PHPCon Poland 2024

XMLWriter::writePi

xmlwriter_write_pi

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writePi -- xmlwriter_write_piBir işlem komutu (PI) yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writePi(string $hedef, string $içerik): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_pi(XMLWriter $nesne, string $hedef, string $içerik): bool

Bir işlem komutu (PI) yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

hedef

İşlem komutunun hedefi.

içerik

İşlem komutunun içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top