XMLWriter::text

xmlwriter_text

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::text -- xmlwriter_textBir metni yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::text(string $içerik): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_text(XMLWriter $nesne, string $içerik): bool

Bir metni yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

içerik

Metnin içeriği. <, >, & ve " karakterleri öğe gönderimleri olarak yazılır (yani sırasıyla, &lt;, &gt;, &amp; ve &quot;). ' dahil diğer tüm karakterler harfi harfine yazılır. Özel XML karakterlerini harfi harfine yazmak için veya değişmez öğe gönderimlerini yazmak için, xmlwriter_write_raw() kullanılmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top