy::repairFiletidy::repairFile artık statik bir yöntem.
 tidy::repairStringayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.
 tidy::repairStringinclude_path_kullan bağımsız değişkeni kaldırıldı.
 tidy::repairStringtidy::repairString artık statik bir yöntem.
 XMLReader::getAttributeBu işlev artık false döndürmüyor.
 XMLReader::getAttributeNsBu işlev artık false döndürmüyor.
 XMLReader::lookupNamespaceBu işlev artık false döndürmüyor.
 XMLReader::nextisim artık null olabiliyor.
 XMLReader::openXMLReader::open statik yöntem olarak bildirildi, fakat hala XMLReader örneği olarak çağrılabiliyor.
 XMLReader::XMLXMLReader::XML statik yöntem olarak bildirildi, fakat hala XMLReader örneği olarak çağrılabiliyor.
 XMLWriter::endAttributenesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endCdatanesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endCommentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDocumentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDtdnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDtdAttlistnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDtdElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDtdEntitynesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endPinesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::flushnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::flushBu işlev artık false döndürmüyor.
 XMLWriter::fullEndElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::openMemoryİşlev artık başarı durumunda yeni bir XMLWriter örneği döndürüyor, evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 XMLWriter::openUriİşlev artık başarı durumunda yeni bir XMLWriter örneği döndürüyor, evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 XMLWriter::outputMemorynesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::setIndentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::setIndentStringnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startAttributenesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startAttributeNsönek artık null olabiliyor.
 XMLWriter::startAttributeNsnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startCdatanesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startCommentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDocumentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDtdnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDtdAttlistnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDtdElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDtdEntitynesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startElementNsnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startPinesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::textnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeAttributeNsnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeCdatanesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeCommentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdAttlistnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdEntitynesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdEntitypublicId, systemId vr notationData artık null olabiliyor.
 XMLWriter::writeElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeElementNsnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writePinesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeRawnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 ZipArchive::setEncryptionIndexpassword is now nullable.
 ZipArchive::setEncryptionNamepassword is now nullable.
7.4.4proc_openseçenekler bağımsız değişkenine create_new_console seçeneği eklendi.
7.4.0array_mergeBu işlev bağımsız değişkensiz çağrılabilir. Evvelce, en azından bir bağımsız değişken gerekirdi.
 array_merge_recursiveBu işlev bağımsız değişkensiz çağrılabilir. Evvelce, en azından bir bağımsız değişken gerekirdi.
 base_convertPassing invalid characters will now generate a deprecation notice. The result will still be computed as if the invalid characters did not exist.
 bindecPassing invalid characters will now generate a deprecation notice. The result will still be computed as if the invalid characters did not exist.
 chrBu işlev artık desteklenmeyen sayı'ları sessizce kabul etmeyip bunları 0'a dönüştürüyor.
 curl_versionSeçimlik age bağımsız değişkeninin kullanımı artık önerilmiyor, aktarılan bir değer varsa yoksayılıyor.
 currentSPL sınıflarının örnekleri, artık bu işlevle aynı ada sahip Iterator yöntemini çağırmak yerine hiçbir özelliği olmayan boş nesneler gibi ele alınıyor.
 endSPL sınıflarının örnekleri, artık bu işlevle aynı ada sahip Iterator yöntemini çağırmak yerine hiçbir özelliği olmayan boş nesneler gibi ele alınıyor.
 fgetcsvöncelem bağımsız değişkeni özel önceleme mekanizmasını iptal etmek için boş dizge kabul ediyor.
 fputcsvöncelem bağımsız değişkeni, özel önceleme mekanizmasını iptal edebilmek için artık boş dizge kabul ediyor.
 get_declared_classesEvvelce, get_declared_classes daima ebeveyn sınıfı çocuk sınıftan önce döndürürdü. Artık dönen değerde bir sıralama söz konusu değil.
 get_magic_quotes_gpcBu işlev kullanımdan kaldırıldı.
 get_magic_quotes_runtimeBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 gzwriteBaşarısızlık durumunda artık false dönüyor; evvelce 0 dönerdi.
 hash_algoscrc32c için destek eklendi.
 hexdecPassing invalid characters will now generate a deprecation notice. The result will still be computed as if the invalid characters did not exist.
 idn_to_asciivaryant bağımsız değişkeninin öntanımlısı artık INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 oldu; evvelce INTL_IDNA_VARIANT_2003 idi ve kulllanımı önerilmiyordu.
 idn_to_utf8varyant bağımsız değişkeninin öntanımlısı artık INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 oldu; evvelce INTL_IDNA_VARIANT_2003 idi ve kulllanımı önerilmiyordu.
 imagecropautoPHP paketinde gelen libgd'nin sistem libgd'si ile aynı eşik kırpma algoritmasını kullanması sağlandı. Böylece artık libgd IMG_CROP_DEFAULT sabitinden IMG_CROP_SIDES sabitine geri düşmüyor.
