PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Sürüm Bilgisi

PHP paketinde gelen eklentilerin işlevlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

VersionFunctionDescription
PECL OCI8 1.4oci_set_prefetchBefore this release, rows must be >= 1.
PECL OCI8 1.3.4oci_set_prefetchBefore this release, prefetching was limited to the lesser of rows rows and 1024 * rows bytes. The byte size restriction has now been removed.
PECL 3.0.0IntlDateFormatter::formatdeğer değiştirgesine artık IntlCalendar nesneleri belirtilebiliyor.
8.0.5imageinterlaceimageinterlace artık bool değer döndürüyor; evvelce int değer dönerdi (geçişimliyse sıfırdan farklı, değilse sıfır).
8.0.3DOMDocument::getElementsByTagNameNSisimalanı artık null olabiliyor.
 DOMElement::getElementsByTagNameNSisimalanı artık null olabiliyor.
 DOMImplementation::createDocumentisimalanı artık null olabiliyor.
 finfo::__constructmagic_database artık null olabiliyor.
 bind_textdomain_codesetkarküm artık null olabiliyor. Evvelce, geçerli karakter kümesi döndürülemiyordu.
 bindtextdomaindizin artık null olabiliyor. Evvelce, geçerli dizin döndürülemiyordu.
 finfo_openmagic_database artık null olabiliyor.
 imagegddosya artık null olabiliyor.
 imagegd2çıktıyeri artık null olabiliyor.
 SoapClient::__setLocationlocation is nullable now.
 SoapVar::__constructtypeName, typeNamespace, nodeName,and nodeNamespace are nullable now.
8.0.0, PECL OCI8 3.0.0OCICollection::appendThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::assignThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::assignElemThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::freeThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::getElemThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::maxThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::sizeThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCICollection::trimThe OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.
 OCILob::appendThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::closeThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::eofThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::eraseThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::exportThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::flushThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::freeThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::getBufferingThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::importThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::loadThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::readThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::rewindThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::saveThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::saveFileThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::seekThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::setBufferingThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::sizeThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::tellThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::truncateThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::writeThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::writeTemporaryThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
 OCILob::writeToFileThe OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.
8.0.0 sürümünden berieaster_daysyil artık null olabiliyor.
8.0.0 / 1.18.1ZipArchive::addGlob"comp_method", "comp_flags", "enc_method" and "enc_password" in options were added.
8.0.0 / 1.18.0ZipArchive::addEmptyDirseçenekler eklendi.
 ZipArchive::addFileseçenekler eklendi.
 ZipArchive::addFromStringseçenekler eklendi.
 ZipArchive::addGlob"flags" in options was added.
 ZipArchive::GetStatusStringBu yöntem artık kapalı bir arşivde çağrılabiliyor.
 ZipArchive::GetStatusStringBu yöntem başarısızlık durumunda artık falsedöndürmüyor.
8.0.0CURLFile::__constructmime_type ve posted_filename artık null olabiliyor; evvelce 0 öntanımlıydı.
 DateInterval::__constructW artık D ile birlikte belirtilebiliyor.
 DateTime::formatPrior to this version, false was returned on failure.
 DateTime::formatThe format character p has been added.
 DateTime::getOffsetPrior to this version, false was returned on failure.
 DateTime::getTimestampThese functions no longer return false on failure.
 DateTimeZone::getOffsetPrior to this version, false was returned on failure.
 DateTimeZone::listIdentifiersPrior to this version, false was returned on failure.
 DOMImplementation::createDocumentbelgeTürü artık null olabiliyor.
 FFI::cdeflib is nullable now.
 FFI::stringsize is nullable now; previously, its default was 0.
 absnum no longer accepts internal objects which support numeric conversion.
 apache_notenote_değeri artık boş olabiliyor.
 array_columnDöndürülecek dizinin indis ile belirlenen sütundaki nesneler artık dizgeye dönüştürülmüyor, bunun yerine bir TypeError yavrulanıyor.
 array_filterişlev artık null olabiliyor.
 array_spliceuzunluk artık boş olabiliyor.
 assertBir isim alanı içinde assert() adlı bir işlevin bildirilmesine artık izin verilmiyor ve böyle bir bildirim olursa E_COMPILE_ERROR çıktılanıyor.
 bcaddbasamak artık null olabiliyor.
 bccompbasamak artık null olabiliyor.
 bcdivbasamak artık null olabiliyor.
 bcmodbasamak artık null olabiliyor.
 bcmulbasamak artık null olabiliyor.
 bcpowmodbasamak artık null olabiliyor.
 bcscalebasamak artık null olabiliyor.
 bcsqrtbasamak artık null olabiliyor.
 bcsubbasamak artık null olabiliyor.
 bzdecompressufak değiştirgesinin int iken bool oldu. Evvelce, 0 öntanımlıydı.
 bzwriteuzunluk artık null olabiliyor.
 ceilnum no longer accepts internal objects which support numeric conversion.
 com_event_sinkalici_arayuz artık null olabiliyor.
 com_get_active_objectkod_sayfası artık null olabiliyor.
 convert_uuencodeBu sürümden önce, boş bir dizgeyi dönüştürmeye çalışınca sebepsiz yere false dönerdi.
 countdeğer değiştirgesine geçerli olmayan sayılabilir türler aktarıldığında işlev artık bir TypeError yavruluyor.
 count_charsBu sürümden önce, işlev başarısız olunca false dönerdi.
 crypttuz değiştirgesi artık isteğe bağlı değil.
 curl_closetanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_copy_handletanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_copy_handleBaşarı durumunda bu işlev artık bir CurlHandle örneği döndürüyor, evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 curl_errnotanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_errortanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_escapetanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_exectanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_getinfotanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_getinfoseçenek artık null olabiliyor; evvelce 0 öntanımlı değerdi.
 curl_initBaşarı durumunda bu işlev artık bir CurlHandle örneği döndürüyor; evvelvce resource türünde bir değer dönerdi.
 curl_initurl artık null olabiliyor.
 curl_multi_add_handletanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_add_handleçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_closeçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_errnoçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_errnoBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 curl_multi_execçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_getcontenttanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_info_readçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_initBaşarı durumunda bu işlev artık bir CurlMultiHandle örneği döndürüyor; evvelce, resource türünde bir değer dönerdi.
 curl_multi_remove_handleçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_remove_handletanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_selectçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_multi_setoptçoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_pausetanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_resettanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_setopttanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_setopt_arraytanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_share_closetanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_share_errnoBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 curl_share_errnotanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_share_initİşlev artık CurlShareHandle örneği döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 curl_share_setopttanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_unescapetanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 curl_versionSeçimlik age değiştirgesi kaldırıldı.
 datezaman_damgası artık null olabiliyor.
 date_sunriseenlem, botlam, başucu ve utc_farkı artık null olabiliyor.
 date_sunsetenlem, boylam, başucu ve utc_farkı artık null olabiliyor.
 deflate_addcontext expects a DeflateContext instance now; previously, a resource was expected.
 deflate_initOn success, this function returns a DeflateContext instance now; previously, a resource was returned.
 dom_import_simplexmlBu işlev başarısızlık durumunda artık null döndürmüyor.
 easter_dateyıl artık null olabiliyor.
 enchant_broker_describePrior to this version, the function returned false on failure.
 enchant_broker_describebroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_dict_existsbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_freebroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_free_dictdictionary expects a EnchantDictionary now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_get_dict_pathbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_get_errorbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_initOn success, this function returns an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was retured.
 enchant_broker_list_dictsbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_list_dictsPrior to this version, the function returned false on failure.
 enchant_broker_request_dictbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_request_dictOn success, this function returns an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was retured.
 enchant_broker_request_pwl_dictbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_request_pwl_dictOn success, this function returns an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was retured.
 enchant_broker_set_dict_pathbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_broker_set_orderingbroker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_adddictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_add_to_sessiondictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_checkdictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_describePrior to this version, the function returned false on failure.
 enchant_dict_describedictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_get_errordictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_is_addeddictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_quick_checkdictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_store_replacementdictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 enchant_dict_suggestdictionary expects an EnchantDictionary instance now; previoulsy, a resource was expected.
 exif_read_databölümler artık boş olabiliyor.
 explodeayraç olarak boş bir dize ("") belirtildiğinde explode artık bir ValueError yavruluyor; evvelce false dönerdi.
 finfo_buffercontext artık null olabiliyor.
 finfo_filecontext artık null olabiliyor.
 floornum no longer accepts internal objects which support numeric conversion.
 fsockopenzaman_aşımı artık null olabiliyor.
