PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

XMLWriter::writeDtdAttlist

xmlwriter_write_dtd_attlist

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeDtdAttlist -- xmlwriter_write_dtd_attlistDTD öznitelik listesi yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writeDtdAttlist(string $isim, string $içerik): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_dtd_attlist(XMLWriter $nesne, string $isim, string $içerik): bool

Bir DTD öznitelik listesini yazar.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

isim

DTD öznitelik listesinin ismi.

içerik

DTD öznitelik listesinin içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top