PHPCon Poland 2024

XMLWriter::writeDtd

xmlwriter_write_dtd

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeDtd -- xmlwriter_write_dtdDTD'yi' yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writeDtd(
    string $isim,
    ?string $publicId = null,
    ?string $systemId = null,
    ?string $altküme = null
): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_dtd(
    XMLWriter $writer,
    string $isim,
    ?string $publicId = null,
    ?string $systemId = null,
    ?string $altküme = null
): bool

DTD'yi yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

isim

DTD ismi.

publicId

Harici alt kümenin genel betimleyicisi.

systemId

Harici alt kümenin sistem betimleyicisi.

altküme

DTD içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top