 get_class_methodsnesne_veya_sınıf değiştirgesi artık sadece nesneleri veya sınıf isimlerini kabul ediyor.
 get_defined_functionsiptal_edilen_hariç için öntanımlı değer artık true; evvelce false idi.
 get_headersilişkisel değiştirgesinin veri türü int iken bool oldu.
 get_parent_classnesne_veya_sınıf değiştirgesinde artık sadece nesne veya geçerli sınıf isimlari kabul ediliyor.
 get_resourcestür artık null olabiliyor.
 getdatezaman_damgası artık null olabiliyor.
 gmdatezaman_damgası artık null olabiliyor.
 gmmktimesaat artık seçimlik değil.
 gmmktimedakika, saniye, ay, gün ve yıl artık null olabiliyor.
 gmp_binomialThis function no longer returns false on failure.
 gmp_exportThis function no longer returns false on failure.
 gmp_importThis function no longer returns false on failure.
 gmstrftimezaman_damgası artık null olabiliyor.
 gzgetsuzunluk artık null olabiliyor; evvelce, 1024 öntanımlıydı.
 gzwriteuzunluk artık null olabiliyor; evvelce 0 öntanımlıydı.
 hash_update_fileakım null olabiliyor.
 html_entity_decodekodlama artık null olabiliyor.
 htmlentitieskodlama artık null olabiliyor.
 iconv_mime_decodekarküm artık null olabiliyor.
 iconv_mime_decode_headerskarküm artık boş olabiliyor.
 iconv_strlenkarküm artık null olabiliyor.
 iconv_strposkarküm artık null olabiliyor.
 iconv_strrposkarküm artık null olabiliyor.
 iconv_substrkarküm artık null olabiliyor.
 idatezaman_damgası artık null olabiliyor.
 ignore_user_abortdeğer artık null olabiliyor.
 imageaffinekırpma_bölgesi artık null olabiliyor.
 imageaffineBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagealphablendinggörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imageantialiasgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagearcgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagebmpgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagebmpsıkıştır artık mantıksal bir değer; evvelce bir tamsayı idi.
 imagechargörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecharupgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorallocategörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorallocatealphagörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecoloratgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorclosestgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorclosesthwbgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolordeallocategörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorexactgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorexactalphagörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolormatchgörüntü1 ve görüntü2 artık GdImage örneği; evvelce, resource türünde bir değer kabul edilirdi.
 imagecolorresolvegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorresolvealphagörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorsetgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorsforindexgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolorstotalgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecolortransparentrenk artık null olabiliyor.
 imagecolortransparentgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imageconvolutiongörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecopyhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecopymergehedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecopymergegrayhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecopyresampledhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecopyresizedhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagecreateBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefrombmpBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagecreatefromgdBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromgd2Başarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromgd2partBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromgifBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromjpegBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefrompngBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromstringBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromtgaBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
 imagecreatefromwbmpBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromwebpBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagecreatefromxbmBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatefromxpmBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecreatetruecolorBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagecropgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecropBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagecropautogörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagecropautoBaşarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagedashedlinegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagedestroyBu işlev artık hiçbir şey yapmıyor.
 imagedestroygörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imageellipsegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagefillgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagefilledarcgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagefilledellipsegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagefilledpolygongörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagefilledrectanglegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagefilltobordergörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagefiltergörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imageflipgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagefttextgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagegammacorrectgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagegdgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagegd2görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagegetclipgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagegetinterpolationgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagegifgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagegrabscreenBaşarı durumunda işlev artık GDImage nesnesi döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagegrabwindowBaşarı durumunda işlev artık GDImage nesnesi döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagegrabwindowistemci_alanı artık bool tür kabul ediyor; evvelce bu, int idi.
 imageinterlacegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imageinterlaceetkin artık bool kabul ediyor; evvelce bu, int idi.
 imageistruecolorgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagejpeggörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagelayereffectgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagelinegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imageopenpolygongörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagepalettecopyhedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagepalettetotruecolorgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagepnggörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagepolygongörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagerectanglegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imageresolutionçözünürlük_x ve çözünürlük_y artık null olabiliyor.
 imagerotateKullanılmayan şeffaflığı_yoksay artık bool türünde değer kabul ediyor, evvelce int idi.
 imagerotateBaşarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.
 imagerotategörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagesavealphagörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagescalegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagescaleİşlev başarı durumunda artık bir GDImage örneği döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 imagesetbrushgörüntü ve fırça artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagesetclipgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagesetinterpolationgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagesetpixelgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagesetthicknessgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagesettilegörüntü ve karo artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.
 imagestringgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagestringupgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagesxgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagesygörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagetruecolortopalettegörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagettfbboxseçenekler değiştirgesi eklendi.
 imagettftextseçenekler değiştirgesi eklendi.
 imagewbmpartalan artık null olabiliyor.
 imagewbmpgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagewebpgörüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 imagexbmKullanılmayan dördüncü değiştirge kaldırıldı.
 imagexbmönalan artık null olabiliyor.
 imap_appendseçenekler ve rfc2060_tarih artık null olabiliyor.
 imap_headerinfoKullanılmayan öntanımlı_konak değiştirgesi kaldırıldı.
 imap_mailek_başlıklar, cc, bcc ve dönüş_yolu artık null olabiliyor.
 imap_sortarama_kuralı ve karküm artık null olabiliyor.
 imap_sorttersine artık int değil bool türünde.
 implodeayraç değiştirgesinin dizi değiştirgesinden sonra aktarılması artık desteklenmiyor.
 inflate_addcontext expects an InflateContext instance now; previously, a resource was expected.
 inflate_get_read_lencontext expects an InflateContext instance now; previously, a resource was expected.
 inflate_get_statuscontext expects an InflateContext instance now; previously, a resource was expected.
 inflate_initOn success, this function returns an InflateContext instance now; previously, a resource was returned.
 jdtounixBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor, bir ValueError yavruluyor.
 ldap_adddenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_add_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_bind_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_comparedenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_deletedenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_delete_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_exop_passwddenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_listdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_adddenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_deldenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_replacedenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_modify_batchdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_add_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_del_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_mod_replace_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_readdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_renamedenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_rename_extdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_sasl_binddn, password, mech, realm, authc_id, authz_id and props are nullable now.
 ldap_searchdenetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.
 ldap_set_rebind_proccallback is nullable now.
 levenshteinBu sürümden önce, levenshtein iki ya da beş değiştirge ile çağrılabiliyordu.
 libxml_use_internal_errorshatalar_etkin artık null olabiliyor. Evvelce, false öntanımlıydı.
 localtimezaman_damgası artık null olabiliyor.
 mb_check_encodingdeğer ve kodlama artık null olabiliyor.
 mb_chrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_convert_encodingkodlamadan artık null olabiliyor.
 mb_convert_encodingkodlamaya geçersiz bir kodlama içeriyorsa mb_convert_encoding artık bir ValueError yavruluyor. Evvelce sadece E_WARNING çıktılanırdı.
 mb_convert_encodingkodlamadan geçersiz bir kodlama içeriyorsa mb_convert_encoding artık bir ValueError yavruluyor. Evvelce sadece E_WARNING çıktılanırdı.
 mb_convert_kanakodlama artık null olabiliyor.
 mb_decode_numericentitykodlama artık null olabiliyor.
 mb_detect_orderkodlama artık null olabiliyor.
 mb_encode_mimeheaderkarküm ve aktarım_kodlaması artık null olabiliyor.
 mb_encode_numericentitykodlama artık null olabiliyor.
 mb_eregBu işlev başarılı olursa artık true döndürüyor. Evvelce sonuç atlanmışsa, kalıp ve dizge eşleşirse veya dizge uzunluğu 0 ise işlev 1 döndürürdü. sonuç değiştirgesi belirtilmişse, eşleşen alt dizge sonuç değiştirgesine yerleştirilip uzunluğu dönüş değeri olarak döndürülürdü.
 mb_ereg_matchseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_replaceseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_replace_callbackseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_searchkalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_search_initkalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_search_poskalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.
 mb_ereg_search_regskalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.
 mb_eregiBu işlev başarılı olursa artık true döndürüyor. Evvelce sonuç atlanmışsa, kalıp ve dizge eşleşirse veya dizge uzunluğu 0 ise işlev 1 döndürürdü. sonuç değiştirgesi belirtilmişse, eşleşen alt dizge sonuç değiştirgesine yerleştirilip uzunluğu dönüş değeri olarak döndürülürdü.
 mb_eregi_replaceseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_get_info"func_overload" ve "func_overload_list" artık desteklenmiyor.
 mb_http_inputtür artık null olabiliyor.
 mb_http_outputkodlama artık null olabiliyor.
 mb_internal_encodingkodlama artık null olabiliyor.
