XMLWriter::setIndentString

xmlwriter_set_indent_string

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::setIndentString -- xmlwriter_set_indent_stringGirintileme için kullanılacak dizgeyi belirler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::setIndentString(string $girinti): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_set_indent_string(XMLWriter $nesne, string $girinti): bool

XML belgedeki her elemanı girintilemekte kullanılacak dizgeyi belirler.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

girinti

Girintileme dizgesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Notlar

Bilginize:

Bir xmlwriter açılınca girinti sıfırlanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top