XMLWriter::openMemory

xmlwriter_open_memory

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::openMemory -- xmlwriter_open_memoryDizge çıktılamak için belleği kullanmak üzere yeni bir XMLWriter nesnesi oluşturur

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::openMemory(): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_open_memory(): XMLWriter|false

Dizge çıktılamak için belleği kullanmak üzere yeni bir XMLWriter nesnesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

Dönen Değerler

Nesne yönelimli kullanım: Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Yordamsal kullanım: Başarı durumunda XMLWriter işlevleri ile kullanılmak üzere yeni bir XMLWriter özkaynağı, aksi takdirde false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 İşlev artık başarı durumunda yeni bir XMLWriter örneği döndürüyor, evvelce resource türünde bir değer dönerdi.

Ayrıca Bakınız

  • XMLWriter::openURI() - Çıktı için kaynak adresini kullanarak yeni bir XMLWriter nesnesi oluşturur

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top