PHP 8.1.2 Released!

XMLWriter::startDocument

xmlwriter_start_document

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startDocument -- xmlwriter_start_documentBelgenin XML bildirimini yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::startDocument(?string $version = "1.0", ?string $encoding = null, ?string $standalone = null): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_start_document(
    XMLWriter $writer,
    ?string $version = "1.0",
    ?string $encoding = null,
    ?string $standalone = null
): bool

Belgenin XML bildirimini yazar.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

version

XML bildirimindeki version özniteliğinin değeri. 1.0 öntanımlıdır.

encoding

XML bildirimindeki encoding özniteliğinin değeri.

standalone

XML bildirimindeki standalone özniteliğinin değeri. yes veya no olabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top