 imagecropautokip için öntanımlı değer IMG_CROP_AUTO oldu. Evvelce, IMG_CROP_DEFAULT sabitine denk gelen -1 idi. Ancak, artık -1 belirtilmesi önerilmiyor.
 imagefilterSaçılma desteği (IMG_FILTER_SCATTER) eklendi.
 implodeayraç bağımsız değişkeninin dizi bağımsız değişkeninden sonra aktarılması artık önerilmiyor.
 keySPL sınıflarının örnekleri, artık bu işlevle aynı ada sahip Iterator yöntemini çağırmak yerine hiçbir özelliği olmayan boş nesneler gibi ele alınıyor.
 ldap_control_paged_resultThis function has been deprecated.
 ldap_control_paged_result_responseThis function has been deprecated.
 money_formatBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine NumberFormatter::formatCurrency kullanılabilir.
 nextSPL sınıflarının örnekleri, artık bu işlevle aynı ada sahip Iterator yöntemini çağırmak yerine hiçbir özelliği olmayan boş nesneler gibi ele alınıyor.
 octdecPassing invalid characters will now generate a deprecation notice. The result will still be computed as if the invalid characters did not exist.
 openssl_random_pseudo_bytesİşlev artık başarısızlık durumunda false döndürmüyor, bunun yerine bir Exception örneği oluşturuyor.
 password_hashArgon2 parolalar için artık sodium eklentisi de bir diğer gerçeklenim olarak kullanılabiliyor.
 password_hashalgo için artık bir dizge gerekiyor, ancak geriye uyumluluk için hala tamsayılar kabul ediliyor.
 password_needs_rehashalgo için artık bir dizge gerekiyor, ancak geriye uyumluluk için hala tamsayılar kabul ediliyor.
 preg_replace_callbackseçenekler bağımsız değişkeni eklendi.
 preg_replace_callback_arrayseçenekler bağımsız değişkeni eklendi.
 prevSPL sınıflarının örnekleri, artık bu işlevle aynı ada sahip Iterator yöntemini çağırmak yerine hiçbir özelliği olmayan boş nesneler gibi ele alınıyor.
 proc_openseçenekler bağımsız değişkenine create_process_group seçeneği eklendi.
 proc_openproc_open artık komut bağımsız değişkeninde bir dizi de kabul edebiliyor.
 resetSPL sınıflarının örnekleri, artık bu işlevle aynı ada sahip Iterator yöntemini çağırmak yerine hiçbir özelliği olmayan boş nesneler gibi ele alınıyor.
 statSembolik bağların size, atime, mtime ve ctime istatistikleri olarak artık hedefin istatistikleri kullanılıyor. Evvelce, bunları NTS sembolik bağdan oluştururdu.
 statWindows üzerinde, aygıt numarası artık dosyayı içeren birimin seri numarası oldu. Evvelce dosya ile ilgili tanımlayıcının düğüm numarası idi.
 str_getcsvöncelem bağımsız değişkeni özel önceleme mekanizmasını devre dışı bırakmak için boş dizgeyi artık sinyal olarak yorumluyor. Evvelce, boş dizge, bağımsız değişkenin öntanımlı değeriydi.
 strip_tagsayıklanmayacaklar artık dizi de kabul ediyor.
 Locale::lookupöntanımlı_yerel artık null olabiliyor.
 mysqli::__constructAll parameters are now nullable.
 mysqli::real_connectAll parameters are now nullable.
 SplFileObject::fgetcsvThe escape parameter now also accepts an empty string to disable the proprietary escape mechanism.
 SplFileObject::fputcsvThe escape parameter now also accepts an empty string to disable the proprietary escape mechanism.
 SplFileObject::fwriteThe function now returns false instead of zero on failure.
 SplFileObject::getCsvControlThe escape character can now be an empty string.
 SplFileObject::setCsvControlThe escape parameter now also accepts an empty string to disable the proprietary escape mechanism.
 SQLite3Stmt::bindParamsql_değişkeni için artık @sql_değişkeni gösterimi de destekleniyor.
 SQLite3Stmt::bindValuedeğişken için artık @değişken gösterimi de destekleniyor.
7.3.24, 7.4.12jdtounixjulyen_gunu için üst sınır genişletildi. Evvelce, mimariye bakılmaksızın 2465342 idi.
 tidyNode::isHtmlBu işlev, uygun bir davranışa sahip olacak şekilde düzeltildi. Evvelce, hemen hemen her düğümün bir HTML düğümü olduğu bildiriliyordu.
7.3.15, 7.4.3curl_setoptCURLOPT_HTTP09_ALLOWED eklendi.
7.3.14, 7.4.2dba_openThe lmdb driver now supports an additional map_size parameter.
 dba_popenThe lmdb driver now supports an additional map_size parameter.
