CascadiaPHP 2024

XMLWriter::setIndent

xmlwriter_set_indent

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::setIndent -- xmlwriter_set_indentGirintilemeyi açıp kapar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::setIndent(bool $girintile): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_set_indent(XMLWriter $nesne, bool $girintile): bool

Girintilemeyi açıp kapar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

girintile

Girintileme etkin olacaksa true belirtilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - XMLWriter::setIndent() ve karışık içerik

İçerik karışık olduğunda girintilemeyi etkinleştirmek uygun olmaz. Çünkü girinti dizesi satır içi elemanlara da uygulanır.

<?php
$writer
= new XMLWriter();
$writer->openMemory();
$writer->setIndent(2);
$writer->startDocument();
$writer->startElement('p');
$writer->text('before');
$writer->writeElement('a', 'element');
$writer->text('after');
$writer->endElement();
$writer->endDocument();
echo
$writer->outputMemory();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0"?>
<p>before <a>element</a>
after</p>

Notlar

Bilginize:

Bir xmlwriter açılınca girinti sıfırlanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
info at ensostudio dot ru
3 years ago
NOTE: $enable can be integer as in example, or boolean.
To Top