 mb_languagedil artık null olabiliyor.
 mb_ordkodlama artık null olabiliyor.
 mb_parse_strİkinci değiştirge artık seçimlik değil.
 mb_regex_encodingkodlama artık null olabiliyor.
 mb_regex_set_optionsseçenekler artık null olabiliyor.
 mb_regex_set_optionsseçenekler belirtilmemişse veya null ise, artık önceki seçenekleri içeren bir dizge dönüyor. Evvelce, geçerli seçenekler dönerdi.
 mb_scrubkodlama artık null olabiliyor.
 mb_send_mailek_değiştirgeler artık boş olabiliyor.
 mb_str_splitkodlama artık null olabiliyor.
 mb_str_splitBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 mb_strcutkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strimwidthkodlama artık null olabiliyor.
 mb_striposiğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_striposkodlama artık null olabiliyor.
 mb_stristriğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_stristrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strlenkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strposkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strposiğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrchriğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrchrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strrichriğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrichrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strriposiğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strriposkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strrposBaşlangıç değiştirgesini kaldırmadan üçüncü değiştirge olarak kodlama değiştirgesi aktarılıyor.
 mb_strrposiğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strrposkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strstriğne artık boş dizge kabul ediyor.
 mb_strstrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_strwidthkodlama artık null olabiliyor.
 mb_substitute_characterikamekrk artık boş dizgeyi desteklemiyor, yerine "none" belirtilmeli.
 mb_substitute_characterkodlama artık null olabiliyor.
 mb_substrkodlama artık null olabiliyor.
 mb_substr_countkodlama artık null olabiliyor.
 metaphoneBaşarısızlık durumunda işlev artık false döndürüyor.
 mktimedakika, saniye, ay, gün ve yıl artık boş olabiliyor.
 mktimesaat artık seçimlik değil.
 msg_get_queueOn success, this function returns a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was returned.
 msg_receivequeue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 msg_remove_queuequeue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 msg_sendqueue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 msg_set_queuequeue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 msg_stat_queuequeue expects a SysvMessageQueue instance now; previously, a resource was expected.
 number_formatBu sürümden önce, number_format bir, iki veya dört (üç değil) değiştirge kabul ediyordu.
 ob_implicit_flushseçenek artık bir bool alıyor; evvelce int değer alırdı.
 odbc_columnsşema, tablo ve sütun artık null olabiliyor.
 odbc_errorodbc artık null olabiliyor.
 odbc_errormsgodbc artık null olabiliyor.
 odbc_execseçenekler değiştirgesi kaldırıldı.
 odbc_fetch_rowsatır artık null olabiliyor.
 odbc_procedurecolumnsBu sürümden önce, işlev ya bir ya da beş değiştirge ile çağrılabiliyordu.
 odbc_proceduresBu sürümden önce, işlev ya bir ya da beş değiştirge ile çağrılabiliyordu.
 odbc_tablesşema, tablo ve türler artık null olabiliyor.
 openssl_csr_exportcsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_export_to_filecsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_get_public_keycsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_get_public_keyBaşarı durumunda artık OpenSSLAsymmetricKey örneği dönüyor; evvelce OpenSSL key türünde bir özkaynak dönerdi.
 openssl_csr_get_subjectcsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_newBaşarı durumunda artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği dönüyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak dönerdi.
 openssl_csr_newgizli_anh artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL key türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_signBaşarı durumunda artık OpenSSLCertificate örneği dönüyor; evvelce OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak dönerdi.
 openssl_csr_signCA_sert artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_signgizli_anh artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL key veya OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_csr_signcsr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_dh_compute_keygizli_anh artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL key türünde bir özkaynak kabul ederdi.
 openssl_free_keyanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey nesnesi kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key türünde bir özkaynak kabul edilirdi.
 openssl_free_keyArtık bir etkisi kalmadığından bu işlevin kullanımı önerilmiyor.
 openssl_openalgoritma artık seçimlik değil.
 openssl_opengizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs7_decryptgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs7_encryptsertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs7_signsertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs7_signgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi. was accepted.
 openssl_pkcs7_verifyimzacı_sertifikaları_dosyası, güvenilmez_sertifikalar_dosyası, içerik ve çıktı_dosyası artık null olabiliyor.
 openssl_pkcs12_exportsertifita artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs12_exportgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce,OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs12_export_to_filesertifita artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkcs12_export_to_filegizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_exportanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_export_to_fileanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_freeArtık bir etkisi olmadığı için bu işlevin kullanımı önerilmemektedir.
 openssl_pkey_freeanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_get_detailsanahtar artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_get_privateparola artık null olabiliyor.
 openssl_pkey_get_privateBaşarı durumunda işlev artık OpenSSLAsymmetricKey örneği döndürüyor; evvelce OpenSSL key özkaynağı dönerdi.
 openssl_pkey_get_privategizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_get_publicBaşarı durumunda işlev artık OpenSSLAsymmetricKey örneği döndürüyor; evvelce OpenSSL key özkaynağı dönerdi.
 openssl_pkey_get_publicgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_pkey_newBaşarı durumunda işlev artık OpenSSLAsymmetricKey örneği döndürüyor; evvelce OpenSSL key özkaynağı dönerdi.
 openssl_private_decryptgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_private_encryptgizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_public_decryptgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_public_encryptgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_random_pseudo_bytesgüçlü_sonuç artık null olabiliyor.
 openssl_sealilklendirme_yöneyi artık null olabiliyor.
 openssl_sealalgoritma artık seçimlik değil.
 openssl_sealgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_signgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_spki_newprivate_key accepts an OpenSSLAsymmetricKey instance now; previously, a resource of type OpenSSL key was accepted.
 openssl_verifygenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_check_private_keygizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_check_private_keysertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_checkpurposegüvenilmez_sertifikalar_dosyası artık null olabiliyor.
 openssl_x509_checkpurposesertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_exportsertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_export_to_filesertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_fingerprintcertificate accepts an OpenSSLCertificate instance now; previously, a resource of type OpenSSL X.509 was accepted.
 openssl_x509_freegenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_freeEtkisiz olduğundan bu işlevin kullanılması artık önerilmiyor.
 openssl_x509_parsesertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_readgenel_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
 openssl_x509_readBaşarı durumunda işlev artık OpenSSLAsymmetricKey örneği döndürüyor; evvelce OpenSSL key özkaynağı dönerdi.
 openssl_x509_verifycertificate accepts an OpenSSLCertificate instance now; previously, a resource of type OpenSSL X.509 was accepted.
 openssl_x509_verifypublic_key accepts an OpenSSLAsymmetricKey or OpenSSLCertificate instance now; previously, a resource of type OpenSSL key or OpenSSL X.509 was accepted.
 packBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 password_hashalgo değiştirgesi artık null olabiliyor.
 password_hashpassword_hash başarısız olduğunda artık false döndürmüyor.
 pcntl_async_signalsetkin artık null olabiliyor.
 pcntl_getprioritypid artık null olabiliyor.
 pcntl_setprioritypid artık null olabiliyor.
 readline_infovar_name and value are nullable now.
 readline_read_historyfilename is nullable now.
 readline_write_historyfilename is nullable now.
 roundnum no longer accepts internal objects which support numeric conversion.
 sem_acquiresemaphore expects a SysvSemaphore instance now; previously, a resource was expected.
 sem_getOn success, this function returns a SysvSemaphore instance now; previously, a resource was returned.
 sem_getThe type of auto_release has been changed from int to bool.
 sem_releasesemaphore expects a SysvSemaphore instance now; previously, a resource was expected.
 sem_removesemaphore expects a SysvSemaphore instance now; previously, a resource was expected.
 session_cache_expiresüre artık null olabiliyor.
 session_cache_limitersınırlayıcı artık null olabiliyor.
 session_idkimlik artık null olabiliyor.
 session_module_namemodül artık null ollabiliyor.
 session_nameisim artık null olabiliyor.
 session_save_pathyol artık null olabiliyor.
 session_set_cookie_paramspath, domain ve secure artık null olabiliyor.
 set_error_handlerEğer hataya sebep olan deyimin önüne bir @ hata denetim işleci konmuşsa bile errno değeri artık 0 olmuyor.
 set_error_handlererrcontext kaldırıldı ve artık kullanıcının geri çağırım işlevine aktarılmayacak.
 shm_attachOn success, this function returns an SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was returned.
 shm_attachsize is nullable now.
 shm_detachshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_get_varshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_has_varshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_put_varshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_removeshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shm_remove_varshm expects a SysvSharedMemory instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_closeshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_deleteshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_openOn success, this function returns an Shmop instance now; previously, a resource was returned.
