XMLWriter::outputMemory

xmlwriter_output_memory

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::outputMemory -- xmlwriter_output_memoryGeçerli tamponu döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::outputMemory(bool $boşalt = true): string

Yordamsal kullanım

xmlwriter_output_memory(XMLWriter $nesne, bool $boşalt = true): string

Geçerli tamponu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

boşalt

Çıktı tamponu boşaltılmayacaksa false belirtilir. true öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Geçerli tamponun içeriğini bir dizge olarak döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top