XMLWriter::flush

xmlwriter_flush

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 1.0.0)

XMLWriter::flush -- xmlwriter_flushGeçerli tamponu boşaltır

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::flush(bool $empty = true): string|int

Yordamsal kullanım

xmlwriter_flush(XMLWriter $nesne, bool $boşalt = true): string|int

Geçerli tamponu boşaltır.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

boşalt

Tamponun içeriği boşaltılmayacaksa false belirtilir. true öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Nesneyi bellekte oluşturmuşsanız bu işlev üretilen XML tamponunu döndürür. Çıktı için bir adres kullanıyorsanız bu işlev tampona yazar ve yazılan baytların sayısını döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
8.0.0 Bu işlev artık false döndürmüyor.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Sbastien
2 years ago
XMLWriter::flush() basic usage with XMLWriter::openMemory() :

<?php
$xml
= new XMLWriter();
$xml->openMemory();
$xml->startDocument();
$xml->writeElement('message', 'Hello World!');
$xml->endDocument();
echo
$xml->flush();

/*
Produces :

<?xml version="1.0"?>
<message>Hello World!</message>
*/
?>
To Top