 shmop_readshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_sizeshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 shmop_writePrior to PHP 8.0.0, false was returned on failure.
 shmop_writeshmop expects a Shmop instance now; previously, a resource was expected.
 socket_acceptBaşarı durumunda artık bir Socket nesnesi dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 socket_addrinfo_bindOn success, this function returns a Socket instance now; previously, a resource was returned.
 socket_addrinfo_bindadres artık bir AddressInfo örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_addrinfo_connectadres artık bir AddressInfo örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_addrinfo_connectOn success, this function returns a Socket instance now; previously, a resource was returned.
 socket_addrinfo_explainadres artık bir AddressInfo örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_addrinfo_lookupservice is nullable now.
 socket_addrinfo_lookupOn success, this function returns a array of AddressInfo instances now; previously, an array of resources was returned.
 socket_bindsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_clear_errorsoket artık null olabiliyor.
 socket_clear_errorsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_closesoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_connectsoket artık null olabiliyor.
 socket_connectsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_createBaşarı durumunda artık bir Socket nesnesi dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 socket_create_listenBaşarı durumunda artık bir Socket nesnesi dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 socket_create_pairçift dizisine artık Socket örnekleri yerleştiriliyor; evvelce dizi elemanları resource türünde olabiliyordu.
 socket_export_streamsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_get_optionsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_getpeernamesoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_getsocknamesoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_import_streamOn success, this function returns a Socket instance now; previously, a resource was returned.
 socket_last_errorsoket artık null olabiliyor.
 socket_last_errorsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_listensoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_readsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_recvsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_recvfromsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_recvmsgsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_sendsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_sendmsgsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_sendtoport artık null olabiliyor.
 socket_sendtosoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_set_blocksoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_set_nonblocksoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_set_optionsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_shutdownsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_writesoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_writeuzunluk artık null olabiliyor.
 socket_wsaprotocol_info_exportsoket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
 socket_wsaprotocol_info_importOn success, this function returns a Socket instance now; previously, a resource was returned.
 soundexBu sürümden önce, işlev boş dizge ile çağrıldığında belli bir sebep olmaksızın false dönerdi.
 spl_autoloadfile_extensions is now nullable.
 spl_autoload_extensionsfile_extensions is now nullable.
 spl_autoload_registercallback is now nullable.
 sprintfİşlev başarısız olduğunda artık false döndürmüyor.
 str_word_countkarakterler artık null olabiliyor.
 strcspnuzunluk artık null olabiliyor.
 strftimetimestamp is nullable now.
 strip_tagsayıklanmayacaklar artık null olabiliyor.
 striposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 stristriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strrchriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strriposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strrposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strspnuzunluk artık null olabiliyor.
 strstriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strtotimebaseTimestamp is nullable now.
 substruzunluk artık null olabiliyor.
 substrİşlev evvelce false döndürdüğü durumda şimdi boş bir dizge döndürüyor.
 substr_compareuzunluk artık null olabiliyor.
 substr_countuzunluk artık null olabiliyor.
 substr_replaceuzunluk artık null olabiliyor.
 unixtojdzaman_damgası artık null olabiliyor.
 vsprintfBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 xml_get_current_byte_indexayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_get_current_column_numberayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_get_current_line_numberayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_get_error_codeayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_parseayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_parse_into_structayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_parser_createkodlama artık boş olabiliyor.
 xml_parser_createBu işlev artık bir XMLParser örneği döndürüyor; evvelce, resource türünde bir değer dönerdi, başarısızlık durumunda false döner.
 xml_parser_create_nskodlama artık boş olabiliyor.
 xml_parser_create_nsBu işlev artık bir XMLParser örneği döndürüyor; evvelce, resource türünde bir değer dönerdi, başarısızlık durumunda false döner.
 xml_parser_freeayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_parser_get_optionayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_parser_set_optionayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_character_data_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_default_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_element_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_end_namespace_decl_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_external_entity_ref_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_notation_decl_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_objectayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_processing_instruction_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_start_namespace_decl_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 xml_set_unparsed_entity_decl_handlerayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
 XMLWriter::writeAttributenesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 zip_closeNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::close.
 zip_entry_closeNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 zip_entry_compressedsizeNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 zip_entry_compressionmethodNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 zip_entry_filesizeNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 zip_entry_nameNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 zip_entry_openNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 zip_entry_readNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::getFromIndex.
 zip_openNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::open.
 zip_readNesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex.
 Locale::getDisplayLanguageadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 Locale::getDisplayNameadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 Locale::getDisplayRegionadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 Locale::getDisplayScriptadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 Locale::getDisplayVariantadlandırma_yereli artık null olabiliyor.
 mysqli_result::fetch_objectconstructor_args now accepts [] for constructors with 0 parameters; previously an exception was thrown.
 mysqli_stmt::__constructquery is now nullable.
 mysqli::begin_transactionname is now nullable.
 mysqli::commitname is now nullable.
 mysqli::rollbackname is now nullable.
 NumberFormatter::createkalıp artık null olabiliyor.
 Phar::addFilelocalName is now nullable.
 Phar::buildFromIteratorbaseDirectory is now nullable.
 Phar::compressextension is now nullable.
 Phar::convertToDataformat, compression, and extension are now nullable.
 Phar::convertToExecutableformat, compression, and localName are now nullable.
 Phar::createDefaultStubindex and webIndex are now nullable.
 Phar::decompressextension is now nullable.
 Phar::setDefaultStubwebIndex is nullable now.
 Phar::setSignatureAlgorithmprivateKey is now nullable.
 Phar::webPharfileNotFoundScript, mimeTypes and rewrite are nullable now.
 PharData::addFilelocalName is now nullable.
 PharData::buildFromIteratorbaseDirectory is now nullable.
 PharData::compressextension is now nullable.
 PharData::convertToDataformat, compression, and extension are now nullable.
 PharData::convertToExecutableformat, compression, and localName are now nullable.
 PharData::decompressextension is now nullable.
 PharData::setDefaultStubwebIndex is nullable now.
 PharData::setSignatureAlgorithmprivateKey is now nullable.
 PharFileInfo::getMetadataThe parameter unserializeOptions has been added.
 PharFileInfo::isCompressedcompression is now nullable.
 RecursiveIteratorIterator::getSubIteratorlevel is now nullable.
 ReflectionClass::getConstantsfilter eklendi.
 ReflectionClass::getReflectionConstantsfilter eklendi.
 ReflectionMethod::getClosureobject is now nullable.
 ReflectionParameter::getDefaultValueBu yöntem artık yerleşik işlev ve sınıf yöntemlerinin değiştirgelerinin de öntanımlı değerlerini döndürüyor; evvelce bu durumda bir ReflectionException yavrulanırdı.
 ReflectionParameter::getDefaultValueConstantNameThis method now allows getting the default values' constant names of built-in functions and built-in class methods. Previously, a ReflectionException was thrown.
 ReflectionProperty::getValuenesne artık null olabiliyor.
 ReflectionProperty::isInitializedobject is nullable now.
 SimpleXMLElement::asXMLdosya artık null olabiliyor.
 SoapClient::__doRequestThe type of oneWay is bool now; formerly it was int.
 SoapClient::__setCookievalue is now nullable.
 SoapServer::handlerequest is now nullable.
 SplFileInfo::getFileInfoclass is now nullable.
 SplFileInfo::getPathInfoclass is now nullable.
 SplFileInfo::openFilecontext is now nullable.
 tidy::__constructfilename, config, encoding ve useIncludePath artık null olabiliyor.
 tidy::parseFileayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.
 tidy::parseStringayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.
 tidy::repairFiletidy::repairFile artık statik bir yöntem.
 tidy::repairFileayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.
 tidy::repairStringtidy::repairString artık statik bir yöntem.
 tidy::repairStringayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.
 tidy::repairStringinclude_path_kullan değiştirgesi kaldırıldı.
 XMLReader::getAttributeBu işlev artık false döndürmüyor.
 XMLReader::getAttributeNsBu işlev artık false döndürmüyor.
 XMLReader::lookupNamespaceBu işlev artık false döndürmüyor.
 XMLReader::nextisim artık null olabiliyor.
 XMLReader::openXMLReader::open statik yöntem olarak bildirildi, fakat hala XMLReader örneği olarak çağrılabiliyor.
 XMLReader::XMLXMLReader::XML statik yöntem olarak bildirildi, fakat hala XMLReader örneği olarak çağrılabiliyor.
 XMLWriter::endAttributenesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endCdatanesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endCommentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDocumentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDtdnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDtdAttlistnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDtdElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endDtdEntitynesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::endPinesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::flushBu işlev artık false döndürmüyor.
