CascadiaPHP 2024

XMLWriter::startAttribute

xmlwriter_start_attribute

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startAttribute -- xmlwriter_start_attributeBir öznitelik başlatır

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::startAttribute(string $isim): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_start_attribute(XMLWriter $nesne, string $isim): bool

Bir öznitelik başlatır.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - XMLWriter::startAttribute() temel kullanım örneği

<?php
$writer
= new XMLWriter;
$writer->openURI('php://output');
$writer->startDocument('1.0', 'UTF-8');
$writer->startElement('eleman');
$writer->startAttribute('öznitelik');
$writer->text('değer');
$writer->endAttribute();
$writer->endElement();
$writer->endDocument();

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<eleman öznitelik="değer"/>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top