7.3.0DateTimeImmutable::createFromFormatThe v format specifier has been added.
 apache_request_headersBu işlev FPM SAPI ile kullanılabilir hale geldi.
 array_pushBu işlev tek bağımsız değişken ile çağrılabilir. Evvelce en azından iki bağımsız değişken gerekirdi.
 array_unshiftBu işlev artık tek bağımsız değişken ile çağrılabiliyor. Evvelce, en az iki bağımsız değişken gerekirdi.
 assertBir isim alanı içinde assert() adlı bir işlev bildirimi artık önerilmiyor ve böyle bir bildirim olursa bir E_DEPRECATED uyarısı veriliyor.
 bcmulbcmul artık sayıların ondalık basamak sayısını dikkate alıyor. Daha önce, döndürülen sayılarda sondaki ondalık sıfırları yoksayabiliyordu.
 bcpowbcpow artık sayıların ondalık basamak sayısını dikkate alıyor. Daha önce, döndürülen sayılarda sondaki ondalık sıfırları yoksayabiliyordu.
 bcscalebcscale artık geçerli basamak sayısını döndürmek için kullanılabiliyor. Değer atamak için kullanıldığında ise eski değeri döndürüyor. Evvelce basamak belirtmek zorunluydu ve bcscale daima true döndürürdü.
 compactBelirtilen dizge değer atanmamış bir değişkense compact işlevi E_NOTICE seviyesinde bir hata çıktılar. Evvelce, böyle dizgeler sessizce atlanırdı.
 curl_getinfoCURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD_T, CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD_T, CURLINFO_HTTP_VERSION, CURLINFO_PROTOCOL, CURLINFO_PROXY_SSL_VERIFYRESULT, CURLINFO_SCHEME, CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD_T, CURLINFO_SIZE_UPLOAD_T, CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD_T, CURLINFO_SPEED_UPLOAD_T, CURLINFO_APPCONNECT_TIME_T, CURLINFO_CONNECT_TIME_T, CURLINFO_FILETIME_T, CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME_T, CURLINFO_PRETRANSFER_TIME_T, CURLINFO_REDIRECT_TIME_T, CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME_T, CURLINFO_TOTAL_TIME_T devreye girdi.
 curl_setoptCURLOPT_ABSTRACT_UNIX_SOCKET, CURLOPT_KEEP_SENDING_ON_ERROR, CURLOPT_PRE_PROXY, CURLOPT_PROXY_CAINFO, CURLOPT_PROXY_CAPATH, CURLOPT_PROXY_CRLFILE, CURLOPT_PROXY_KEYPASSWD, CURLOPT_PROXY_PINNEDPUBLICKEY, CURLOPT_PROXY_SSLCERT, CURLOPT_PROXY_SSLCERTTYPE, CURLOPT_PROXY_SSL_CIPHER_LIST, CURLOPT_PROXY_SSLKEY, CURLOPT_PROXY_SSLKEYTYPE, CURLOPT_PROXY_SSL_OPTIONS, CURLOPT_PROXY_SSL_VERIFYHOST, CURLOPT_PROXY_SSL_VERIFYPEER, CURLOPT_PROXY_SSLVERSION, CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_PASSWORD, CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_TYPE, CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_USERNAME, CURLOPT_SOCKS5_AUTH, CURLOPT_SUPPRESS_CONNECT_HEADERS, CURLOPT_DISALLOW_USERNAME_IN_URL, CURLOPT_DNS_SHUFFLE_ADDRESSES, CURLOPT_HAPPY_EYEBALLS_TIMEOUT_MS, CURLOPT_HAPROXYPROTOCOL, CURLOPT_PROXY_TLS13_CIPHERS, CURLOPT_SSH_COMPRESSION, CURLOPT_TIMEVALUE_LARGE ve CURLOPT_TLS13_CIPHERS eklendi.
 defineharf_büyüklüğüne_duyarsız bağımsız değişkeninin kullanımı önerilmemektedir. PHP 8.0.0 sürümünde kaldırılacaktır.
 ftp_fgetkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_fputkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_getkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_nb_fgetkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_nb_fputkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_nb_getkip bağımsız değişkeni artık seçimlik, evvelce zorunluydu.
 ftp_nb_putkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_putkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 getallheadersBu işlev CLI sunucusunda kullanılabilir hale geldi.
 imagecreatefromstringWEBP artık destekleniyor (kullanılan libgd destekliyorsa).
 is_countableis_countable eklendi.
 json_decodeJSON_THROW_ON_ERROR seçeneği eklendi.
 json_encodeJSON_THROW_ON_ERROR seçeneği eklendi.