 XMLWriter::flushnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::fullEndElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::openMemoryİşlev artık başarı durumunda yeni bir XMLWriter örneği döndürüyor, evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 XMLWriter::openUriİşlev artık başarı durumunda yeni bir XMLWriter örneği döndürüyor, evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
 XMLWriter::outputMemorynesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::setIndentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::setIndentStringnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startAttributenesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startAttributeNsnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startAttributeNsönek artık null olabiliyor.
 XMLWriter::startCdatanesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startCommentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDocumentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDtdnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDtdAttlistnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDtdElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startDtdEntitynesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startElementNsnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::startPinesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::textnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeAttributeNsnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeCdatanesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeCommentnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdAttlistnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdEntitynesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeDtdEntitypublicId, systemId vr notationData artık null olabiliyor.
 XMLWriter::writeElementnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeElementNsnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writePinesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 XMLWriter::writeRawnesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
 ZipArchive::setEncryptionIndexpassword is now nullable.
 ZipArchive::setEncryptionNamepassword is now nullable.
7.4.4proc_openseçenekler değiştirgesine create_new_console seçeneği eklendi.
7.4.0array_mergeBu işlev değiştirgesiz çağrılabilir. Evvelce, en azından bir değiştirge gerekirdi.
 array_merge_recursiveBu işlev değiştirgesiz çağrılabilir. Evvelce, en azından bir değiştirge gerekirdi.
 base_convertPassing invalid characters will now generate a deprecation notice. The result will still be computed as if the invalid characters did not exist.
 bindecPassing invalid characters will now generate a deprecation notice. The result will still be computed as if the invalid characters did not exist.
 chrBu işlev artık desteklenmeyen sayı'ları sessizce kabul etmeyip bunları 0'a dönüştürüyor.
 curl_versionSeçimlik age değiştirgesinin kullanımı artık önerilmiyor, aktarılan bir değer varsa yoksayılıyor.
 fgetcsvöncelem değiştirgesi özel önceleme mekanizmasını iptal etmek için boş dizge kabul ediyor.
 fputcsvöncelem değiştirgesi, özel önceleme mekanizmasını iptal edebilmek için artık boş dizge kabul ediyor.
 get_declared_classesEvvelce, get_declared_classes daima ebeveyn sınıfı çocuk sınıftan önce döndürürdü. Artık dönen değerde bir sıralama söz konusu değil.
 get_magic_quotes_gpcBu işlev kullanımdan kaldırıldı.
 get_magic_quotes_runtimeBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 gzwriteBaşarısızlık durumunda artık false dönüyor; evvelce 0 dönerdi.
 hash_algoscrc32c için destek eklendi.
 hexdecPassing invalid characters will now generate a deprecation notice. The result will still be computed as if the invalid characters did not exist.
 idn_to_asciivaryant değiştirgesinin öntanımlısı artık INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 oldu; evvelce INTL_IDNA_VARIANT_2003 idi ve kulllanımı önerilmiyordu.
 idn_to_utf8varyant değiştirgesinin öntanımlısı artık INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 oldu; evvelce INTL_IDNA_VARIANT_2003 idi ve kulllanımı önerilmiyordu.
 imagecropautoPHP paketinde gelen libgd'nin sistem libgd'si ile aynı eşik kırpma algoritmasını kullanması sağlandı. Böylece artık libgd IMG_CROP_DEFAULT sabitinden IMG_CROP_SIDES sabitine geri düşmüyor.
 imagecropautokip için öntanımlı değer IMG_CROP_AUTO oldu. Evvelce, IMG_CROP_DEFAULT sabitine denk gelen -1 idi. Ancak, artık -1 belirtilmesi önerilmiyor.
 imagefilterSaçılma desteği (IMG_FILTER_SCATTER) eklendi.
 implodeayraç değiştirgesinin dizi değiştirgesinden sonra aktarılması artık önerilmiyor.
 ldap_control_paged_resultThis function has been deprecated.
 ldap_control_paged_result_responseThis function has been deprecated.
 money_formatBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine NumberFormatter::formatCurrency kullanılabilir.
 octdecPassing invalid characters will now generate a deprecation notice. The result will still be computed as if the invalid characters did not exist.
 password_hashalgo için artık bir dizge gerekiyor, ancak geriye uyumluluk için hala tamsayılar kabul ediliyor.
 password_hashArgon2 parolalar için artık sodium eklentisi de bir diğer gerçeklenim olarak kullanılabiliyor.
 password_needs_rehashalgo için artık bir dizge gerekiyor, ancak geriye uyumluluk için hala tamsayılar kabul ediliyor.
 preg_replace_callbackseçenekler değiştirgesi eklendi.
 preg_replace_callback_arrayseçenekler değiştirgesi eklendi.
 proc_openseçenekler değiştirgesine create_process_group seçeneği eklendi.
 proc_openproc_open artık komut değiştirgesinde bir dizi de kabul edebiliyor.
 statWindows üzerinde, aygıt numarası artık dosyayı içeren birimin seri numarası oldu. Evvelce dosya ile ilgili tanımlayıcının düğüm numarası idi.
 statSembolik bağların size, atime, mtime ve ctime istatistikleri olarak artık hedefin istatistikleri kullanılıyor. Evvelce, bunları NTS sembolik bağdan oluştururdu.
 str_getcsvöncelem değiştirgesi özel önceleme mekanizmasını devre dışı bırakmak için boş dizgeyi artık sinyal olarak yorumluyor. Evvelce, boş dizge, değiştirgenin öntanımlı değeriydi.
 strip_tagsayıklanmayacaklar artık dizi de kabul ediyor.
 Locale::lookupöntanımlı_yerel artık null olabiliyor.
 SplFileObject::fgetcsvThe escape parameter now also accepts an empty string to disable the proprietary escape mechanism.
 SplFileObject::fputcsvThe escape parameter now also accepts an empty string to disable the proprietary escape mechanism.
 SplFileObject::fwriteThe function now returns false instead of zero on failure.
 SplFileObject::getCsvControlThe escape character can now be an empty string.
 SplFileObject::setCsvControlThe escape parameter now also accepts an empty string to disable the proprietary escape mechanism.
 SQLite3Stmt::bindParamsql_değişkeni için artık @sql_değişkeni gösterimi de destekleniyor.
 SQLite3Stmt::bindValuedeğişken için artık @değişken gösterimi de destekleniyor.
7.3.24, 7.4.12jdtounixjulyen_gunu için üst sınır genişletildi. Evvelce, mimariye bakılmaksızın 2465342 idi.
 tidyNode::isHtmlBu işlev, uygun bir davranışa sahip olacak şekilde düzeltildi. Evvelce, hemen hemen her düğümün bir HTML düğümü olduğu bildiriliyordu.
7.3.15, 7.4.3curl_setoptCURLOPT_HTTP09_ALLOWED eklendi.
7.3.14, 7.4.2dba_openThe lmdb driver now supports an additional $mapsize parameter.
7.3.0DateTime::createFromFormatThe v format specifier has been added.
 apache_request_headersBu işlev FPM SAPI ile kullanılabilir hale geldi.
 array_pushBu işlev tek değiştirge ile çağrılabilir. Evvelce en azından iki değiştirge gerekirdi.
 array_unshiftBu işlev artık tek değiştirge ile çağrılabiliyor. Evvelce, en az iki değiştirge gerekirdi.
 assertBir isim alanı içinde assert() adlı bir işlev bildirimi artık önerilmiyor ve böyle bir bildirim olursa bir E_DEPRECATED uyarısı veriliyor.
 bcmulbcmul artık sayıların ondalık basamak sayısını dikkate alıyor. Daha önce, döndürülen sayılarda sondaki ondalık sıfırları yoksayabiliyordu.
 bcpowbcpow artık sayıların ondalık basamak sayısını dikkate alıyor. Daha önce, döndürülen sayılarda sondaki ondalık sıfırları yoksayabiliyordu.
 bcscalebcscale artık geçerli basamak sayısını döndürmek için kullanılabiliyor. Değer atamak için kullanıldığında ise eski değeri döndürüyor. Evvelce basamak belirtmek zorunluydu ve bcscale daima true döndürürdü.
 compactBelirtilen dizge değer atanmamış bir değişkense compact işlevi E_NOTICE seviyesinde bir hata çıktılar. Evvelce, böyle dizgeler sessizce atlanırdı.
 curl_getinfoCURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD_T, CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD_T, CURLINFO_HTTP_VERSION, CURLINFO_PROTOCOL, CURLINFO_PROXY_SSL_VERIFYRESULT, CURLINFO_SCHEME, CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD_T, CURLINFO_SIZE_UPLOAD_T, CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD_T, CURLINFO_SPEED_UPLOAD_T, CURLINFO_APPCONNECT_TIME_T, CURLINFO_CONNECT_TIME_T, CURLINFO_FILETIME_T, CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME_T, CURLINFO_PRETRANSFER_TIME_T, CURLINFO_REDIRECT_TIME_T, CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME_T, CURLINFO_TOTAL_TIME_T devreye girdi.
