PHP 8.1.28 Released!

XMLWriter::writeDtdEntity

xmlwriter_write_dtd_entity

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeDtdEntity -- xmlwriter_write_dtd_entityDTD öğesini yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writeDtdEntity(
    string $isim,
    string $içerik,
    bool $isParam = false,
    ?string $publicId = null,
    ?string $systemId = null,
    ?string $notationData = null
): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_dtd_entity(
    XMLWriter $nesne,
    string $isim,
    string $içerik,
    bool $isParam = false,
    ?string $publicId = null,
    ?string $systemId = null,
    ?string $notationData = null
): bool

Bir DTD öğesini yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

isim

Öğe ismi.

içerik

Öğe içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
8.0.0 publicId, systemId vr notationData artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top