XMLWriter::startAttributeNs

xmlwriter_start_attribute_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startAttributeNs -- xmlwriter_start_attribute_nsİsim alanlı bir öznitelik başlatır

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::startAttributeNs(?string $önek, string $isim, ?string $uri): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_start_attribute_ns(
    XMLWriter $writer,
    ?string $önek,
    string $isim,
    ?string $uri
): bool

İsim alanlı bir öznitelik başlatır.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

önek

İsim alanı öneki.

isim

Özniteliğin ismi.

uri

İsim alanını betimleyen adres; null ise isim alanı bildirimi atlanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
8.0.0 önek artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top