 curl_setoptCURLOPT_ABSTRACT_UNIX_SOCKET, CURLOPT_KEEP_SENDING_ON_ERROR, CURLOPT_PRE_PROXY, CURLOPT_PROXY_CAINFO, CURLOPT_PROXY_CAPATH, CURLOPT_PROXY_CRLFILE, CURLOPT_PROXY_KEYPASSWD, CURLOPT_PROXY_PINNEDPUBLICKEY, CURLOPT_PROXY_SSLCERT, CURLOPT_PROXY_SSLCERTTYPE, CURLOPT_PROXY_SSL_CIPHER_LIST, CURLOPT_PROXY_SSLKEY, CURLOPT_PROXY_SSLKEYTYPE, CURLOPT_PROXY_SSL_OPTIONS, CURLOPT_PROXY_SSL_VERIFYHOST, CURLOPT_PROXY_SSL_VERIFYPEER, CURLOPT_PROXY_SSLVERSION, CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_PASSWORD, CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_TYPE, CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_USERNAME, CURLOPT_SOCKS5_AUTH, CURLOPT_SUPPRESS_CONNECT_HEADERS, CURLOPT_DISALLOW_USERNAME_IN_URL, CURLOPT_DNS_SHUFFLE_ADDRESSES, CURLOPT_HAPPY_EYEBALLS_TIMEOUT_MS, CURLOPT_HAPROXYPROTOCOL, CURLOPT_PROXY_TLS13_CIPHERS, CURLOPT_SSH_COMPRESSION, CURLOPT_TIMEVALUE_LARGE ve CURLOPT_TLS13_CIPHERS eklendi.
 defineharf_büyüklüğüne_duyarsız değiştirgesinin kullanımı önerilmemektedir. PHP 8.0.0 sürümünde kaldırılacaktır.
 ftp_fgetkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_fputkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_getkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_nb_fgetkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_nb_fputkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_nb_getkip değiştirgesi artık seçimlik, evvelce zorunluydu.
 ftp_nb_putkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 ftp_putkip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.
 getallheadersBu işlev CLI sunucusunda kullanılabilir hale geldi.
 imagecreatefromstringWEBP artık destekleniyor (kullanılan libgd destekliyorsa).
 is_countableis_countable eklendi.
 json_decodeJSON_THROW_ON_ERROR seçeneği eklendi.
 json_encodeJSON_THROW_ON_ERROR seçeneği eklendi.
 listDizi bozmada gönderim atamaları için destek eklendi.
 mb_convert_casekip artık MB_CASE_FOLD, MB_CASE_UPPER_SIMPLE, MB_CASE_LOWER_SIMPLE, MB_CASE_TITLE_SIMPLE ve MB_CASE_FOLD_SIMPLE sabitlerini de destekliyor.
 password_hashPASSWORD_ARGON2ID kullanan Argon2id parolaları için destek eklendi.
 preg_quote# karakteri artık önceleniyor.
 session_get_cookie_paramsDönen diziye "samesite" anahtarı eklendi.
 session_set_cookie_paramslifetime_or_options dizisini destekleyen yeni bir sözdizimi eklendi. Bu sözdizimi ile artık SameSite çerez özniteliği de atanabiliyor.
 setcookieseçenekler dizisini destekleyen ek bir yöntem tanımı eklendi. Dizi içinde SameSite çerezinin değerleri de destekleniyor.
 setrawcookieseçenekler dizisini destekleyen ek bir yöntem tanımı eklendi. Dizi içinde SameSite çerezinin değerleri de destekleniyor.
 striposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 stristriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strrchriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strriposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strrposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strstriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 unlinkWindows üzerinde, tanıtıcısı kullanımda olan dosyalar artık unlink ile silinebiliyor, evvelce bu başarısız olurdu. Ancak, tüm tanıtıcıları kapatılana kadar bu işlev ile silinmiş bir dosyayı yeniden oluşturmak mümkündür.
 var_exportArtık stdClass nesneleri, mevcut olmayan stdClass::__setState yöntemini kullanmak yerine nesneye dönüştürülmüş bir dizi olarak ((object) array( ... )) dışa aktarılıyor. Bunun uygulamadaki etkisi, stdClass'ın dışa aktarılabilmesi ve ortaya çıkan kodun PHP'nin önceki sürümlerinde bile çalışabilmesidir.
 xml_set_external_entity_ref_handlerEklenti libxml'e dayalı oluşturulmuşsa işleyici dönüş değeri artık yoksayılmıyor. Evvelce dönüş değeri yoksayılır ve çözümleme hiç bitmezdi.
7.3ldap_addSupport for controls added
 ldap_compareSupport for controls added
 ldap_deleteSupport for controls added
 ldap_exopSupport for serverctrls added
 ldap_exop_passwdSupport for controls added
 ldap_listSupport for controls added
 ldap_mod_addSupport for controls added
 ldap_mod_delSupport for controls added
 ldap_mod_replaceSupport for controls added
 ldap_modify_batchSupport for controls added
 ldap_mod_add_extSupport for controls added
 ldap_mod_del_extSupport for controls added
 ldap_mod_replace_extSupport for controls added
 ldap_parse_resultSupport for controls added
 ldap_readSupport for controls added
 ldap_renameSupport for controls added
 ldap_rename_extSupport for controls added
 ldap_searchSupport for controls added
7.2.oparse_strİşlevin sonuç değiştirgesi olmaksızın kullanımı artık bir E_DEPRECATED uyarısı çıktılıyor.
7.2.19, 7.3.6, 7.4.0DatePeriod::__constructrecurrences artık 0'dan büyük olmak zorunda.
7.2.19, 7.3.6SplFileObject::__toStringChanged from an alias of SplFileObject::current to an alias of SplFileObject::fgets.
7.2.18, 7.3.5substr_comparebaşlangıç ile samanlık uzunlukları artık eşit olabiliyor.
7.2.0array_uniqueseçenekler SORT_STRING ise, evvelce dizi kopyalanıp benzersiz olmayan öğeler kaldırılırdı (sonradan dizi paketlenmeden), şimdi benzersiz öğeler eklenerek yeni bir dizi oluşturulmaktadır. Bu dizi, farklı sayısal indislerle oluşabilir.
 assertSav olarak bir dizge kullanımı artık önerilmiyor. Artık hem assert.active hem de zend.assertions için 1 atanmışsa bir E_DEPRECATED uyarısı veriliyor.
 bcmodbölünen ve bölen artık ondalık kısmı kırpılıp tamsayı yapılmıyor. Dolayısıyla, işlev artık % işleci gibi değil fmod gibi davranıyor.
 bcmodbasamak değiştirgesi eklendi.
 countdeğer değiştirgesine geçerli olmayan sayılabilir türler aktarıldığında işlev artık bir uyarı çıktılıyor.
 date_parseDönen dizinin zone elemeanı artık dakika yerine saniye sayısını gösteriyor, ayrıca işareti ters çevrildi. Örneğin, -120 yerine şimdi 7200 dönüyor.
 date_parse_from_formatThe zone element of the returned array represents seconds instead of minutes now, and its sign is inverted. For instance -120 is now 7200.
 exif_read_datakaynak değiştirgesi normal dosyalardan başka artık akımları da destekliyor.
 exif_read_dataAşağıdaki EXIF biçemlerine destek eklendi: Samsung DJI Panasonic Sony Pentax Minolta Sigma/Foveon AGFA Kyocera Ricoh Epson
 exif_thumbnaildosya değiştirgesi artık yerel dosyalardan başka akım özkaynaklarını da destekliyor.
 get_classBu sürümden önce nesne için öntanımlı değer null idi ve bir değer belirtmemekle aynı etkiye sahipti. Artık null öntanımlı değer değildir ve geçerli girdi olarak bile kabul edilmez.
 gettypeKapalı özkaynaklar için artık 'resource (closed)' dönüyor. Evvelce bu durumda 'unknown type' dönerdi.
 hash_copyresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor ve döndürülüyor.
 hash_finalresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 hash_hmacKriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) ve HASH_HMAC sabitinin kullanımı iptal edildi.
 hash_hmac_fileKriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) ve HASH_HMAC sabitinin kullanımı iptal edildi.
 hash_initKriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) ve HASH_HMAC sabitinin kullanımı iptal edildi.
 hash_initresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 hash_pbkdf2Kriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) kullanımı iptal edildi.
 hash_updateresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 hash_update_fileresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 hash_update_streamresource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.