 ldap_addSupport for controls added
 ldap_compareSupport for controls added
 ldap_deleteSupport for controls added
 ldap_exopSupport for serverctrls added
 ldap_exop_passwdSupport for controls added
 ldap_listSupport for controls added
 ldap_mod_addSupport for controls added
 ldap_mod_delSupport for controls added
 ldap_mod_replaceSupport for controls added
 ldap_modify_batchSupport for controls added
 ldap_mod_add_extSupport for controls added
 ldap_mod_del_extSupport for controls added
 ldap_mod_replace_extSupport for controls added
 ldap_parse_resultSupport for controls added
 ldap_readSupport for controls added
 ldap_renameSupport for controls added
 ldap_rename_extSupport for controls added
 ldap_searchSupport for controls added
 listDizi bozmada gönderim atamaları için destek eklendi.
 mb_convert_casekip artık MB_CASE_FOLD, MB_CASE_UPPER_SIMPLE, MB_CASE_LOWER_SIMPLE, MB_CASE_TITLE_SIMPLE ve MB_CASE_FOLD_SIMPLE sabitlerini de destekliyor.
 password_hashPASSWORD_ARGON2ID kullanan Argon2id parolaları için destek eklendi.
 preg_quote# karakteri artık önceleniyor.
 session_get_cookie_paramsDönen diziye "samesite" anahtarı eklendi.
 session_set_cookie_paramslifetime_or_options dizisini destekleyen yeni bir sözdizimi eklendi. Bu sözdizimi ile artık SameSite çerez özniteliği de atanabiliyor.
 setcookieseçenekler dizisini destekleyen ek bir yöntem tanımı eklendi. Dizi içinde SameSite çerezinin değerleri de destekleniyor.
 setrawcookieseçenekler dizisini destekleyen ek bir yöntem tanımı eklendi. Dizi içinde SameSite çerezinin değerleri de destekleniyor.
 striposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 stristriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strrchriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strriposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strrposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strstriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 unlinkWindows üzerinde, tanıtıcısı kullanımda olan dosyalar artık unlink ile silinebiliyor, evvelce bu başarısız olurdu. Ancak, tüm tanıtıcıları kapatılana kadar bu işlev ile silinmiş bir dosyayı yeniden oluşturmak mümkündür.
 var_exportArtık stdClass nesneleri, mevcut olmayan stdClass::__setState yöntemini kullanmak yerine nesneye dönüştürülmüş bir dizi olarak ((object) array( ... )) dışa aktarılıyor. Bunun uygulamadaki etkisi, stdClass'ın dışa aktarılabilmesi ve ortaya çıkan kodun PHP'nin önceki sürümlerinde bile çalışabilmesidir.
 xml_set_external_entity_ref_handlerEklenti libxml'e dayalı oluşturulmuşsa işleyici dönüş değeri artık yoksayılmıyor. Evvelce dönüş değeri yoksayılır ve çözümleme hiç bitmezdi.
7.2.oparse_strİşlevin sonuç bağımsız değişkeni olmaksızın kullanımı artık bir E_DEPRECATED uyarısı çıktılıyor.
7.2.19, 7.3.6, 7.4.0DatePeriod::__constructrecurrences artık 0'dan büyük olmak zorunda.
7.2.19, 7.3.6SplFileObject::__toStringChanged from an alias of SplFileObject::current to an alias of SplFileObject::fgets.
7.2.18, 7.3.5substr_comparebaşlangıç ile samanlık uzunlukları artık eşit olabiliyor.
7.2.0array_uniqueseçenekler SORT_STRING ise, evvelce dizi kopyalanıp benzersiz olmayan öğeler kaldırılırdı (sonradan dizi paketlenmeden), şimdi benzersiz öğeler eklenerek yeni bir dizi oluşturulmaktadır. Bu dizi, farklı sayısal indislerle oluşabilir.
 assertSav olarak bir dizge kullanımı artık önerilmiyor. Artık hem assert.active hem de zend.assertions için 1 atanmışsa bir E_DEPRECATED uyarısı veriliyor.
 bcmodbölünen ve bölen artık ondalık kısmı kırpılıp tamsayı yapılmıyor. Dolayısıyla, işlev artık % işleci gibi değil fmod gibi davranıyor.
 bcmodbasamak bağımsız değişkeni eklendi.
 countdeğer bağımsız değişkenine geçerli olmayan sayılabilir türler aktarıldığında işlev artık bir uyarı çıktılıyor.
 date_parseDönen dizinin zone elemeanı artık dakika yerine saniye sayısını gösteriyor, ayrıca işareti ters çevrildi. Örneğin, -120 yerine şimdi 7200 dönüyor.
 date_parse_from_formatThe zone element of the returned array represents seconds instead of minutes now, and its sign is inverted. For instance -120 is now 7200.
 date_sun_infoHesaplama, yerel öğle yerine yerel gece yarısı olarak düzeltildi, bu da sonuçları biraz değiştirdi.
