PHP 8.1.28 Released!

XMLWriter::writeElement

xmlwriter_write_element

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeElement -- xmlwriter_write_elementElemanı içeriğiyle birlikte yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writeElement(string $etiket, ?string $içerik = null): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_element(XMLWriter $nesne, string $etiket, ?string $içerik = null): bool

Elemanı içeriğiyle birlikte yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

etiket

Elemanın ismi.

içerik

Elemanın içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top