 idn_to_asciiINTL_IDNA_VARIANT_2003 sabitinin kulllanımı artık önerilmiyor; yerine INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 kullanılmalıdır.
 idn_to_utf8INTL_IDNA_VARIANT_2003 sabitinin kulllanımı artık önerilmiyor; yerine INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 kullanılmalıdır.
 imageantialiasimageantialias artık özel bir ilgi gerekmeden kullanılabiliyor. Evvelce, kullanılabilmesi için PHP'nin paketinde gelen GD kütüphanesi ile derlenmesi gerekirdi.
 imagegdimagegd artık gerçek renkli görüntüleri çıktılamayı sağlıyor. Evvelce bu örtük olarak palete dönüşürdü.
 imagelayereffectIMG_EFFECT_MULTIPLY eklendi (systemde libgd >= 2.1.1 veya PHP ile gelen libgd gerekir).
 imagetypesIMG_BMP eklendi.
 is_objectBir sınıf tanımı olmaksızın (__PHP_Incomplete_Class sınıfı) nesneleştirilmiş değerler için artık true dönüyor. Evvelce falsedönerdi.
 json_decodeassociative is nullable now.
 json_decodeJSON_INVALID_UTF8_IGNORE ve JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE seçeneği eklendi.
 json_encodeJSON_INVALID_UTF8_IGNORE ve JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE seçeneği eklendi.
 mailek_başlıklar değiştirgesi artık dizi de kabul ediyor.
 mb_check_encodingİşlev değer olarak artık bir dizi olabiliyor. Evvelce sadece dizgeler destekleniyordu.
 mb_convert_encodingİşlev dizge olarak artık dizi de kabul ediyor. Evvelce sadece dizge destekleniyordu.
 mb_parse_strİkinci değiştirge olmadan mb_parse_str çağrısı yapmak artık önerilmiyor
 mb_send_mailek_değiştirgeler artık dizi kabul ediyor.
 mt_randmt_rand has received a bug fix for a modulo bias bug. This means that sequences generated with a specific seed may differ from PHP 7.1 on 64-bit machines.
 number_formatnumber_format artık -0 döndüremiyor, evvelce sayı olarak -0.01 benzerlerinin belirtildiği durumlarda -0 dönebiliyordu.
 openssl_pkcs7_verifyçıktı_dosyası değiştirgesi eklendi.
 packfloat ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
 password_hashPASSWORD_ARGON2I kullanan Argon2i parolaları için destek eklendi.
 preg_matchseçenekler değiştirgesinde artık PREG_UNMATCHED_AS_NULL destekleniyor.
 preg_match_allseçenekler değiştirgesinde artık PREG_UNMATCHED_AS_NULL destekleniyor.
 preg_quoteayırıcı artık null olabiliyor.
 proc_niceBu işlev artık Windows üzerinde kullanılbiliyor.
 randrand has received a bug fix for a modulo bias bug. This means that sequences generated with a specific seed may differ from PHP 7.1 on 64-bit machines.
 read_exif_dataBu takma adın kullanımı artık önerilmiyor.
 session_abortİşlev artık bool türünde değer döndürüyor, evvelce void idi.
 session_module_nameModül ismi olarak "user" atamak işlevin başarısız olmasına sebep oluyor. Evvelce sessizce yok sayılırdı.
 session_namesession_name artık oturum durumuna bakıyor, evvelce sadece çerez durumuna bakardı. Bu, eski session_name işlevinin session_start çağrısından sonra çağrılmasına sebep oluyor ve PHP'nin çökmesine veya hatalı davranmasına yol açabiliyordu.
 session_resetİşlev artık bool değer döndürüyor, evvelce void idi.
 session_set_cookie_paramsBaşarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Evvelce void döndürürdü.
 session_unsetİşlevin dönüş türü artık bool oldu. Evvelce void idi.
 session_write_closeİşlevin dönüş türü artık bool oldu. Evvelce void idi.
 set_error_handlererrcontext kullanımdan kaldırıldı. Bu değiştirgenin kullanımı bir E_DEPRECATED üretilmesine sebep olur.
 unpackfloat ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
 utf8_decodeBu işlev PHP çekirdeğine taşınmıştır. Bu nedenle bu işlevin kullanılabilir olması için XML eklentisine gereksinimi kaldırmıştır.
 utf8_encodeBu işlev PHP çekirdeğine taşınmıştır. Bu nedenle bu işlevin kullanılabilir olması için XML eklentisine gereksinimi kaldırmıştır.
 PDOStatement::debugDumpParamsPDOStatement::debugDumpParams artık veritabanına gönderilen SQL deyimini eksiksiz ve ham (yer tutucuların yerine ilişkili değerler konmuş) olarak döndürüyor. Ancak, bu sadece öykünülmüş hazır deyimler etkin kılınmışsa kullanılabilir.
 ReflectionClass::getMethodssüzgeç artık null olabiliyor.
 ReflectionClass::getPropertiessüzgeç artık null olabiliyor.
 SQLite3::openBlobThe flags parameter has been added, allowing to write BLOBs; formerly only reading was supported.
7.1.24, 7.2.12, 7.3.0xml_parser_get_optionseçenek artık XML_OPTION_SKIP_TAGSTART ve XML_OPTION_SKIP_WHITE sabitini de destekliyor.
7.1.10array_randDahili rasgelelik algoritması değiştirildi. Libc rand işlevi yerine artık Mersenne Twister Rasgele Sayı Üreteci kullanılıyor.
7.1.5IntlDateFormatter::formatdeğer değiştirgesine genel DateTimeInterface nesnelerinin aktarımı artık destekleniyor. Evvelce, sadece uygun DateTime nesneleri desteklenirdi.
7.1.4PDO::sqliteCreateFunctionThe flags parameter has been added.
 SQLite3::createFunctionseçenekler değiştirgesi eklendi.
7.1.0DateInterval::formatF ve f biçem karakterleri eklendi.
 DateTime::__constructFrom now on microseconds are filled with actual value. Not with '00000'.
 DateTime::setTimeThe microsecond parameter was added.
 DateTimeZone::listIdentifierscountryCode is nullable now.
 curl_multi_setoptCURLMOPT_PUSHFUNCTION tanımlandı.
 exif_imagetypeWebP desteği eklendi.
 file_get_contentsbaşlangıç artık negatif değer kabul ediyor.
 get_headersbağlam değiştirgesi eklendi.
 getenvdeğişken artık atlanabiliyor, bu durumda tüm ortam değişkenlerini içeren ilişkisel bir dizi dönüyor.
 getimagesizeWebP desteği eklendi
 getoptkalan_indisi değiştirgesi eklendi.
 grapheme_extractbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 grapheme_striposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 grapheme_strposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 hash_algossha512/224, sha512/256, sha3-224, sha3-256, sha3-384 ve sha3-512 için destek eklendi.
 iconv_strposbaşlangıç negatif olabiliyor.
 json_decode_empty_ değerli bir anahtar kullanmak yerine boş nesne özelliğine boş bir JSON anahtarı ("") kodlanabilir.
 json_encodeJSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS seçeneği eklendi.
 json_encodeÇift değerler deşifre edilirken precision php.ini seçeneği yerine serialize_precision kullanılır.
 listlist işlevine anahtarlar belirtilebiliyor. Bu, tamsayı olmayan veya sıralı olmayan anahtarlarla dizilerin yok edilmesini sağlar.
 long2ipip değiştirgesinini türü string iken int yapıldı.
 mb_eregmb_ereg hiçbir eşleşme olmazsa sonuç değiştirgesine atık boş bir dizi yerleştiriyor. Evvelce, böyle bir durumda sonuç değiştirgesinde değişiklik yapılmazdı.
 mb_ereg_replacee seçeneğinin kullanımı artık önerilmiyor.
 mb_ereg_replaceİşlev artık dizge geçerli karakter kodlamasına göre geçerli mi diye bakıyor.
 mb_ereg_replace_callbackGeçerli kodlama için dizge'nin geçerliliğine artık bakılıyor.
 mb_ereg_search_setposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 mb_eregimb_ereg hiçbir eşleşme olmazsa sonuç değiştirgesine atık boş bir dizi yerleştiriyor. Evvelce, böyle bir durumda sonuç değiştirgesinde değişiklik yapılmazdı.
 mb_eregi_replacee seçeneğinin kullanımı artık önerilmiyor.
 mb_eregi_replaceGeçerli karakter kodlamasına göre dizge geçersiz ise artık null dönüyor.
 mb_strimwidthbaşlangıçs ve genişlik artık negatif olabiliyor.
 mb_striposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 mb_strposbaşlangıç artık negatif olabiliyor.
 mt_randrand has been made an alias of mt_rand.
