CascadiaPHP 2024

XMLWriter::writeAttribute

xmlwriter_write_attribute

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeAttribute -- xmlwriter_write_attributeÖznitelik yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writeAttribute(string $isim, string $değer): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_attribute(XMLWriter $writer, string $isim, string $değer): bool

Bir özniteliği değeriyle birlikte yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

isim

Özniteliğin ismi.

değer

Özniteliğin değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - Alt Öğeleri ve Öznitelikleri Karıştırmak

Alt öğeler ve özniteliklerin yazılması karıştırılırsa, ilk alt öğeden sonraki öznitelik yazma girişimleri başarısız olur ve false döndürür.

<?php
$xml
= new XMLWriter();
$xml->openMemory();

$xml->startElement('element');
$xml->writeAttribute('attr1', '0');
$xml->writeElement('subelem', '0');
var_dump($xml->writeAttribute('attr2', '0'));
$xml->endElement();

echo
$xml->flush();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
<element attr1="0"><subelem>0</subelem></element>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top