 exif_read_datakaynak bağımsız değişkeni normal dosyalardan başka artık akımları da destekliyor.
 exif_read_dataAşağıdaki EXIF biçemlerine destek eklendi: Samsung DJI Panasonic Sony Pentax Minolta Sigma/Foveon AGFA Kyocera Ricoh Epson
 exif_thumbnaildosya bağımsız değişkeni artık yerel dosyalardan başka akım özkaynaklarını da destekliyor.
 get_classBu sürümden önce nesne için öntanımlı değer null idi ve bir değer belirtmemekle aynı etkiye sahipti. Artık null öntanımlı değer değildir ve geçerli girdi olarak bile kabul edilmez.
 gettypeKapalı özkaynaklar için artık 'resource (closed)' dönüyor. Evvelce bu durumda 'unknown type' dönerdi.
 hash_copyresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor ve döndürülüyor.
 hash_finalresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 hash_hmacKriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) ve HASH_HMAC sabitinin kullanımı iptal edildi.
 hash_hmac_fileKriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) ve HASH_HMAC sabitinin kullanımı iptal edildi.
 hash_initKriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) ve HASH_HMAC sabitinin kullanımı iptal edildi.
 hash_initresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 hash_pbkdf2Kriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) kullanımı iptal edildi.
 hash_updateresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 hash_update_fileresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 hash_update_streamresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 idn_to_asciiINTL_IDNA_VARIANT_2003 sabitinin kulllanımı artık önerilmiyor; yerine INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 kullanılmalıdır.
 idn_to_utf8INTL_IDNA_VARIANT_2003 sabitinin kulllanımı artık önerilmiyor; yerine INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 kullanılmalıdır.
 imageantialiasimageantialias artık özel bir ilgi gerekmeden kullanılabiliyor. Evvelce, kullanılabilmesi için PHP'nin paketinde gelen GD kütüphanesi ile derlenmesi gerekirdi.
 imagegdimagegd artık gerçek renkli görüntüleri çıktılamayı sağlıyor. Evvelce bu örtük olarak palete dönüşürdü.
 imagelayereffectIMG_EFFECT_MULTIPLY eklendi (systemde libgd >= 2.1.1 veya PHP ile gelen libgd gerekir).
 imagetypesIMG_BMP eklendi.
 is_objectBir sınıf tanımı olmaksızın (__PHP_Incomplete_Class sınıfı) nesneleştirilmiş değerler için artık true dönüyor. Evvelce falsedönerdi.
 json_decodeassociative is nullable now.
 json_decodeJSON_INVALID_UTF8_IGNORE ve JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE seçeneği eklendi.
 json_encodeJSON_INVALID_UTF8_IGNORE ve JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE seçeneği eklendi.
 mailek_başlıklar bağımsız değişkeni artık dizi de kabul ediyor.
 mb_check_encodingİşlev değer olarak artık bir dizi olabiliyor. Evvelce sadece dizgeler destekleniyordu.
 mb_convert_encodingİşlev dizge olarak artık dizi de kabul ediyor. Evvelce sadece dizge destekleniyordu.
 mb_parse_strİkinci bağımsız değişken olmadan mb_parse_str çağrısı yapmak artık önerilmiyor
 mb_send_mailek_bağımsız değişkenler artık dizi kabul ediyor.
 mt_randmt_rand has received a bug fix for a modulo bias bug. This means that sequences generated with a specific seed may differ from PHP 7.1 on 64-bit machines.
 number_formatnumber_format artık -0 döndüremiyor, evvelce sayı olarak -0.01 benzerlerinin belirtildiği durumlarda -0 dönebiliyordu.
 openssl_pkcs7_verifyçıktı_dosyası bağımsız değişkeni eklendi.
 packfloat ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
 password_hashPASSWORD_ARGON2I kullanan Argon2i parolaları için destek eklendi.
 preg_matchseçenekler bağımsız değişkeninde artık PREG_UNMATCHED_AS_NULL destekleniyor.
 preg_match_allseçenekler bağımsız değişkeninde artık PREG_UNMATCHED_AS_NULL destekleniyor.
 preg_quoteayırıcı artık null olabiliyor.
 proc_niceBu işlev artık Windows üzerinde kullanılbiliyor.
 randrand has received a bug fix for a modulo bias bug. This means that sequences generated with a specific seed may differ from PHP 7.1 on 64-bit machines.
 read_exif_dataBu takma adın kullanımı artık önerilmiyor.
 session_abortİşlev artık bool türünde değer döndürüyor, evvelce void idi.
 session_module_nameModül ismi olarak "user" atamak işlevin başarısız olmasına sebep oluyor. Evvelce sessizce yok sayılırdı.
 session_namesession_name artık oturum durumuna bakıyor, evvelce sadece çerez durumuna bakardı. Bu, eski session_name işlevinin session_start çağrısından sonra çağrılmasına sebep oluyor ve PHP'nin çökmesine veya hatalı davranmasına yol açabiliyordu.