 mt_randmt_rand has been updated to use the fixed, correct, version of the Mersenne Twister algorithm. To fall back to the old behaviour, use mt_srand with MT_RAND_PHP as the second parameter.
 mt_srandmt_rand has been updated to use the fixed, correct, version of the Mersenne Twister algorithm. To fall back to the old behaviour, use mt_srand with MT_RAND_PHP as the second parameter.
 mt_srandsrand has been made an alias of mt_srand.
 openssl_csr_newseçenekler artık curve_name seçeneğini destekliyor.
 openssl_decryptetiket ve ek_kiml_knt_verisi değiştirgeleri eklendi.
 openssl_encryptetiket, ek_kiml_knt_verisi ve etiket_uzunluğu değiştirgeleri eklendi.
 openssl_pkey_newEC anahtarlarının üretilebilmesi için curve_name seçeneği eklendi.
 output_add_rewrite_varPHP 7.1.0 öncesinde, output_add_rewrite_var tarafından yeniden yazılan değişkenler aynı oturum modülünün trans sid çıktı tamponunu kullanırdı. PHP 7.1.0 ve sonrasında, adanmış çıktı tamponu kullanılmaktadır. Çıktı işlevleri için yalnızca url_rewriter.tags kullanılır. url_rewriter.hosts eklendi.
 output_reset_rewrite_varsPHP 7.1.0 öncesinde, output_add_rewrite_var tarafından yeniden yazılan değişkenler aynı oturum modülünün trans sid çıktı tamponunu kullanırdı. PHP 7.1.0 ve sonrasında, adanmış çıktı tamponu kullanılmaktadır. output_reset_rewrite_vars sadece output_add_rewrite_var tarafından tanımlanmış yeniden yazım çiftlerini siler.
 pcntl_signalGeriçağırım işlevinin ikinci değiştirgesinde sinyal bilgisi veriliyor. Bu veri sadece siginfo_t yapısını sağlayan işletim sistemlerinde bulunur. İşletim sistemi bu bilgiyi sağlamıyorsa geriçağırım işlevinin ikinci değiştirgesine null aktarılmalıdır
 pcntl_signal_get_handlerpcntl_signal_get_handler eklendi.
 pg_fetch_allThe result_type parameter was added.
 pg_last_noticeThe option parameter was added.
 pg_selectThe result_type parameter was added.
 randrand has been made an alias of mt_rand.
 session_startsession_start oturumu başlatmada başarısız olursa artık false döndürüyor ve $_SESSION dizisini artık ilkendirmiyor.
 shuffleDahili rasgelelik algoritması olarak, libc rand işlevi yerine Mersenne Twister rasgele sayı üreteci kullanılacak şekilde değiştirildi
 srandsrand has been made an alias of mt_srand.
 str_shuffleLibc rand işlevi yerine Mersenne Twister Rastgele Sayı Üretecini kullanmak için dahili rastgelelik algoritması değiştirildi.
 striposbaşlangıçs artık negatif olabiliyor.
 strposbaşlangıçs artık negatif olabiliyor.
 substr_countNegatif başlangıç ve uzunluk desteği eklendi. uzunluk ayrıca, artık 0 olabiliyor.
 unpackSeçimlik başlangıç değiştirgesi eklendi.
 unserializeallowed_classes seçeneği artık katı türde, yani array veya bool türü dışında bir değer aktarılırsa unserialize işlevi false döndürür ve bir E_WARNING oluşturur.
 ReflectionType::__toStringReflectionType::__toString has been deprecated.
 SessionHandler::gcArtık başarı durumunda silinen oturumların sayısı dönüyor, evvelce true dönerdi.
 SessionHandlerInterface::gcArtık başarı durumunda silinen oturumların sayısı dönüyor, evvelce true dönerdi.
7.0.16, 7.1.2dns_get_recordCAA kaydı için destek eklendi.
 fopen'e' seçeneği eklendi.
7.0.15, 7.1.1get_defined_functionsiptal_edilen_hariç değiştirgesi eklendi.
7.0.15,7.1.1packfloat ve double türler için bayt sıralaması desteğini sağlayan "e", "E", "g" ve "G" kodları eklendi.
7.0.11iconv_substrdizge eğer başlangıç karakter uzunluktaysa boş dizge döner, evvelce false dönerdi.
7.0.10imagetypesIMG_WEBP eklendi.
 SplFileObject::getCsvControlAdded the escape character to the returned array.
 SQLite3::__constructDisk üzerinde geçici olarak oluşturulacak özel bir veritabanı kullanmak için dosya artık boş dize olabiliyor.
7.0.9getenvyerel değiştirgesi eklendi.
7.0.7curl_multi_setoptCURLMOPT_CHUNK_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_CONTENT_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_MAX_HOST_CONNECTIONS, CURLMOPT_MAX_PIPELINE_LENGTH ve CURLMOPT_MAX_TOTAL_CONNECTIONS sabitleri tanımlandı.
 curl_setoptCURL_HTTP_VERSION_2, CURL_HTTP_VERSION_2_PRIOR_KNOWLEDGE, CURL_HTTP_VERSION_2TLS, CURL_REDIR_POST_301, CURL_REDIR_POST_302, CURL_REDIR_POST_303, CURL_REDIR_POST_ALL, CURL_VERSION_KERBEROS5, CURL_VERSION_PSL, CURL_VERSION_UNIX_SOCKETS, CURLAUTH_NEGOTIATE, CURLAUTH_NTLM_WB, CURLFTP_CREATE_DIR, CURLFTP_CREATE_DIR_NONE, CURLFTP_CREATE_DIR_RETRY, CURLHEADER_SEPARATE, CURLHEADER_UNIFIED, CURLMOPT_CHUNK_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_CONTENT_LENGTH_PENALTY_SIZE, CURLMOPT_MAX_HOST_CONNECTIONS, CURLMOPT_MAX_PIPELINE_LENGTH, CURLMOPT_MAX_TOTAL_CONNECTIONS, CURLOPT_CONNECT_TO, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, CURLOPT_DNS_INTERFACE, CURLOPT_DNS_LOCAL_IP4, CURLOPT_DNS_LOCAL_IP6, CURLOPT_EXPECT_100_TIMEOUT_MS, CURLOPT_HEADEROPT, CURLOPT_LOGIN_OPTIONS, CURLOPT_PATH_AS_IS, CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY, CURLOPT_PIPEWAIT, CURLOPT_PROXY_SERVICE_NAME, CURLOPT_PROXYHEADER, CURLOPT_SASL_IR, CURLOPT_SERVICE_NAME, CURLOPT_SSL_ENABLE_ALPN, CURLOPT_SSL_ENABLE_NPN, CURLOPT_SSL_FALSESTART, CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS, CURLOPT_STREAM_WEIGHT, CURLOPT_TCP_FASTOPEN, CURLOPT_TFTP_NO_OPTIONS, CURLOPT_UNIX_SOCKET_PATH, CURLOPT_XOAUTH2_BEARER, CURLPROTO_SMB, CURLPROTO_SMBS, CURLPROXY_HTTP_1_0, CURLSSH_AUTH_AGENT ve CURLSSLOPT_NO_REVOKE eklendi.
7.0.0assertassert artık bir işlev değil bir dil oluşumu. sav artık bir ifade olabiliyor. İkinci değiştirge ya bir istisna (bir Throwable nesnesi belirtilmişse), ya da 5.4.8 sürümünden beri desteklendiği gibi bir açıklama olabiliyor.
 definearray türünde değerlere izin verilmektedir.
 dirnameseviye değiştirgesi eklendi.
 getrusageBu işlev artık Windows'ta destekleniyor.
 set_exception_handleristisna_işleyici'ne aktarılan değiştirgenin türü artık Exception değil, Throwable.
5.5.0/PECL 3.0.0IntlDateFormatter::createtakvim değiştirgesinde artık IntlCalendar türünde nesne kabul ediliyor. zaman_dilimi değiştirgesinde artık IntlTimeZone ve DateTimeZone türünde nesne kabul ediliyor. zaman_dilimi değiştirgesinde artık geçersiz zaman dilimi tanımlayıcılara (boş dizge dahil) izin verilmiyor. zaman_dilimi için null belirtilirse, date_default_timezone_get ile belirlenen zaman dilimi tanımlayıcı artık ICU öntanımlısı yerine kullanılıyor.
 IntlDateFormatter::setCalendarArtık IntlCalendar nesnesi aktarılabiliyor.
5.4.0getallheadersBu işlev FPM SAPI ile kullanılabilir hale geldi.
5.0.0'dan itibarenget_classİşlev nesnenin bir yönteminden çağrılırsa nesne değiştirgesinin belirtilmesi isteğe bağlıdır.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top