 session_resetİşlev artık bool değer döndürüyor, evvelce void idi.
 session_set_cookie_paramsBaşarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Evvelce void döndürürdü.
 session_unsetİşlevin dönüş türü artık bool oldu. Evvelce void idi.
 session_write_closeİşlevin dönüş türü artık bool oldu. Evvelce void idi.
 set_error_handlererrcontext kullanımdan kaldırıldı. Bu bağımsız değişkenin kullanımı bir E_DEPRECATED üretilmesine sebep olur.
 unpackfloat ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
 utf8_decodeBu işlev XML eklentisinden PHP çekirdeğine taşınmıştır. Önceki sürümlerde sadece XML eklentisi kurulduğunda kullanılabiliyordu.
 utf8_encodeBu işlev XML eklentisinden PHP çekirdeğine taşınmıştır. Önceki sürümlerde sadece XML eklentisi kurulduğunda kullanılabiliyordu.
 PDOStatement::debugDumpParamsPDOStatement::debugDumpParams artık veritabanına gönderilen SQL deyimini eksiksiz ve ham (yer tutucuların yerine ilişkili değerler konmuş) olarak döndürüyor. Ancak, bu sadece öykünülmüş hazır deyimler etkin kılınmışsa kullanılabilir.
 ReflectionClass::getMethodssüzgeç artık null olabiliyor.
 ReflectionClass::getPropertiessüzgeç artık null olabiliyor.
 SQLite3::openBlobThe flags parameter has been added, allowing to write BLOBs; formerly only reading was supported.
7.1.24, 7.2.12, 7.3.0xml_parser_get_optionseçenek artık XML_OPTION_SKIP_TAGSTART ve XML_OPTION_SKIP_WHITE sabitini de destekliyor.
7.1.10array_randDahili rasgelelik algoritması değiştirildi. Libc rand işlevi yerine artık Mersenne Twister Rasgele Sayı Üreteci kullanılıyor.
7.1.5IntlDateFormatter::formatdeğer bağımsız değişkenine genel DateTimeInterface nesnelerinin aktarımı artık destekleniyor. Evvelce, sadece uygun DateTime nesneleri desteklenirdi.
7.1.4PDO::sqliteCreateFunctionThe flags parameter has been added.
 SQLite3::createFunctionseçenekler bağımsız değişkeni eklendi.
7.1.0DateInterval::formatF ve f biçem karakterleri eklendi.
 DateTime::setTimeThe microsecond parameter was added.
 DateTimeImmutable::__constructFrom now on microseconds are filled with actual value. Not with '00000'.
 DateTimeImmutable::setTimeThe microsecond parameter was added.
 DateTimeZone::listIdentifierscountryCode is nullable now.
 curl_multi_setoptCURLMOPT_PUSHFUNCTION tanımlandı.
 exif_imagetypeWebP desteği eklendi.
 file_get_contentsbaşlangıç artık negatif değer kabul ediyor.
 get_headersbağlam bağımsız değişkeni eklendi.
 getenvdeğişken artık atlanabiliyor, bu durumda tüm ortam değişkenlerini içeren ilişkisel bir dizi dönüyor.
 getimagesizeWebP desteği eklendi
 getoptkalan_indisi bağımsız değişkeni eklendi.
 grapheme_extractbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 grapheme_striposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 grapheme_strposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 hash_algossha512/224, sha512/256, sha3-224, sha3-256, sha3-384 ve sha3-512 için destek eklendi.
 iconv_strposbaşlangıç negatif olabiliyor.
 json_decode_empty_ değerli bir anahtar kullanmak yerine boş nesne özelliğine boş bir JSON anahtarı ("") kodlanabilir.
 json_encodeJSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS seçeneği eklendi.
 json_encodefloat değerler deşifre edilirken precision php.ini seçeneği yerine serialize_precision kullanılır.
 listlist işlevine anahtarlar belirtilebiliyor. Bu, tamsayı olmayan veya sıralı olmayan anahtarlarla dizilerin yok edilmesini sağlar.
 long2ipip bağımsız değişkeninini türü string iken int yapıldı.
 mb_eregmb_ereg hiçbir eşleşme olmazsa sonuç bağımsız değişkenine atık boş bir dizi yerleştiriyor. Evvelce, böyle bir durumda sonuç bağımsız değişkeninde değişiklik yapılmazdı.
 mb_ereg_replacee seçeneğinin kullanımı artık önerilmiyor.
 mb_ereg_replaceİşlev artık dizge geçerli karakter kodlamasına göre geçerli mi diye bakıyor.
 mb_ereg_replace_callbackGeçerli kodlama için dizge'nin geçerliliğine artık bakılıyor.
 mb_ereg_search_setposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 mb_eregimb_ereg hiçbir eşleşme olmazsa sonuç bağımsız değişkenine atık boş bir dizi yerleştiriyor. Evvelce, böyle bir durumda sonuç bağımsız değişkeninde değişiklik yapılmazdı.
 mb_eregi_replacee seçeneğinin kullanımı artık önerilmiyor.
 mb_eregi_replaceGeçerli karakter kodlamasına göre dizge geçersiz ise artık null dönüyor.
 mb_strimwidthbaşlangıçs ve genişlik artık negatif olabiliyor.
 mb_striposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 mb_strposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 mt_randrand has been made an alias of mt_rand.
 mt_randmt_rand has been updated to use the fixed, correct, version of the Mersenne Twister algorithm. To fall back to the old behaviour, use mt_srand with MT_RAND_PHP as the second parameter.
 mt_srandsrand has been made an alias of mt_srand.
 mt_srandmt_rand has been updated to use the fixed, correct, version of the Mersenne Twister algorithm. To fall back to the old behaviour, use mt_srand with MT_RAND_PHP as the second parameter.
 openssl_csr_newseçenekler artık curve_name seçeneğini destekliyor.
 openssl_decryptetiket ve ek_kiml_knt_verisi bağımsız değişkenleri eklendi.
 openssl_encryptetiket, ek_kiml_knt_verisi ve etiket_uzunluğu bağımsız değişkenleri eklendi.
 openssl_pkey_newEC anahtarlarının üretilebilmesi için curve_name seçeneği eklendi.
 output_add_rewrite_varPHP 7.1.0 öncesinde, output_add_rewrite_var tarafından yeniden yazılan değişkenler aynı oturum modülünün trans sid çıktı tamponunu kullanırdı. PHP 7.1.0 ve sonrasında, adanmış çıktı tamponu kullanılmaktadır. Çıktı işlevleri için yalnızca url_rewriter.tags kullanılır. url_rewriter.hosts eklendi.
 output_reset_rewrite_varsPHP 7.1.0 öncesinde, output_add_rewrite_var tarafından yeniden yazılan değişkenler aynı oturum modülünün trans sid çıktı tamponunu kullanırdı. PHP 7.1.0 ve sonrasında, adanmış çıktı tamponu kullanılmaktadır. output_reset_rewrite_vars sadece output_add_rewrite_var tarafından tanımlanmış yeniden yazım çiftlerini siler.
 pcntl_signalGeriçağırım işlevinin ikinci bağımsız değişkeninde sinyal bilgisi veriliyor. Bu veri sadece siginfo_t yapısını sağlayan işletim sistemlerinde bulunur. İşletim sistemi bu bilgiyi sağlamıyorsa geriçağırım işlevinin ikinci bağımsız değişkenine null aktarılmalıdır
 pcntl_signal_get_handlerpcntl_signal_get_handler eklendi.
 pg_fetch_allThe mode parameter was added.
 pg_last_noticeThe mode parameter was added.
 pg_selectThe mode parameter was added.
 randrand has been made an alias of mt_rand.
 session_startsession_start oturumu başlatmada başarısız olursa artık false döndürüyor ve $_SESSION dizisini artık ilkendirmiyor.
 shuffleDahili rasgelelik algoritması olarak, libc rand işlevi yerine Mersenne Twister rasgele sayı üreteci kullanılacak şekilde değiştirildi
 srandsrand has been made an alias of mt_srand.
 str_shuffleLibc rand işlevi yerine Mersenne Twister Rastgele Sayı Üretecini kullanmak için dahili rastgelelik algoritması değiştirildi.
 striposbaşlangıçs artık negatif olabiliyor.
 strposbaşlangıçs artık negatif olabiliyor.
 substr_countNegatif başlangıç ve uzunluk desteği eklendi. uzunluk ayrıca, artık 0 olabiliyor.
 tempnamtempnam sistemin temp dizinini kullanmak zorunda kalınca artık bir uyarı veriyor.
 unpackSeçimlik başlangıç bağımsız değişkeni eklendi.
 unserializeallowed_classes seçeneği artık katı türde, yani array veya bool türü dışında bir değer aktarılırsa unserialize işlevi false döndürür ve bir E_WARNING oluşturur.
 ReflectionType::__toStringReflectionType::__toString has been deprecated.
 SessionHandler::gcArtık başarı durumunda silinen oturumların sayısı dönüyor, evvelce true dönerdi.
 SessionHandlerInterface::gcArtık başarı durumunda silinen oturumların sayısı dönüyor, evvelce true dönerdi.
7.0.16, 7.1.2dns_get_recordCAA kaydı için destek eklendi.
 fopen'e' seçeneği eklendi.
7.0.15, 7.1.1get_defined_functionsiptal_edilen_hariç bağımsız değişkeni eklendi.
7.0.15,7.1.1packfloat ve double türler için bayt sıralaması desteğini sağlayan "e", "E", "g" ve "G" kodları eklendi.
7.0.11iconv_substrdizge eğer başlangıç karakter uzunluktaysa boş dizge döner, evvelce false dönerdi.
7.0.10imagetypesIMG_WEBP eklendi.
 SplFileObject::getCsvControlAdded the escape character to the returned array.
 SQLite3::__constructDisk üzerinde geçici olarak oluşturulacak özel bir veritabanı kullanmak için dosya artık boş dize olabiliyor.
7.0.9getenvyerel bağımsız değişkeni eklendi.
7.0.7curl_multi_setoptCURLMOPT_CHUNK_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_CONTENT_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_MAX_HOST_CONNECTIONS, CURLMOPT_MAX_PIPELINE_LENGTH ve CURLMOPT_MAX_TOTAL_CONNECTIONS sabitleri tanımlandı.
 curl_setoptCURL_HTTP_VERSION_2, CURL_HTTP_VERSION_2_PRIOR_KNOWLEDGE, CURL_HTTP_VERSION_2TLS, CURL_REDIR_POST_301, CURL_REDIR_POST_302, CURL_REDIR_POST_303, CURL_REDIR_POST_ALL, CURL_VERSION_KERBEROS5, CURL_VERSION_PSL, CURL_VERSION_UNIX_SOCKETS, CURLAUTH_NEGOTIATE, CURLAUTH_NTLM_WB, CURLFTP_CREATE_DIR, CURLFTP_CREATE_DIR_NONE, CURLFTP_CREATE_DIR_RETRY, CURLHEADER_SEPARATE, CURLHEADER_UNIFIED, CURLMOPT_CHUNK_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_CONTENT_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_MAX_HOST_CONNECTIONS, CURLMOPT_MAX_PIPELINE_LENGTH, CURLMOPT_MAX_TOTAL_CONNECTIONS, CURLOPT_CONNECT_TO, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, CURLOPT_DNS_INTERFACE, CURLOPT_DNS_LOCAL_IP4, CURLOPT_DNS_LOCAL_IP6, CURLOPT_EXPECT_100_TIMEOUT_MS, CURLOPT_HEADEROPT, CURLOPT_LOGIN_OPTIONS, CURLOPT_PATH_AS_IS, CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY, CURLOPT_PIPEWAIT, CURLOPT_PROXY_SERVICE_NAME, CURLOPT_PROXYHEADER, CURLOPT_SASL_IR, CURLOPT_SERVICE_NAME, CURLOPT_SSL_ENABLE_ALPN, CURLOPT_SSL_ENABLE_NPN, CURLOPT_SSL_FALSESTART, CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS, CURLOPT_STREAM_WEIGHT, CURLOPT_TCP_FASTOPEN, CURLOPT_TFTP_NO_OPTIONS, CURLOPT_UNIX_SOCKET_PATH, CURLOPT_XOAUTH2_BEARER, CURLPROTO_SMB, CURLPROTO_SMBS, CURLPROXY_HTTP_1_0, CURLSSH_AUTH_AGENT ve CURLSSLOPT_NO_REVOKE eklendi.
7.0.0assertassert artık bir işlev değil bir dil oluşumu. sav artık bir ifade olabiliyor. İkinci bağımsız değişken ya bir istisna (bir Throwable nesnesi belirtilmişse), ya da 5.4.8 sürümünden beri desteklendiği gibi bir açıklama olabiliyor.
 definearray türünde değerlere izin verilmektedir.
 dirnameseviye bağımsız değişkeni eklendi.
 getrusageBu işlev artık Windows'ta destekleniyor.
 set_exception_handleristisna_işleyici'ne aktarılan bağımsız değişkenin türü artık Exception değil, Throwable.
5.5.0/PECL 3.0.0IntlDateFormatter::createtakvim bağımsız değişkeninde artık IntlCalendar türünde nesne kabul ediliyor. zaman_dilimi bağımsız değişkeninde artık IntlTimeZone ve DateTimeZone türünde nesne kabul ediliyor. zaman_dilimi bağımsız değişkeninde artık geçersiz zaman dilimi tanımlayıcılara (boş dizge dahil) izin verilmiyor. zaman_dilimi için null belirtilirse, date_default_timezone_get ile belirlenen zaman dilimi tanımlayıcı artık ICU öntanımlısı yerine kullanılıyor.
 IntlDateFormatter::setCalendarArtık IntlCalendar nesnesi aktarılabiliyor.
5.4.0getallheadersBu işlev FPM SAPI ile kullanılabilir hale geldi.
5.0.0'dan itibarenget_classİşlev nesnenin bir yönteminden çağrılırsa nesne bağımsız değişkeninin belirtilmesi isteğe bağlıdır.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top